PDF EndNote BibTex RIS Cite

On Current Situation of Turkish National Library

Year 2019, Volume 33, Issue 3, 165 - 167, 28.09.2019

Abstract

In this opinion paper, the unclear and negative situation of Turkish National Library, whose institutional status was changed with the Presidential Decree issued in 2018, has been discussed. Within this framework, the measures that can be taken in this process regarding the National Library has been evaluated. As a conclusion of the study, has been proposed organizing a professional meeting with the participation of all relevant people and institutions in order to discuss the process and develop a policy/strategy intended for the future of the National Library.

Türk Millî Kütüphanesi ile İlgili Güncel Durum Üzerine

Year 2019, Volume 33, Issue 3, 165 - 167, 28.09.2019

Abstract

Bu görüş yazısında, 2018 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurumsal statüsü değiştirilen Türk Millî Kütüphanesi’nin içinde bulunduğu belirsiz ve olumsuz durum ele alınmıştır. Bu çerçevede, Millî Kütüphane ile ilgili olarak bu süreçte alınabilecek önlemler konusu değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda, yaşanan sürecin ilgili tüm kişi ve kurumların katılımı ile düzenlenecek bir mesleki toplantıda ele alınması ve Millî Kütüphane’nin geleceğine yönelik bir politika/strateji geliştirilmesi önerilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Opinion Papers
Authors

Bülent YILMAZ> (Primary Author)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date September 28, 2019
Application Date August 23, 2019
Acceptance Date September 27, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 33, Issue 3

Cite

APA Yılmaz, B. (2019). Türk Millî Kütüphanesi ile İlgili Güncel Durum Üzerine . Türk Kütüphaneciliği , 33 (3) , 165-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/49081/626276