Year 2019, Volume 33 , Issue 4, Pages 388 - 394 2019-12-27

Resource Description and Access (RDA) Format in University Library: Istanbul Bilgi University Library Cataloging and Metadata Section
Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA) Formatının Üniversite Kütüphanelerinde Uygulanması: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Kataloglama ve Üst Veri Bölümü Örneği

Hatice IŞIK [1] , Serkan KILIÇ [2] , Burak DELİBAŞ [3]


In this paper, it will be chronologically described how Resource Description and Access (RDA) format which takes the place of the Anglo American Cataloging Rules 2 (AACR2) has been applied in Bilgi University Libraries. In addition, the changes in the original cataloging format of the books & resources of Istanbul Bilgi University Publishing and the current applications will be illustrated with examples. Cataloging with RDA format ensures the continuity of library standards and more qualified and detailed cataloging which have been made based on the AACR2. By cataloging of different types of sources, it will be possible for catalog librarians to access more accurate and detailed resources much faster by consolidating their knowledge and experience on RDA. Thus; both professional development and access to information and documents will continue.

Bu çalışmada kataloglamada Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2’nin (AAKK2) yerini alan ve yeni kataloglama standardı olan Kaynak Tanımlama ve Erişim (Resource Description and Access - RDA) formatının İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesinde nasıl uygulandığı, genel tarihçesi ile anlatılmaktadır. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınevi kitaplarının orijinal katalog formatında nasıl değişiklikler yapıldığı ve şu an kullanılan format örneklendirilmektedir. RDA formatı ile kataloglama yapılarak, kütüphane standartlarının devamlılığı sağlanmakta ve AAKK2’ye göre daha nitelikli ve ayrıntılı katalog yapılmaktadır. Farklı kaynak türlerinde katalogların yapılması ile katalog kütüphanecilerinin RDA konusundaki bilgileri ve tecrübeleri perçinleştirilerek, kaynaklara çok daha hızlı, doğru ve ayrıntılı şekilde erişim mümkün olacaktır. Böylece hem mesleki gelişim hem de bilgi ve belgeye ulaşım sağlanmaya devam edilecektir.

 • Aboyade, W.A. ve Eluwole, O.A. (2018). Implementation of Resource Description and Access (RDA) in Nigeria: Awareness, Cataloguers’ Perception and Challenges. Journal of Applied Information Science and Technology, 11(2).
 • Çakmak, T. (2018). RDA Transition in Turkey: Perspectives and Experiences of the Libraries. JLIS.it, 9(1).
 • Gür, E. H. (2015). Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi RDA Uygulamasından Örnekler. İstanbul. Erişim adresi: https://www.slideshare.net/emine6904/mef-sunum
 • Long, C.E. (2018). RDA Implementation in Large US Public Libraries. University Libraries Faculty & Staff Contributions
 • Özel, N. (2015). Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA). Bilgi Dünyası, 16(1).
 • About RDA. (2019, 24 Ağustos). Erişim adresi: https://www.oclc.org/rda/about.en.html
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi. (2019, 26 Ağustos). Erişim adresi: https://library.bilgi.edu.tr/
 • LC Classification web. (2019, 23 Ağustos). Erişim adresi: https://classificationweb.net/Menu/
 • OCLC Connection. (2019, 24 Ağustos). Erişim adresi: http://connexion.oclc.org/
 • OCLC WordShare. (2019, 25 Ağustos). Erişim adresi: https://www.oclc.org/en/worldshare.html
 • RDA: Kaynak Tanımlama & Erişim. (2013). (2019, 22 Ağustos). Erişim adresi : http://www.rdaturkiye.org/
 • RDA Toolkit. (2019, 22 Ağustos). Erişim adresi: http://access.rdatoolkit.org/
 • VIAF. (2019, 26 Ağustos). Erişim adresi: https://viaf.org/
 • Z39.50. (2019, 23 Ağustos). Erişim adresi: http://opac.bilgi.edu.tr:211/z39m
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Reader Letters
Authors

Author: Hatice IŞIK
Institution: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Serkan KILIÇ
Institution: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1338-4042
Author: Burak DELİBAŞ
Institution: İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2019

APA IŞIK, H , KILIÇ, S , DELİBAŞ, B . (2019). Kaynak Tanımlama ve Erişim (RDA) Formatının Üniversite Kütüphanelerinde Uygulanması: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi Kataloglama ve Üst Veri Bölümü Örneği. Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 388-394 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920/622419