Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 497 - 510 2020-09-15

CHANGE AND TRANSFORMATION OF FOOTBALL (1863-2020)
FUTBOLUN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ (1863 – 2020)

Lale ORTA [1]


In our study, the change, development, and transformation of modern football game rules from the beginning to the present are examined. In the period from the 19th century to the 21st century, the reason for the fact that football is the number one sport is based on the changes formed by the game rules. The rules, first created in 1863, were put in writing in 1896 and it was asked to be interpreted and applied in a similar way all over the world. Thus, it was aimed to provide a standard understanding in the issue of the implementation of rules around the world and to introduce a set of rules that might apply in each country. The fact that the rules of the football game differ in practice is the primary of the most important features that makes football debatable and keeps it on the agenda. While the rules of the football game are changed by the International Football Association, criteria such as fairness, honesty, respect, the safety of players and officials, enjoyment of audiences, increasing the value of football, adding value, creating efficiency, and increasing fair outcomes by reducing marginal errors through technology are being effective. In industrial football, where the money is at the forefront, it is not possible to reach the belief, opinion, and conclusion that football is better with its mistakes. Therefore, technology has been allowed to tap into football.

Çalışmamızda; modern futbol oyun kurallarının başlangıcından günümüze kadar olan değişimi, gelişimi ve dönüşümü incelenmektedir. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan süreçte futbolun bir numaralı spor olmasının temelinde oyun kurallarının şekillendirdiği değişimler yatmaktadır. 1863 yılında ilk kez oluşturulan kurallar, 1896 yılında basılı hale getirilerek tüm dünyada benzer şekilde yorumlanması ve uygulanması istenmiştir. Böylece tüm Dünyada kuralların uygulanması konusunda standart bir anlayışın sağlanması ve her ülkede geçerli olabilecek bir kurallar dizisi getirilmesi amaçlanmıştır. Futbol oyun kurallarının uygulamada farklılık göstermesi, futbolu tartışılır kılan ve gündemde tutan en önemli özelliklerin başında gelmektedir. Futbol Oyun Kuralları, Uluslararası Futbol Birliği tarafından değiştirilirken, adalet, dürüstlük, saygı, sporcuların ve görevlilerin güvenliği, seyredenlerin keyif alması, futbolun değerinin artırılması, değer katması, verimlilik yaratılması ve teknoloji ile marjinal hataların azaltılarak adil sonuçların çoğaltılması gibi kriterler etkili olmaktadır. Paranın ön planda olduğu endüstriyel futbolda, “Futbol hatalar oyunudur” söylemi üzerinden hareket ederek hataları görmezden gelmeye çalışmak ve sonuçlarına katlanmak mümkün değildir. Bu nedenle, teknolojinin futbolun içine girmesine izin verilmiştir. 
 • Federation Internatıonale de Football Association, FIFA Magazine, June 1997, Zurich, 1997.
 • Federation Internatıonale de Football Association, FIFA Magazine, Aug 1997, Zurich, 1997.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, F.I.F.A. Beynelmilel Futbol Oyun Kuralları ve Hakemler İçin Rehber, Ankara, 1987.
 • Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASK), Futbol Oyun Kuralları ve Müsabaka Yönetmeliği, Ankara, 199Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Oyun Kuralları ve Hakemler için Rehber, Ankara, 1991
 • Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Oyun Kuralları ve Hakemler için Rehber, Ankara, 1992.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Oyun Kuralları ve Hakemler için Rehber, Ankara, 1993.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Oyun Kuralları, Ankara, 1994.
 • Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Oyun Kuralları, Ankara, 1995.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 1996,Zurich, 1996.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game1997, Zurich, 1997.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 1998, Zurich, 1998.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game1999, Zurich, 1999.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 2000, Zurich, 2000.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 2001, Zurich, 2001.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 2002, Zurich, 2002.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 2003, Zurich, 2003.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 2004, Zurich, 2004.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 2005, Zurich, 2005.
 • Federation Internationale de Football Association, Laws of The Game 2006, Zurich, 2006.
 • Federation Internatıonale de Football Association, Laws of The Game 2007/2008, Zurich, 2007.
 • Federation Internatıonale de Football Association, Laws of The Game 2008/2009, Zurich, 2008.
 • Federation Internatıonale de Football Association, Laws of The Game 2009/2010, Zurich, 2009.
 • Federation Internatıonale de Football Association, Laws of The Game 2010/2011, Zurich, 2010.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2011/12, Zurih, 2011.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2012/13, Zurih, 2012.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2013/14, Zurih, 2013.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2014/15, Zurih, 2014.
 • Federation Internatıonale de Football Association, Laws of The Game 2015/2016, Zurich, 2015.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2016/17, Zurih, 2016.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2017/18, Zurih, 2017.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2018/19, Zurih, 2018.
 • Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Oyun Kuralları 2019/20, Zurih, 2019.
 • IFAB, History Laws Of The Game, 10 Mayıs 2020 tarihinde, https://www.theifab.com/history/laws adresinden erişildi.
 • Orta, L., (2011, 25 Kasım). Futbol Oyun Kurallarının Tarihsel Gelişimi. 10 Mayıs 2020 tarihinde, http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/265-lale-orta/1893-futbol-oyun-kurallarnn-tarihsel-geliimi.html adresinden erişildi.
 • Orta, L., (2012, 2 Nisan). Futbolcunun Adı Yok. 10 Mayıs 2020 tarihinde, http://www.futbolekonomi.com/index.php/haberler-makaleler/genel/265-lale-orta/2133-futbolcunun-ad-yok.html ) adresinden erişildi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Lale ORTA (Primary Author)
Institution: İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Orta, L . (2020). FUTBOLUN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ (1863 – 2020) . The Journal of Social Science , 4 (8) , 497-510 . DOI: 10.30520/tjsosci.735912