Year 2020, Volume 4 , Issue 8, Pages 617 - 632 2020-09-15

AN INVESTIGATION ON THE HUMAN AND ECONOMIC PROPERTIES OF ALVAR (ERZURUM) VILLAGE IN TERMS OF GEOGRAPHICAL VIEW
COĞRAFİ BAKIŞ AÇISINDAN ALVAR (ERZURUM) KÖYÜ’NÜN BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Kürşat YURDİGÜL [1]


Alvar village, which is on the west 47. km away from Erzurum city centre and forms the research area, is located in Erzurum-Kars Zone of East Anatolian Region and also surrounded with the borders of Pasinler administrative district and Erzurum Metropolitan Municipality. In this study, the physical and human characteristics of Alvar Village and, accordingly, the rational regarding the problems within the geographical principles such as distribution, relationship, comparison, and causality, to reveal the social, cultural and economic problems of the population and the results obtained accordingly. solution suggestions were tried to be brought. The dominating economic activities are cattle-breeding and grain agriculture which have been determined by the natural environmental conditions and socio-economic and sociocultural characteristics of people. The commercial activities in the research area are restricted within the village the Erzurum city centre and Pasinler district center. The most important and the most common element of trade is agricultural and animal products. However basic needs of people have been purchased from the city centre.

Araştırma sahasını oluşturan Alvar Köyü, Doğu Anadolu Bölgesinin, Erzurum-Kars Bölümünde yer alan Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan Pasinler ilçesine bağlı, Erzurum şehir merkezinin doğusunda ve 47 km. uzaklıkta yer alır. Bu araştırmada, Alvar Köyü’nün fiziki ve beşeri özellikleri ve buna bağlı olarak nüfusun sosyal, kültürel ve ekonomik bazı sorunları ve buna bağlı olarak elde edilen sonuçları sentez halinde ortaya koymak, dağılış, ilişki kurma, karşılaştırma ve nedensellik gibi coğrafya ilkeleri dâhilinde sorunlara ilişkin rasyonel çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Alvar köyünde hâkim ekonomik faaliyetler hayvancılık ve tahıl tarımına dayanmaktadır. Bölgenin doğal çevre şartları ve nüfusun sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri bu faaliyetlerin belirleyicisi olmuştur. Araştırma sahasındaki ticari faaliyetler, Erzurum şehri ve Pasinler ilçe merkezi ile sınırlı kalmıştır. Sahadaki en önemli ticari unsuru tarımsal ve hayvansal ürünler oluşturmaktadır. Buna karşılık çeşitli ihtiyaç maddeleri şehir merkezinden karşılanmaktadır.
 • Can, R, R., (2019). Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Kırıkhan İlçesi’nde Köy Adları Üzerine Bir İnceleme, İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2) , 348-361.
 • Doğanay, H., (2011). Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Pegem Akademi, Erzurum.
 • Erinç, S., (1953). Doğu Anadolu Coğrafyası, İstanbul Üniv. Yay., No:572, Edebiyat Fak. Coğrafya Enst. Yay. No:2 İstanbul.
 • Güneş, S. & Can, R. R. (2020). Suruç ilçesinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(50), 257-269.
 • Kaya, G., (1996). Umudum Köyünün Coğrafi Etüdü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum.
 • Koday, S., (1995). "Dadaşköy Meskenlerinin Coğrafi Şartlarla İlişkisi", Atatürk Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bil. Araş. Derg., Sayı:21, Erzurum, 31.
 • Konukçu, E., (1992). Selçuklular’dan Cumhuriyet’e Erzurum, Yükseköğretim Kurulu Matbaası Yay.
 • Özav, L., (1991). ''Narman’da Mesken Tipleri '' Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Araş. Derg., Sayı:19, Erzurum, 162.
 • Özey, R., (1985). Dumlu ve Çevresi, Atatürk Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü, (Yayınlanmış Doktora Tezi), Erzurum.
 • Tanoğlu, A., (1969). Nüfus ve Yerleşme, İstanbul Üniversitesi Yay. No:1183, Edebiyat Fak. Coğrafya Enstitüsü Neşriyatı No:45, İstanbul.
 • Tarkan, M. T., (1973). Orta ve Aşağı Çoruh Havzası, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Açısından Bir Bölge Araştırması, Atatürk Üni. Edebiyat Fak. Yay. No:37, Erzurum.
 • Ünal, Ç., (1995). Pasinler İlçesinin Coğrafi Etüdü, Atatürk Üniv. K.K. Eğt. Fak. Coğr. Böl. Yay., (Doktora Tezi), Erzurum.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2499-1358
Author: Kürşat YURDİGÜL (Primary Author)
Institution: KÜLTÜR KURS
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 15, 2020

APA Yurdi̇gül, K . (2020). COĞRAFİ BAKIŞ AÇISINDAN ALVAR (ERZURUM) KÖYÜ’NÜN BEŞERİ VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . The Journal of Social Science , 4 (8) , 617-632 . DOI: 10.30520/tjsosci.771281