Year 2019, Volume 33 , Issue 4, Pages 311 - 312 2019-12-27

My Dear Teacher
Sevgili Öğretmenim

Ayten ŞAN [1]


I met Professor Meral Alpay when she was Professor Rudolf Juchhoff’s assistant in the Istanbul University, Department of Library Science. Ms. Alpay was translating Juchhoff’s lecture from German to Turkish for us. We continued to keep in touch with Meral Alpay after my graduation. She supported and led me during the years I worked as a librarian. I had an opportunity to work with her and even to be her neighbour during a lapse of time when we happened to lived nearby. Meral Alpay who was an excellent academician will always be remembered as an outspoken, gracious person, a disciplined mother and a professor who was amiable with her students.


Hocam Meral Alpay ile tanışmamız kendisinin İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünde Prof. Dr. Rudolf Juchhoff’un asistanlığını yaptığı dönemde oldu. Meral Hanım Prof. Juchhoff’un derste Almanca olarak anlattıklarını bize Türkçe olarak aktarırdı. Okul bittikten sonra da Meral Hanım ile yakınlığımız devam etti. Kütüphanecilik mesleğini sürdürdüğüm yıllarda kendisinin desteğini gördüm. Birlikte çalışma fırsatı bulduğum hocamla bir süre yakın evlerde de oturarak, komşuluk yapma imkânı da buldum. Aynı zamanda çok iyi bir akademisyen olan Meral Hanım açık sözlü, güler yüzlü, disiplinli bir anne ve öğrencileriyle dost bir hoca olarak her zaman hatırlanacaktır.

  • .
  • .
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Reader Letters
Authors

Author: Ayten ŞAN (Primary Author)
Institution: Beyazıt Devlet Kütüphanesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2019

APA ŞAN, A . (2019). Sevgili Öğretmenim. Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 311-312 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tk/issue/50920/655703