Year 2019, Volume 33 , Issue 4, Pages 344 - 345 2019-12-27

With Respect for the Memory of My Dear Deceased Teacher Meral Alpay
Sevgili Merhume Meral Alpay Hocamın Anısına Saygı İle

Güler DEMİR [1]


We have always exhibited behaviors and attitudes in our life as if there is no death. However, the death is perhaps the most important message for us. We must have a mission to maintain relationships in love, respect and tolerance and we should not break one’s heart due to the fact that neither we nor others will always be alive. In this article, I intend to briefly share my memories of my dear deceased teacher, Meral Alpay, whose death tore my heart out. My dear deceased teacher, Meral Alpay, whom I knew during my undergraduate and post-graduate education periods, is a person that I owe my today, what I know, my professional principles and values. I sincerely believe that dear deceased Meral Alpay will always live in the hearts of many of us. I will always remember her with love and respect.Yaşamımız boyunca ölüm yokmuş gibi davranış ve tutumlar sergileriz. Oysa ölüm belki de bizler için en önemli mesajdır. Sevgi, saygı, hoşgörü içerisinde ilişkiler sürdürmek, kalp kırmamak misyonumuz olmalıdır çünkü ne biz ne de diğerleri hep var olmayacağız. Bu yazı ile yokluğu beni derinden sarsan sevgili rahmetli Hocam Meral Alpay ile ilişkili anılarımı paylaşmayı amaçladım. Lisans ve doktora eğitimim sırasında tanıdığım sevgili hocam merhume Meral Alpay, bugünümü, bildiklerimi, mesleki ilke ve değerlerimi borçlu olduğum bir isimdir. Sevgili merhume Meral Alpay’ın çoğumuzun gönlünde hep yaşayacağına yürekten inanıyor, kendisini sevgi ve saygı ile anıyorum.

  • Meral Alpay
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Reader Letters
Authors

Orcid: 0000-0002-3934-1596
Author: Güler DEMİR (Primary Author)
Institution: Kastamonu Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2019

APA DEMİR, G . (2019). Sevgili Merhume Meral Alpay Hocamın Anısına Saygı İle. Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 344-345 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920/648867