Türk Kütüphaneciliği
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2147-9682 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Türk Kütüphaneciler Derneği | http://tk.org.tr/


Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Türk Kütüphaneciliği

e-ISSN 2147-9682 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1952 | Yayıncı Türk Kütüphaneciler Derneği | http://tk.org.tr/
Kapak Resmi


Türk Kütüphaneciliği, Türk Kütüphaneciler Derneği'nin üç ayda bir yayımlanan resmi yayın organıdır. Dergide bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan Türkçe veya İngilizce özgün bilimsel (hakemli) yazılar, görüşler, okuyucu mektupları, tanıtım yazıları, çeviri yazıları, haberler ve mesleki toplantı duyurularına yer verilmektedir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler için herhangi bir makale işlem ücreti talep edilmemektedir. 

Dergi içeriği "Türkiye Makaleler Bibliyografyası", "Emerging Sources Citation Index” (Clarivate Analytics/ ESCI), "Library and Information Science Abstracts” (LISA), "Library, Information Science and Technology Abstracts” (LISTA) ve "TÜBİTAK/ ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı" nda indekslenmektedir. Türk Kütüphaneciliği, internet üzerinden açık erişimli bir dergidir, "Directory of Open Access Journals” (DOAJ) da yer almaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar Editörler Kurulu ve Yazı Değerlendirme Kurulu'nun incelemesinden geçer. Editoryal süreç sonrası kabul edilen yazılardan bilimsel bölüme konu olanlar, çifte körleme yöntemi ile bilimsel değerlendirmeye tabii tutulur. Diğer bölümlere konu olan yazılar için Editörler Kurulunun değerlendirmesi geçerlidir. Yazılarda belirtilen düşünce ve görüşlerden yazar/ları sorumludur. Yazılardaki görüşler Türk Kütüphaneciliği dergisinin görüşü olarak değerlendirilemez.

Cilt 34 - Sayı 2 - 29 Haz 2020
 1. Türk Kütüphaneciliğinin Bilge Kraliçesi
  Sayfalar 95 - 97
  Türk Kütüphaneciliği EDİTÖRLER KURULU
 2. Mahkûmların Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Davranışları: Kuramsal Bir Değerlendirme
  Sayfalar 98 - 134
  Güler DEMİR
 3. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programınca Desteklenen Dergiler Üzerine Bir Değerlendirme: Yayıncı Ülkeler ve Disiplin Farklılıklarına Yakından Bakış
  Sayfalar 135 - 159
  Zehra TAŞKIN
 4. Sosyal Medyada Kullanıcı Etkileşimi ve İçerik Kategorizasyonu: Ankara’daki Halk Kütüphanelerinin Facebook Gönderilerinin Analizi
  Sayfalar 160 - 186
  Tolga ÇAKMAK , Şahika EROĞLU
 5. Üniversite Kütüphanelerinin Mekânsal Tasarımının Kullanıcı Üzerindeki Etkisine İlişkin İstatistiki Bir Çalışma: Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Örneği
  Sayfalar 187 - 207
  Hatice Hazal EMSEN , Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU
 6. Bir Gazetecinin ‘Muhibbân-ı Kütüp’ Olarak Portresi ve S. M. Tevfik Kütüphanesi
  Sayfalar 208 - 228
  Ekrem SALTIK
 7. Dijital Kültürel Kaydın Korunması
  Sayfalar 229 - 248
  Yaşar TONTA
 8. Birikimli Üstünlük ve “Bilimin Seçkinleri”
  Sayfalar 249 - 254
  Zehra TAŞKIN
 9. Bir Deneme: Ulusal Biyografi Veri Tabanımız Üzerine
  Sayfalar 255 - 262
  Hakan ANAMERİÇ
 10. Teknoloji ve Bilgi Çağında Müzeler: Genel Bakış
  Sayfalar 263 - 274
  Sümeyye AKÇA
 11. Akademik Değerlendirme Ürünleri: InCites ve SciVal
  Sayfalar 275 - 284
  Cem ÖZEL , Burcu ERSOY , Oya ARUS
 12. Bir Özel Konu Kütüphanesi Türü Olarak Bilimkurgu Kütüphaneleri: Yurt Dışından Örnekler ve Türkiye’deki Tek Örneği “Özgen Berkol Doğan Bilimkurgu Kütüphanesi”
  Sayfalar 285 - 295
  İ̇rem ÜNSAL BOZKURT
 13. Prof. Dr. Berin Uğurlu Yurdadoğ Özyaşam (26 Şubat 1928 Adana - 10 Haziran 2019 Ankara)
  Sayfalar 296 - 297
  Tayfun GÜLLE
 14. Prof. Dr. Berin Uğurlu Yurdadoğ Autobiography (February 26, 1928, Adana - June 10, 2019, Ankara)
  Sayfalar 298 - 299
  Tayfun GÜLLE
 15. Sevgili Hocam ve Dostum Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına
  Sayfalar 300 - 302
  Nilüfer TUNCER
 16. Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Anısına
  Sayfalar 303 - 305
  İrfan ÇAKIN
 17. Berin Hoca’yı Anarken
  Sayfalar 306 - 309
  Nazlı ALKAN
 18. Hocamın, İkinci Annemin Ardından
  Sayfalar 310 - 313
  Sacit ARSLANTEKİN
 19. Konu Atatürk Olursa…
  Sayfalar 314 - 315
  Fatoş SUBAŞIOĞLU
 20. Sevginin, Düşüncenin ve Bilginin Işığı, Sevgili Berin Hocamla Birlikte Olmak
  Sayfalar 316 - 320
  S. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL
 21. Pozitif Enerji
  Sayfalar 321 - 322
  Hasan Sacit KESEROĞLU
 22. Prof. Dr. Berin Yurdadoğ Hocam’a Saygı İle
  Sayfalar 323 - 324
  Ümit KONYA
 23. Prof. Dr. Berin Yurdadoğ İçin
  Sayfalar 325 - 329
  Selma Alpay ASLAN
 24. Adana Sözlü Kültür Ortamından Yaşam Kültürüne Uzanan Yolda: Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ
  Sayfalar 330 - 331
  H. İnci ÖNAL
 25. Hocam Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’un Ardından
  Sayfalar 332 - 333
  Bülent YILMAZ
 26. Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ Hocamızın Ardından
  Sayfalar 334 - 339
  Şebnem ERCEBECİ ÇINAR
 27. O Hep Bize Doğardı…
  Sayfalar 340 - 343
  Üstün YILDIRIM
 28. Dünden Bugüne
  Sayfalar 344 - 345
  H. Hale CESUR KASIMLI
 29. Ufkumda Hiç Sönmeyecek Bir Meşale
  Sayfalar 346 - 348
  Ahmet ÇELENKOĞLU
 30. Berin U. Yurdadoğ
  Sayfalar 349 - 350
  Tuncel ACAR
 31. Hatıralar Uçup Gitmesin (6): Hemşehrim ve Hocam Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ…
  Sayfalar 351 - 359
  Ahmet KARATAŞ
 32. Sevgili Hocam Berin Yurdadoğ Anısına…
  Sayfalar 360 - 362
  Sema TUTUMEL AYHAN
 33. Mahşerin Dördüncü Atlısı
  Sayfalar 363 - 365
  Tayfun GÜLLE
 34. Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Programı Deneyimi
  Sayfalar 366 - 369
  Cihan KALIN
 35. Tanıtım Değerlendirme/Libraries in the Ancient World
  Sayfalar 370 - 372
  Elif İBŞİROĞLU BAYRAM