Turkish Librarianship
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-9682 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Turkish Librarians' Association | http://tk.org.tr/


The Journal of Turkish Librarianship is the official quarterly publication of the Turkish Librarians' Association. It contains original scientific articles, opinions, reader letters, article translations, news and professional meeting announcements in Turkish and English, which review issues related to information and documentation management and offer solutions for those. No processing fee is required for articles to be submitted to the journal.

Turkish Librarianship journal (Türk Kütüphaneciliği) is indexed in the Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics/ ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)","Bibliography of Articles in Turkish Periodicals" and "TUBITAK/ ULAKBIM TR Index Social and Humanity Sciences Database". Turkish Librarianship is an open access journal and listed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

All submissions to the journal are subject to assessment by the Editorial Board and the Peer Review Board. The opinions expressed are those of the authors only. They do not necessarily represent the views of the Turkish Librarianship journal.

Articles accepted for the scientific section of the journal, after completing the editorial process, are subject to scientific evaluation by the double-blind method. Articles, which belong to other sections, are evaluated by the editorial board.

Turkish Librarianship

e-ISSN 2147-9682 | Period Quarterly | Founded: 1952 | Publisher Turkish Librarians' Association | http://tk.org.tr/
Cover Image


The Journal of Turkish Librarianship is the official quarterly publication of the Turkish Librarians' Association. It contains original scientific articles, opinions, reader letters, article translations, news and professional meeting announcements in Turkish and English, which review issues related to information and documentation management and offer solutions for those. No processing fee is required for articles to be submitted to the journal.

Turkish Librarianship journal (Türk Kütüphaneciliği) is indexed in the Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics/ ESCI)", "Library and Information Science Abstracts (LISA)", "Library, Information Science and Technology Abstracts (LISTA)","Bibliography of Articles in Turkish Periodicals" and "TUBITAK/ ULAKBIM TR Index Social and Humanity Sciences Database". Turkish Librarianship is an open access journal and listed in the Directory of Open Access Journals (DOAJ).

All submissions to the journal are subject to assessment by the Editorial Board and the Peer Review Board. The opinions expressed are those of the authors only. They do not necessarily represent the views of the Turkish Librarianship journal.

Articles accepted for the scientific section of the journal, after completing the editorial process, are subject to scientific evaluation by the double-blind method. Articles, which belong to other sections, are evaluated by the editorial board.

Volume 33 - Issue 4 - Dec 27, 2019
 1. Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay Anısına
  Pages 214 - 216
  Türk Kütüphaneciliği EDİTÖRLER KURULU
 2. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 70. Kuruluş Yıldönümü Etkinliği Açılış Konuşması
  Pages 217 - 218
  Ali Fuat KARTAL
 3. Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim
  Pages 219 - 248
  Yaşar TONTA , Müge AKBULUT
 4. Türkiye’de Kütüphane ve Bilgibilimi Araştırmalarında Kuram Kullanımı: Bir İçerik Analizi
  Pages 249 - 266
  Hülya DİLEK KAYAOĞLU
 5. İlkokul İkinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Tercihleri ve Kütüphanelerden Beklentileri Üzerine Nitel Bir İnceleme
  Pages 267 - 281
  Hülya KARTAL , Fatih GÜNER , Cemal ÇELİK , Mehmet SOYUÇOK , Reis BEŞER
 6. Usability of Electronic Records Management System (ERMS) of the Republic of Turkey Ministry of Health
  Pages 282 - 295
  Semanur ÖZTEMİZ
 7. Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay’ın Yaşamöyküsü ve Kaynakçası
  Pages 296 - 304
  Hülya DİLEK KAYAOĞLU
 8. Değerli Hocam Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay
  Pages 305 - 307
  Dilek KAYAOĞLU
 9. Hocam Meral (Şenöz) Alpay’ın Ardından
  Pages 308 - 310
  Yusuf TAVACI
 10. Sevgili Öğretmenim
  Pages 311 - 312
  Ayten ŞAN
 11. Dönüştüren Sevginin Yolu
  Pages 313 - 314
  Osman TORUN
 12. Bir Zamanlar İstanbul Çocuk Kitapları Fuarı: Prof. Dr. Meral Alpay’ın Anısına!
  Pages 315 - 334
  Nabey ÖNDER
 13. Sevgili Hocam Meral Alpay
  Pages 335 - 338
  Hasan Sacit KESEROĞLU
 14. İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Olarak Hocam Meral Alpay
  Pages 339 - 341
  Ümit KONYA
 15. Meral Hocam
  Pages 342 - 343
  Selçuk HÜNERLİ
 16. Sevgili Merhume Meral Alpay Hocamın Anısına Saygı İle
  Pages 344 - 345
  Güler DEMİR
 17. Anılarımdaki Meral Hanım
  Pages 346 - 350
  Kenan ERZURUM
 18. Sevgili Hocam Meral Alpay’a
  Pages 351 - 352
  Hatice AYNUR
 19. Saygıdeğer Profesörüm Meral Alpay
  Pages 353 - 353
  Hatice IŞIK
 20. Anılarımdaki Meral Hocam
  Pages 354 - 356
  Selçuk SÜZMETAŞ
 21. Sözcüklerin Sessizliğinde…Prof. Dr. Meral Alpay
  Pages 357 - 359
  Güler DEMİR
 22. Mavi Gözlü, Yüce Gönüllü Bir Melek
  Pages 360 - 361
  Canan ERGÜN
 23. Gerçek Bir Aydın: Prof. Dr. Meral Alpay Şenöz
  Pages 362 - 365
  Atakan AYDIN
 24. Atatürk’ün Gözlerindeki Gizemli Tılsım
  Pages 366 - 367
  Cem ÖZEL
 25. Bir Yol Arkadaşı
  Pages 368 - 370
  Tayfun GÜLLE
 26. Meral Alpay’ın Kütüphanecilik Terimleri Sözlüğündeki Kimi Sözcüklerin Etimolojisi
  Pages 371 - 378
  Ali Rıza TOSUN
 27. Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtımında Sosyal Medya Etkisi: Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi Örneği
  Pages 379 - 387
  Aykut BAYRAKTAR
 28. Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA) Formatının Üniversite Kütüphanelerinde Uygulanması: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Kataloglama ve Üst Veri Bölümü Örneği
  Pages 388 - 394
  Hatice IŞIK , Serkan KILIÇ , Burak DELİBAŞ
 29. Library Touched My Heart
  Pages 395 - 403
  Demet SOYLU , Tunç DURMUŞ MEDENİ
 30. Orta Asya’nın Kalbi Kazakistan’dan Kütüphane Ziyaretlerimize İlişkin Yansımalar
  Pages 404 - 412
  Demet SOYLU , Tunç Durmuş MEDENİ , Gulzhamal JAPAROVA , Rakhila RAKHMETOVA
 31. Avrupa Bilgi Bilimi Yaz Okulundan İzlenimler
  Pages 413 - 414
  Nisa ÖKTEM , Nilay CEVHER
 32. Content Management Bible
  Pages 415 - 417
  Şahika EROĞLU