e-ISSN: 2147-9682
Başlangıç: 1952
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 4 Sayı
Yayıncı: Türk Kütüphaneciler Derneği
Kapak Resmi
       

Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık sayıları olmak üzere) resmî yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) makalelere, görüşlere, okuyucu mektuplarına, tanıtım ve değerlendirme yazılarına yer verilmektedir.

Türk Kütüphaneciliği, 1952 yılında yayın hayatına başlayan ve günümüze kadar aralıksız yayımlanarak Türk ve dünya mesleki ve bilimsel yayıncılığında en eski süreli yayınlar arasında yer almaktadır.