Year 2019, Volume 33 , Issue 4, Pages 296 - 304 2019-12-27

Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay’ın Yaşamöyküsü ve Kaynakçası
A Bio-bibliography of Meral (Şenöz) Alpay

Hülya DİLEK KAYAOĞLU [1]


Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Meral Alpay’ın yaşamöyküsünü ve 43 yıllık verimli meslek yaşamını yansıtan detaylı bir kaynakçasını vermektedir.


This study provides a retired faculty member of the Department of Information Management, Meral Alpay’s biography and a detailed bibliography reflecting her 43 years of productive career.

  • Akdemir, D. (2007). Prof. Dr. Meral Alpay’ın yönettiği lisansüstü tezlerin konusal ve sayısal analizi. Meral Alpay’a Armağan içinde (ss.15-24). Yay. Haz. Hülya Dilek-Kayaoğlu. İstanbul: yy.
  • İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü 1998/1999 [Tanıtım Kitapçığı]. [l998]. (Çoğaltılmış metin).
  • Keseroğlu, H. S. (l997). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğretim elemanlarının yayınları ile doktora - doçentlik - profesörlük çalışmaları- bitirme tezleri 1967-1984. [İ.Ü]. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları (1), 187-218.
  • Uraz, N. (2000). Türkiye’de Kütüphanecilik bölümlerinde yapılan yüksek lisans ve doktora ve doçentlik tezleri 1958-1998. [İ.Ü]. Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları (6), 137-163.
  • International WHO’S WHO of Professionals. (2002-2003). The ultimate professional directory. Washington D.C.: International WHO'S WHO Historical Society.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Reader Letters
Authors

Orcid: 0000-0003-3495-0891
Author: Hülya DİLEK KAYAOĞLU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2019

APA DİLEK KAYAOĞLU, H . (2019). Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay’ın Yaşamöyküsü ve Kaynakçası. Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 296-304 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920/647462