Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 318 - 327 2020-02-28

ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Sezen GÜLEÇ [1] , Seyit KARABURÇAK [2] , Volkan TATAR [3] , Cengiz AKALAN [4]


Alan yazına bakıldığında, özel yeteneklilerin kariyer planlamaları, yönlendirilmeleri ve bu yöndeki özellikleri ile ilgili oldukça sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir. Özel yeteneklilerin pozitif kariyer planlamaları konusunda çalışma yapmanın ve sonuçlarını tartışmanın, bu çocukların daha etkili kariyer danışmanlığı hizmeti almaları açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda yapılan çalışmada, özel yetenekli lise öğrencilerinin pozitif kariyer planlama tutumlarının incelenmesi ve bu tutumların normal popülasyonla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Sivas ve Kırşehir Bilim ve Sanat Merkezlerinde(BİLSEM) eğitim alan 44 özel yetenekli öğrenci ile bu illerdeki liselerde öğrenim gören 62 normal gelişim gösteren öğrenci olmak üzere, farklı kademelerden toplam 106 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ve Kalafat (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL) kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; özel yetenekli lise öğrencilerinin pozitif kariyer planlama tutumlarının alt boyutları olan kariyer uyumluluğu, kariyer iyimserliği ve bilgi boyutlarından aldıkları puanların aritmetik ortalamaları yüksek bulunmuştur. Cinsiyete göre, özel yetenekli öğrencilerin pozitif kariyer planlama tutumları anlamlı bir farklılık göstermemektedir. BİLSEM’de öğrenim görme süresi daha fazla olan özel yetenekli öğrencilerin, pozitif kariyer planlama tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Belirledikleri kariyer hedeflerinde BİLSEM’de aldıkları eğitimin etkili olduğunu düşünen özel yetenekli öğrencilerin, diğerlerine göre pozitif kariyer planlama tutumları, yine daha yüksektir. Kariyer iyimserliği açısından özel yetenekli lise öğrencileri ve normal popülasyon arasında özel yetenekliler lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır; ancak kariyer uyumluluğu ve bilgi açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.
Özel Yetenek, Lise Öğrencileri, Pozitif Kariyer Planlama Tutumları, BİLSEM
 • Akdoğan, E. M., Koçak, G., & Subaşı, M. Özel Yetenekli Çocukların Belirlenmesinde Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 8(16), 2-22.
 • Davaslıgil, Ü. (2004). Üstün zekalı çocukların eğitimi. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Day, S. X., & Rottinghaus, P. (2003). The healthy personality. In W. B. Walsh (Ed.), Counseling psychology and optimal human functioning (pp. 1-23). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Greene, M. J. (2003). Gifted adrift? Career counseling of the gifted and talented. Roeper Review, 25(2), 66-72.
 • Marko, K. W., & Savickas, M. L. (1998). Effectiveness of a career time perspective intervention. Journal of Vocational Behavior, 52, 106-119.
 • Marshall, B. C. (1981). Career Decision Making Patterns of Gifted and Talented Adolescents: Implications for Career Education. Journal of Career Development, 7(4), 305–310.
 • Kalafat, T. (2012). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 169-179.
 • Özdaşlı, K. (2008). Bireysel Kariyer Planlamada Etkili Olan Faktörler ve Üniversitelerin Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma yöntemleri (Çev. Ed. M. Bütün ve SB Demir). Ankara: Pegem.
 • Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A Measure of Career-Related Adaptability and Optimism. Journal of Career Assessment, 13(1), 3–24.
 • Savickas, M. L. (2003). Toward a taxonomy of human strengths: Career counseling’s contribution to positive psychology. In W. B. Walsh (Ed.), Counseling psychology and optimal human functioning (pp. 229-249). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Stewart, P. M. (1999). Adrenal cortex. Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, 6(3), 177.
 • Super, D. E. (1953). A theory of vocational development. American psychologist, 8(5), 185.
 • Super, D. E. (1990). Archway of career determinants. Carerr choise and development, 2.
 • Sürücü, M. Kontaş, H. & Bacanlı, F. (2015). Üstün Yetenekli İlköğretim Öğrencilerinin Kariyer Gelişimleri. Electronic Turkish Studies, 10(15).
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sezen GÜLEÇ (Primary Author)
Institution: Sivas Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Author: Seyit KARABURÇAK
Institution: Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Author: Volkan TATAR
Institution: Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezi
Country: Turkey


Author: Cengiz AKALAN
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { tjsosci684251, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {318 - 327}, doi = {10.30520/tjsosci.684251}, title = {ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Güleç, Sezen and Karaburçak, Seyit and Tatar, Volkan and Akalan, Cengiz} }
APA Güleç, S , Karaburçak, S , Tatar, V , Akalan, C . (2020). ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI . The Journal of Social Science , 4 (7) , 318-327 . DOI: 10.30520/tjsosci.684251
MLA Güleç, S , Karaburçak, S , Tatar, V , Akalan, C . "ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI" . The Journal of Social Science 4 (2020 ): 318-327 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/52625/684251>
Chicago Güleç, S , Karaburçak, S , Tatar, V , Akalan, C . "ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI". The Journal of Social Science 4 (2020 ): 318-327
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI AU - Sezen Güleç , Seyit Karaburçak , Volkan Tatar , Cengiz Akalan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.684251 DO - 10.30520/tjsosci.684251 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 327 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.684251 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.684251 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI %A Sezen Güleç , Seyit Karaburçak , Volkan Tatar , Cengiz Akalan %T ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI %D 2020 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 4 %N 7 %R doi: 10.30520/tjsosci.684251 %U 10.30520/tjsosci.684251
ISNAD Güleç, Sezen , Karaburçak, Seyit , Tatar, Volkan , Akalan, Cengiz . "ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI". The Journal of Social Science 4 / 7 (February 2020): 318-327 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.684251
AMA Güleç S , Karaburçak S , Tatar V , Akalan C . ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI. TJSS. 2020; 4(7): 318-327.
Vancouver Güleç S , Karaburçak S , Tatar V , Akalan C . ÖZEL YETENEKLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN POZİTİF KARİYER PLANLAMA TUTUMLARININ İNCELENMESİ VE NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN POPÜLASYON İLE KARŞILAŞTIRILMASI. The Journal of Social Science. 2020; 4(7): 318-327.