Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 102 - 109 2020-02-28

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACATA ETKİSİ: D8 ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ
THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES

Merve ENGİN ÖZTÜRK [1]


Milli gelir ekonomik büyüme için bir göstergedir Ayrıca ülkenin gelecekteki potansiyeli için nüfus da dikkate alındığında kişi başına milli gelir de önemli rol oynar. DYY özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve dış ticaret için oldukça önemlidir. Gelişmekte olan ülkeler ekonomilerini geliştirmek için. DYY çekmeye çalışırlar. Çünkü ekonomik büyüme teorisi sermaye birikiminin ekonomik büyümeye katkısı olduğunu ileri sürer. Bu çalışmanın amacı gelişmekte olan ülkeler olan ve ekonomik bir organizasyon olarak kabul edlen D8 ülkeleri (Bangladeş, Endonezya, Malezya, İran, Türkiye, Pakistan, Nijerya ve Mısır) için doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye ve ihracata etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu ülkeler için 1994-2018 dönemine ait veriler dinamik panel veri analizi kullanılmıştır. Analizin sonucu doğrudan yabancı yatırımların D8 için ekonomik büyüme ve ihracata olumlu ve önemli bir etkisi olduğunu açıklamaktadır.
The level of national income is an indicator for the level of development. Besides, when the population is taken into account for the potential of the country, income per capita becomes also important. Foreign direct investments (FDI), are important for economic growth and foreign trade especially for developing countries. Developing countries try to attract foreign investments to improve their economies. Because, the economic growth theory suggests that accumulation of capital contributes to economic growth. The aim of this study is to investigate the effect of foreign direct investments on economic growth and export in D-8 countries, which is an organization for economic cooperation, namely Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Nigeria, Egypt, Iran and Turkey. For this aim the dynamic panel data analysis is used to investigate the effect of foreign direct investments on economic growth and export for those countries over the period 1994-2018 and the findings of this study reveal that foreign direct investments have positive and significant effect on both growth and export. 
 • Acar, Merve (2016), “Doğrudan Yabancı Sermayenin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Örneği”, Kastamonu Üniversitesi İKtisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı:13, s.92-105.
 • Alagöz M., Erdoğan S, Topallı N (2008). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Türkiye Deneyimi 1992-2007. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.7(1), s.79-89.
 • Alfaro, Laura, Chanda, Areendam, Kalemli-Ozcan, Şebnem, Sayek, Selin (2010) “Does Foreign Direct Investment Promote Growth? Exploring The Role Of Financial Markets On Linkages”, Journal of Development Economics, 91, pp.242–256
 • Altıntaş H, (2009). Türkiye’ de Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi ve Dış Ticaret Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi: 1996-2007.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, s.2, s.64-72.
 • Baharumshah Ahmad Zubaidi (2009), “Foreign Direct Investment and Economic Growth in Malaysia: Interactions with Human Capital and Financial Deepening”, Emerging Markets Finance and Trade, January-February.
 • Behr Andreas (2003), “A Comparison of Dynamic Panel Data Estimates: Monte Carlo Evidence and an Application t the Investment Function”, Economics Research Centre of the Deutsche Bundesbank, Discussion Paper, 5(3), pp.1-28.
 • Ciocchini Francisco J. (2006),”Dynamic Panel Data A Brief Survey of Estimation Methods”, Documentso De Tarabajo, No.7. 1-12.
 • Cengiz V, Karacan R. (2015). Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri ve Ekonomik Sonuçları. International Journal of Economic and Administrative Studies, s.8 (15), s.327-344.
 • Delice, G., Birol Y.E. (2011). Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dış Ticaret Bilançosu: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, s.XXX(2), s.1-28.
 • Dücal E, Akal M, (2017). Komşu Ülkelerle Yapılan Dış Ticaretin DYY Girişleri Üzerindeki Etkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi., s.3(1), s.63-80.
 • Haseeb Muhammad, Hartani Nİra HAr,yat,c, Abu Bakar Nor Aznin, Azam Muhammad, Hassan Sallahuddin (2014), “Export, Foreign Direct Investment and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia 1971-2013”, American Journal of Applied Sciences 11 (6): 1010-1015.
 • Hussein Mohammed Ershad, Haque Mahfuzul (2016) , “Foreign Direct Investment, Trade, and Economic Growth: An Ampirical Analysis of Bangladesh”, Economies, 4(2).
 • Iqbal Muhammad S., Shaikh Faiz M., Pakistan, Larkana S., Shar Amir H.(2010),”Casuality Relationship Between Foreign Direct Investment, Trade and Economic Growth in Pakistan”, Asian Social Sciences, 6(9), pp.82-89.
 • Khalic Abdul, Noy Ilan (2007), “Foreign Direct Investment and Economic Growth:Empirical Evidence From Sectoral Data in Indonesia”, Econpapers, Working Paper no.200726.
 • Liargovas Paragiotis G. Skandalis Konstantinos S.(2012), “Foreign Direct Investment and Trade Openness: The Case of Developing Ecnomies”, Social Indicators Research, 106, pp.323-331. Otepola A. (2002): Foreign direct investment as a factor of economic growth in Nigeria; Africa Institute for Economic Development and Planning (IDEP), Dakar, Senegal.
 • Oyatoye E.O., Aragundade K.K., Adebisi S.O., Oluwakayode E.F. (2011),”Foreign Direct Investment, Export and Economic Growth in Nigeria”, European Journal of Humanities and Socia Sciences, 2(1), pp.66-86.
 • Rady, Tamer (2012),”Foreign Direct Investment and Growth Theory, Evidence and Lessons for Egypt”, Journal of International Business Research, Volume 11, special issue, number 1, pp.1-13.
 • Refat Monireh (2018), “The Interactive Ralationship Between Economic Growth and Foreign Direct Investments (FDI): A VAR Analysis in Iran”, Iran Economic Review, 22(1), pp.163-185.
 • Tabassum, Naaesa. Ahmed, Samiul (2014), “Foreign Direct Investment And Economic Growth: Evidence From Bangladesh” International Journal of Economics Finance, 6, pp.117–138
 • Tapşın, Gülçin (2016), “The Relationship Between Foreign Direct Investment, Export and Economic Growth in Turkey”, Journal of Business Management and Economics, 4(5), pp.1-6.
 • UNCTAD. (2009). Training manual on statistics for FDI and the operations of TNCs volume I FDI flows and stocks. http://www.unctad.org/en/docs/diaeia20091_en.pdf. Accessed 11 January 2020.
 • UNCTAD (2019), “World Investment Report”, Uinted Nations, Genova .
 • Vural Yaşar İ., Zortuk Mahmut (2011), “Foreign Direct Investments as a Determining Factor in Turkey’s Export Performance “, Eurasian Journal of Business and Economics, 4(7), pp.13-23.
 • Yıldırım Kemal, Karaman Doğan, Taşdemir Murat, Makroekonomi, Seçkin YAyınları, Eskişehir, 2007.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Merve ENGİN ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { tjsosci687211, journal = {The Journal of Social Science}, issn = {}, eissn = {2587-0807}, address = {thejournalofsocialscience@gmail.com}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {102 - 109}, doi = {10.30520/tjsosci.687211}, title = {THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES}, key = {cite}, author = {Engi̇n, Merve} }
APA Engi̇n, M . (2020). THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES . The Journal of Social Science , 4 (7) , 102-109 . DOI: 10.30520/tjsosci.687211
MLA Engi̇n, M . "THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES" . The Journal of Social Science 4 (2020 ): 102-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tjsosci/issue/52625/687211>
Chicago Engi̇n, M . "THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES". The Journal of Social Science 4 (2020 ): 102-109
RIS TY - JOUR T1 - THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES AU - Merve Engi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30520/tjsosci.687211 DO - 10.30520/tjsosci.687211 T2 - The Journal of Social Science JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 109 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-0807 M3 - doi: 10.30520/tjsosci.687211 UR - https://doi.org/10.30520/tjsosci.687211 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 The Journal of Social Science THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES %A Merve Engi̇n %T THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES %D 2020 %J The Journal of Social Science %P -2587-0807 %V 4 %N 7 %R doi: 10.30520/tjsosci.687211 %U 10.30520/tjsosci.687211
ISNAD Engi̇n, Merve . "THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES". The Journal of Social Science 4 / 7 (February 2020): 102-109 . https://doi.org/10.30520/tjsosci.687211
AMA Engi̇n M . THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES. TJSS. 2020; 4(7): 102-109.
Vancouver Engi̇n M . THE EFFECT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON ECONOMIC GROWTH AND EXPORT: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON D8 COUNTRIES. The Journal of Social Science. 2020; 4(7): 102-109.