Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 110 - 120 2020-02-28

UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ

Metin BAYRAM [1]


Bu çalışmanın amacı uzaktan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimlerinin kalitesinin eğitime katılanların memnuniyet algıları üzerinde etkisini araştırmaktır. Araştırma iki aşamada (2016 ve 2019 yıllarında) Sakarya Üniversitesi amacıyla bir memnuniyet anketi düzenlenmiştir. 2016 yılında gerçekleştirilen birinci aşamada üç yılda bir düzenli olarak verilmesi kanuni zorunluluk olan İSG eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesi ile ilgili Sakarya Üniversitesi çalışanlarının memnuniyet algıları ölçülmüş ve söz konusu eğitimlerin daha etkin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair çalışan görüşleri alınmıştır. Çalışan görüşleri esas alınarak uzaktan eğitim sürecinde yapılan iyileştirmeler çerçevesinde 2019 yılında çalışan memnuniyet algıları tekrar ölçülmüş ve çalışan memnuniyetinde istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme sağlanıp sağlanamadığı çıkarımsal istatistiki yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda daha yetkin eğitimciler tarafından akıcı bir üslup ve görselliği artırılmış ders materyalleri kullanılarak gerçekleştirilen 2019 yılı uzaktan eğitimlerinden memnuniyetin istatistiki olarak anlamlı bir şekilde yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışanlara yüksek kaliteli eğitim videoları aracılığıyla verilecek İSG eğitimlerinin daha etkili ve verimli olacağı sonucuna varıldı. Ayrıca, belirli bir zaman dilimi içinde belirli bir yerde eğitime katılma kısıtı bulunan çalışanlara sahip işyerlerinin İSG eğitimlerini uzaktan eğitim modunda planlamalarının daha yararlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Çalışan Memnuniyeti, Eğitim Kalitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Uzaktan Eğitim
 • Al, U. & Mardan, R. O. (2004). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar, Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271. Erişim adresi: https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/286
 • BAYRAM, M. (2016). İş kazası maliyetlerine etki eden faktörler üzerine bir ampirik çalışma (Doktora Tezi). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
 • Bayram, M. & Ünğan, M. C. (2017, Mayıs) İSG Kanunu Uygulamalarının İş Kazalarında Azalma Üzerinde Etkisi: İmalat Firmaları Üzerinde Bir Araştırma. 2. Uluslararası Politik, Economik ve Sosyal Çalışmalar Kongresinde sunulan bildiri, Saraybosna, Bosna Hersek. Erişim adresi: http://www.registericpess.org/index.php/ICPESS/article/download/2317/561
 • Bryant, D. H. & Hartle, J. A. (2000). Distance learning and occupational safety and health curriculum. Chemical Health & Safety. March/April, 34-36.
 • Burke, M. J. Sue Ann Sarpy, S. A. Smith-Crowe, K. Chan-Serafin, S. Salvador, R. O. & Islam, G. (2006). Relative Effectiveness of Worker Safety and Health Training Methods. American Journal of Public Health, 96(2), 315-324. Erişim adresi: https://ajph.aphapublications.org/doi/full/10.2105/AJPH.2004.059840
 • Candemir, K. ve Kolaç, E. (2015, Mayıs) Açık Ve Uzaktan Eğitim Araştırmalarında Türkçe Eğitimi. 1.Uluslararası Uzaktan Eğitim ve Eğitim Teknolojileri Kongresinde sunulan bildiri, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: http://www.icdet.net/FileUpload/ds690129/File/icdet_2015_111111.pdf
 • Carlson, V. & Olson, D. K. (2001). Technology-Enhanced Learning/Distance Education: Market Survey of Occupational Health and Safety Professionals, AIHAJ - American Industrial Hygiene Association, 62(3), 349-355. doi: 10.1080/15298660108984637
 • Cohen, P.A. (1981). A Meta-Analysis of Outcome Studies of Visual-Based Instruction. Educational Communication and Technology, 29(1), 26-36. Erişim adresi: https://www.learntechlib.org/p/169098
 • Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. (2013, 15 5) Resmi Gazete (Sayı: 28648). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18371&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch
 • Çelik, S. Reis, Z. A. Gülseçen, S. & Yazıcı, S. (2009, Şubat) KOBİ’lere Yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi için Örnek Bir E-Öğrenme Uygulaması. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansında sunulan bildiri, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. Erişim adresi: http://aves.istanbul.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=867&NO=30
 • Fender, D. L.(1999) Distance education and the safety Professional, Professional Safety; 4(10), 26-29.
 • Ho, C-L. & Dzeng, R-J. (2010) Construction safety training via e-Learning: Learning effectiveness and user satisfaction, Computers & Education, 55(2), 858-867. DOI: https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.03.017
 • Kırkan, B. & Kalelioğlu, F. (2017). Türkiye’de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma, Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(3), 88-98. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/401760
 • Lee, Y. J., & Lee, D. (2015). Factors Influencing Learning Satisfaction of Migrant Workers in Korea with E-learning-Based Occupational Safety and Health Education. Safety and health at work, 6(3), 211–217. doi:10.1016/j.shaw.2015.05.002
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning, Third Edition, USA: Cengage Learning.
 • Nam, S. & Tutar, S. (2019.) İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminde E-Öğrenmenin Etkinliği, International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, 3(4), 71-93. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/705445
 • Özyürek, A. Begde, Z. Yavuz, N. F. & Özkan, İ. (2016). Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 592-605. Erişim adresi: http://joiss.karabuk.edu.tr/Makaleler/781085001_19.%20Arzu%20%c3%96zy%c3%bcrek.pdf
 • Russel, T. L. (1998). The No Significant Difference Phenomenon As Reported in 355 Research Reports, Summaries and Papers, Raleigh, NC: North Carolina State University.
 • Tulunay Ateş, Ö. (2014). Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Sayısal Verilerle Değerlendirilmesi. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, IX(I), 22-40. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/214973
 • Uşun, Salih (2006). Uzaktan Eğitim. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Valentine, D. (2002). Distance Learning: Promises, Problems, and Possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, V(III), 1-11. Erişim adresi: https://www.westga.edu/~distance/ojdla/fall53/fall53.html
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9843-7850
Author: Metin BAYRAM (Primary Author)
Institution: Sakarya Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { tjsosci658516, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {110 - 120}, doi = {10.30520/tjsosci.658516}, title = {UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Bayram, Metin} }
APA Bayram, M . (2020). UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ . The Journal of Social Science , 4 (7) , 110-120 . DOI: 10.30520/tjsosci.658516
MLA Bayram, M . "UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ" . The Journal of Social Science 4 (2020 ): 110-120 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/52625/658516>
Chicago Bayram, M . "UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ". The Journal of Social Science 4 (2020 ): 110-120
RIS TY - JOUR T1 - UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ AU - Metin Bayram Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.658516 DO - 10.30520/tjsosci.658516 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 120 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.658516 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.658516 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ %A Metin Bayram %T UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ %D 2020 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 4 %N 7 %R doi: 10.30520/tjsosci.658516 %U 10.30520/tjsosci.658516
ISNAD Bayram, Metin . "UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ". The Journal of Social Science 4 / 7 (February 2020): 110-120 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.658516
AMA Bayram M . UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ. TJSS. 2020; 4(7): 110-120.
Vancouver Bayram M . UZAKTAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KALİTESİNİN KATILIMCILARIN MEMNUNİYET ALGILARI ÜZERİNDE ETKİSİ. The Journal of Social Science. 2020; 4(7): 110-120.