Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 175 - 190 2020-02-28

İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ
IDEAL LIFE EXAMPLE: PERFECT BODIES OF SOCIAL MEDIA

Birgül TAŞDELEN [1]


Endüstrileşme ile insan hayatının maddi güce çevrilmesi ve aşırı bir ritim adına yıkılmaya neden olan bir dünya imgesi, bireye kazandırılmıştır. Ortaçağın katı ve dogmatik dünyasına karşı aydınlanma çağı, toplumsal hayatta yer edinmeye başlamış ve insanın mükemmel birey olma yolunda bedenini dönüştürecek akılcı esaslara bağımlı kılındığını duyurmaktadır. Bu yeni süreçte gündelik yaşamın aşırı rasyonelleşmesi sonucu kusursuz olmanın eseri olmuş bedenlerin vitrinini zamansal ve mekansal kısıtlamaları ortadan kaldıran dijital ortamlar üstlenmiştir. Sosyal medyanın ortaya çıkışı ile şekillendiricilik pratiklerinde de değişimler olmuştur. Bu değişimlerin temel nedeni ise büyülü bir hayranlık uyandırma arzusunu mümkün kılan çevrimiçi medya teknolojilerinin merkezi bir rol oynamasıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, beğenilme idealini dayatan kapitalist zihniyetin sosyal medyada nasıl vuku bulduğunu bedenler üzerinden analiz edebilmektir. Çalışmada Instagram’da 200 binden fazla takipçisi olan fitness eğitmenlerinin hesaplarından seçilen örnekler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda sağlıklı olmak için pratikte zevk ve acının bir arada olduğu yüksek performanslı spor içeriklerin bile sosyal medyada amacından uzaklaşarak, modern toplumun 'mükemmelleştirilebilir vücut' projesini desteklediği düşünülmektedir.

With industrialization, the image of a world that causes the destruction of human life into material power and collapses in the name of an extreme rhythm has been gained to the individual. The age of enlightenment against the rigid and dogmatic world of the Middle Ages has begun to take a place in social life and declares that human beings are dependent on the experts who will transform their body in the way of becoming a perfect individual. In this new process, digital environments that eliminate temporal and spatial constraints undertake the showcase of bodies that have been the work of perfectness as a result of the extreme rationalization of everyday life. With the emergence of social media, there have been changes in shaping practices. The main reason for these changes is that online media technologies play a central role in enabling a magical desire to be admired. In this context, the aim of the study is to analyze through the bodies how the capitalist mentality imposing the ideal of appreciation occurs in social media. In the study, samples selected from fitness programs with more than 200 thousand followers in instagram were examined by content analysis method. As a result of this study, it is thought that even high-performance sports content, where pleasure and pain are combined in practice, are moving away from the aim of social media and supporting the toplum perfectable body proj project of modern society.

 • Adespreeso. (2018). The 30 Instagram Statistics You Need to Know in 2018. Erişim Tarihi 9 Şubat 2019, https://adespresso.com/blog/instagram-statistics/
 • Adorno, T. W., Horkheimer, M. (2010). Sosyolojik Açılımlar. M. S. Durgun, A. Gümüş. (Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Akay, C. ve Ültanır, E. (2010). Andragojik temellere dayalı kolaylaştırılmış okuma-yazma eğitimi (KOYE) sürecine yönelik KOYE eğiticilerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 75-88.
 • Baudrillard, J. (2008). Tüketim Toplumu. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2011). Postmodern Etik. A. Türker (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (1996). Yasa koyucular ile Yorumcular. (Çev. K. Atakay), İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of Judgement and Taste. London: Routledge.
 • Cappellini, B., Kravets, O. & Reppel, A. (2019). Shouting on social media? A borderscapes perspective on a contentious hashtag. Technological Forecasting and Social Change, 145, 428-437.
 • Clavio, G. & Eagleman, A. (2011) Gender and sexually suggestive images in sports blogs. Journal of Sport Management, 25, 295–304.
 • Correa, T.; Hinsley, A. W. and De Zuniga, H. G. (2010). Who İnteracts on the Web?: The İntersection of Users’ Personality and Social Media Use. Computers in Human Behavior, 26(2), 247-253.
 • Derenne, J. and Beresin, E. (2018). Body Image, Media, and Eating Disorders—a 10-Year Update. Academic Psychiatry, 42(1), 129-134.
 • Fardouly, J.; Diedrichs, C. P.; Vartanian, R. L. and Halliwell, E. (2015). Social Comparisons on Social Media: The İmpact of Facebook on Young Women's Body İmage Concerns and Mood. Body Image, 13, 38-45.
 • Feltman, C. E. and Szymanski, D. M. (2018). Instagram Use and Self-Objectification: The Roles of İnternalization, Comparison, Appearance Commentary, and Feminism. Sex Roles, 78(5-6), 311-324.
 • Francombe-Webb, J (2016). Critically encountering exer-games and young femininity. Television & New Media, 17(5), 449–464.
 • Gill, R., Scharff, C. & Elias, A. S. (2017). Aesthetic Labour: Rethinking Beauty Politics in Neoliberalism, Basingstoke: Palgrave Macmillan. İnceoğlu, Y. (2016). Kadın ve Bedeni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Küçük, B. (2020). İnternette 1 saniye içinde neler oluyor? Euronews, Erişim Tarihi 1 Ocak 2020. https://tr.euronews.com/2020/01/20/internette-1-saniye-icinde-neler-oluyor
 • Lebel, K., Pegoraro, A. and Harman, A. (2019). The impact of digital culture on women in sport. D. C. Parry, C. W. Johnson and S. Fullagar (Ed.) In Digital Dilemmas (pp. 163-182). Cham: Palgrave Macmillan.
 • Lisec, J., McDonald, M. G. (2012). Gender inequality in the new millennium: An analysis of WNBA representations in sport blogs. Journal of Sports Media, 7: 153–178.
 • Lupton, D. (2003). Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies. London: Sage.
 • Miles, M. B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis. (2nd ed.), Thousand.
 • Nash, M (2016). Selling health and fitness to sporty sisters: A critical feminist multi-modal discourse analysis of the Lorna Jane retail website. Journal of Sport and Social Issues 33(3): 219–229.
 • Sassatelli, R (2016). ‘You can all succeed!’: The reconciliatory logic of therapeutic active leisure. European Journal for Sport and Society 13(3): 230–245. Shilling, C. (2003). The Body and Social Theory. London: Sage.
 • Şahin, G. & Güz, H. (2018). Sosyal medya iletişiminin yeni aracı olarak bedenler ve benliklerin dramaturjik bir analizi. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 235-254.
 • Taylor, C. (2013). Modernliğin Sıkıntıları. U. Canbilen (Çev.). 2.Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Theodor W. A. ve Horkheimer, M. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği. N. Ülner ve E. Öztarhan Karadoğan (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Thomas, H. (2003). The Body, Dance and Cultural Theory. Basingstoke: Palgrave.
 • Toffoletti, K., Thorpe, H. (2018). The athletic labour of femininity: The branding and consumption of global celebrity sportswomen on Instagram. Journal of Consumer Culture, 18, 298–316.
 • Trekels, J.; Ward, L. M. and Eggermont, S. (2018). I “like” the Way You Look: How Appearance-Focused and Overall Facebook Use Contribute to Adolescents' Self-Sexualization. Computers in Human Behavior, 81, 198-208.
 • Tolman, D. L. (2012). Female Adolescents, Sexual Empowerment and Desire: A Missing Discourse of Gender İnequity. Sex Roles, 66 (11-12), 746-757.
 • Turner, B. S. (2008). The Body and Society: Explorations in Social Theory. Sage.
 • Wagner, P. (2005). Modernliğin Sosyolojisi. M. Küçük (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Woodward, I. (2016). Maddi Kültürü Anlamak. F. B. Aydar (Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Yumul, A. (2012). Ötekiliği Bedenlere Kaydetmek. K. Çayır ve M. A. Ceyhan (Ed.), Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Birgül TAŞDELEN (Primary Author)
Institution: GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF COMMUNICATION
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { tjsosci682587, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {175 - 190}, doi = {10.30520/tjsosci.682587}, title = {İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ}, key = {cite}, author = {Taşdelen, Birgül} }
APA Taşdelen, B . (2020). İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ . The Journal of Social Science , 4 (7) , 175-190 . DOI: 10.30520/tjsosci.682587
MLA Taşdelen, B . "İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ" . The Journal of Social Science 4 (2020 ): 175-190 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/52625/682587>
Chicago Taşdelen, B . "İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ". The Journal of Social Science 4 (2020 ): 175-190
RIS TY - JOUR T1 - İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ AU - Birgül Taşdelen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.682587 DO - 10.30520/tjsosci.682587 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 190 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.682587 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.682587 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ %A Birgül Taşdelen %T İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ %D 2020 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 4 %N 7 %R doi: 10.30520/tjsosci.682587 %U 10.30520/tjsosci.682587
ISNAD Taşdelen, Birgül . "İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ". The Journal of Social Science 4 / 7 (February 2020): 175-190 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.682587
AMA Taşdelen B . İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ. TJSS. 2020; 4(7): 175-190.
Vancouver Taşdelen B . İDEAL YAŞAM ÖRNEĞİ: SOSYAL MEDYANIN MÜKEMMEL BEDENLERİ. The Journal of Social Science. 2020; 4(7): 175-190.