Year 2019, Volume 33 , Issue 4, Pages 415 - 417 2019-12-27

Content Management Bible
Content Management Bible

Şahika EROĞLU [1]


This paper aims to review the book titled “Content Management Bible” which was written by one of the pioneering authors in the field of Content Management Systems (CMS). The author, Bob Boiko, is president of Metatorial Services, and head of the MSIM program at the iSchool University of Washington. The author also teaches information systems design, organization management, and content management, guides the reader about the confusing and often frightening processes of creating, implementing, operating, and managing CMS. The concept of content management was explained in the book with all aspects, and the book covers topics such as processes, implementation, and development of CMS in detail. It is possible to say for the book that it is a very useful resource for all stakeholders in the CMS field.

Bu çalışmada İçerik Yönetimi Sistemi (İYS) (Content Management Sytstem-CMS) konusunda önde gelen uzmanlardan birisi olan Bob Boiko  tarafından yazılan “Content Management Bible” başlıklı kitap tanıtımının yapılması amaçlanmıştır. Kitapta içerik yönetimi kavramı tüm yönleriyle ele alınmakla birlikte içerik yönetimi sisteminin  yapılandırılması, uygulanması ve geliştirilmesi kapsamında konular ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.  Yazar Bob Boiko  Metatorial Services, Inc. Başkanı ve Washington Üniversitesi iSchool'da bulunan Bilişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı (MSIM) program başkanıdır. Bilgi sistemleri tasarımı, organizasyon yönetimi ve içerik yönetimi dersleri veren yazar kitapta bir İYS' yi oluşturma, uygulama, çalıştırma ve yönetme işinin kafa karıştırıcı ve genellikle korkutucu süreçlerinde okuyucularına rehberlik etmektedir. Kitap 2004 yılında orjinal dilinde basılmış henüz Türkçe’ye çevrilmemiştir. Konunun tüm boyutlarını içermesi ve ayrıntılı olarak açıklanması özelliğiyle konunun tüm paydaşları açısından oldukça yararlı bir kaynak olarak tanımlanmaktadır.

  • Boiko, B. (2004). Content Management Bible. Wiley Publishing Inc., Indianapolis. ISBN: 978-0-7645-7371-2.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Reviews
Authors

Orcid: 0000-0001-5724-1970
Author: Şahika EROĞLU
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2019

APA EROĞLU, Ş . (2019). Content Management Bible. Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 415-417 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920/633383