PDF EndNote BibTex Cite

Knowledge as an Asset and Knowledge Management

Year 2014, Volume 28, Issue 1, 62 - 68, 01.01.2014

Abstract

The most valuable resource available to any organization today is its knowledge asset which is stored in processes and information systems, corporate data warehouses, employees ’ brains, copyrights and patents.Knowledge management is the process of capturing, distributing, and effectively using this knowledge. The factors affecting Knowledge Management can be listed as follows: organizational culture, knowledge manager, the evolution ofknowledge, knowledge polution and technology

References

 • Aktan, C. ve Vural, Y. (2005). Bilgi çağı bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Awad, E. ve Ghaziri,H. (2010). Knowledge management. 2. bs. USA: Virginia, International Technology Group.
 • Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Buckman, H. (2004). Building a knowledge driven organization. Boston: McGraw Hill.
 • Budak, G. (1998). Yenilikçi yönetim yaratıcı birey. İstanbul: Sistem yayıncılık.
 • Capurro, R. ve Hjorland, B. (2003). The concept of information. 28 Şubat 2014 tarihinde http://www. capurro.de/infoconcept.html adresinden erişildi.
 • Celep, C. ve Çetin, B. (2003). Bilgi yönetimi. İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Cooper, P. (2010).Knowledge management. Anaesthesia and Intensive Care Medicine Magazine, 12 (5), 516-520.
 • Davenport, H. ve Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Denkel, A. (1998). Bilginin temelleri. İstanbul: Metris Yayınları.
 • Durna, U. ve Demirel, Y. (2008). Bilgi yönetiminde bilgiyi anlamak, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (1), 129-156.
 • Engin, O. (2005). Bilginin insan hayatındaki yeri ve önemi . Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,11, 428-439.
 • Gülseçen, S. (2012). Bilgi ve bilginin yönetimi. İstanbul: Papatya Yayınları.
 • Handzic, M. (2007). Knowledge management: Through the technology Glass. London: World Scientific Publishing.
 • Harrison, R. (2003). Human resource development in a knowledge economy. New York: Palgrave Macmillan.
 • Hibbard, J. (1997). Knowledge revolution. Information Week, 663, 49-54. IBM, 2011, “Outsourcing”, Kasım 2011 tarihinde http://www.ibm.com/services/iis/en/itservices/outsoiircing.html adresindenerişilmiştir.
 • Jennex, E. (2008). Knowledge management: Concepts, methodologies, tools and Applications. New York: Information Science Reference.
 • Kara, Ş. (1990). Sermaye piyasası. İstanbul: Doyuran Matbaası.
 • Krogh, V., Ichijo, K. ve Nonaka, I. (2002). Bilginin üretimi. İstanbul: Dışbank Yayınlan.
 • Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge, Organization Science, 5 (1), 14-37.
 • Nonaka, I. ve Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
 • Nonaka, I. vd. (2000). SECI, BA and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation, LongRange Planning, 1 (6), 5-34.
 • Norvig, R. (1995). Artificial intelligence, 2. bs. London: Prentice Hall.
 • O’dell,C. (1998). If only we knew what we know: The transfer of internal knowledge and best practice. San Francisco: Free Press.
 • Offsey, S. (1997). Linking people to knowledge for bottom line results, Journal of Knowledge Management, 1 (2), 113-122.
 • Pears, D. (2003). Bilgi nedir?. Ankara: Bilim ve Sanat Kitabevi.
 • Sağsan, M. (2010). Bilgi yönetimi disiplini ve uygulamaları kamu kurumundan örneklerle. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Small, T. ve Sage, P. (2005). Knowledge management and knowledge sharing: A Review, IOS Press:Information, Knowledge, Systems Management, 5 (3), 153-169.
 • Türk Dil Kurumu, (2011). Büyük Türkçe Sözlüğü.11.bs. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlan.
 • Uçak, N. (2010). Bilgi: Çok yüzlü bir kavram. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 705-722.
 • Zaim, H. (2005). Bilginin artan önemi ve bilgi yönetimi. İstanbul: İşaret Yayınları.

Bir Değer Olarak Bilgi ve Bilginin Yönetimi

Year 2014, Volume 28, Issue 1, 62 - 68, 01.01.2014

Abstract

Bir kurum için bugün en önemli değer o kurumun iş süreçleri ve bilgi sistemlerinde, veri bankalarında, çalışanlarının beyinlerinde, telif ve patentlerinde kayıtlı olan bilgidir. “Bilgi Yönetimi” bu bilginin toplanması, dağıtılması ve etkin olarak kullanılmasıdır. Bilgi yönetimini etkileyen unsurlardan bazıları şöyle sıralanabilir: Kurum kültürü ve yapısı, bilgi yöneticisi, bilginin evrimi, bilgi kirliliği ve teknolojidir.

References

 • Aktan, C. ve Vural, Y. (2005). Bilgi çağı bilgi yönetimi ve bilgi sistemleri. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Awad, E. ve Ghaziri,H. (2010). Knowledge management. 2. bs. USA: Virginia, International Technology Group.
 • Barutçugil, İ. (2002). Bilgi yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayınları.
 • Buckman, H. (2004). Building a knowledge driven organization. Boston: McGraw Hill.
 • Budak, G. (1998). Yenilikçi yönetim yaratıcı birey. İstanbul: Sistem yayıncılık.
 • Capurro, R. ve Hjorland, B. (2003). The concept of information. 28 Şubat 2014 tarihinde http://www. capurro.de/infoconcept.html adresinden erişildi.
 • Celep, C. ve Çetin, B. (2003). Bilgi yönetimi. İstanbul: Anı Yayıncılık.
 • Cooper, P. (2010).Knowledge management. Anaesthesia and Intensive Care Medicine Magazine, 12 (5), 516-520.
 • Davenport, H. ve Prusak, L. (2001). İş dünyasında bilgi yönetimi. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Denkel, A. (1998). Bilginin temelleri. İstanbul: Metris Yayınları.
 • Durna, U. ve Demirel, Y. (2008). Bilgi yönetiminde bilgiyi anlamak, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30 (1), 129-156.
 • Engin, O. (2005). Bilginin insan hayatındaki yeri ve önemi . Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,11, 428-439.
 • Gülseçen, S. (2012). Bilgi ve bilginin yönetimi. İstanbul: Papatya Yayınları.
 • Handzic, M. (2007). Knowledge management: Through the technology Glass. London: World Scientific Publishing.
 • Harrison, R. (2003). Human resource development in a knowledge economy. New York: Palgrave Macmillan.
 • Hibbard, J. (1997). Knowledge revolution. Information Week, 663, 49-54. IBM, 2011, “Outsourcing”, Kasım 2011 tarihinde http://www.ibm.com/services/iis/en/itservices/outsoiircing.html adresindenerişilmiştir.
 • Jennex, E. (2008). Knowledge management: Concepts, methodologies, tools and Applications. New York: Information Science Reference.
 • Kara, Ş. (1990). Sermaye piyasası. İstanbul: Doyuran Matbaası.
 • Krogh, V., Ichijo, K. ve Nonaka, I. (2002). Bilginin üretimi. İstanbul: Dışbank Yayınlan.
 • Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge, Organization Science, 5 (1), 14-37.
 • Nonaka, I. ve Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press.
 • Nonaka, I. vd. (2000). SECI, BA and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation, LongRange Planning, 1 (6), 5-34.
 • Norvig, R. (1995). Artificial intelligence, 2. bs. London: Prentice Hall.
 • O’dell,C. (1998). If only we knew what we know: The transfer of internal knowledge and best practice. San Francisco: Free Press.
 • Offsey, S. (1997). Linking people to knowledge for bottom line results, Journal of Knowledge Management, 1 (2), 113-122.
 • Pears, D. (2003). Bilgi nedir?. Ankara: Bilim ve Sanat Kitabevi.
 • Sağsan, M. (2010). Bilgi yönetimi disiplini ve uygulamaları kamu kurumundan örneklerle. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Small, T. ve Sage, P. (2005). Knowledge management and knowledge sharing: A Review, IOS Press:Information, Knowledge, Systems Management, 5 (3), 153-169.
 • Türk Dil Kurumu, (2011). Büyük Türkçe Sözlüğü.11.bs. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınlan.
 • Uçak, N. (2010). Bilgi: Çok yüzlü bir kavram. Türk Kütüphaneciliği, 24 (4), 705-722.
 • Zaim, H. (2005). Bilginin artan önemi ve bilgi yönetimi. İstanbul: İşaret Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Sevinç GÜLSEÇEN>
Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü.
0000-0001-8537-7111

Publication Date January 1, 2014
Application Date
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 28, Issue 1

Cite

APA Gülseçen, S. (2014). Bir Değer Olarak Bilgi ve Bilginin Yönetimi . Türk Kütüphaneciliği , 28 (1) , 62-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/48826/621979