Year 2015, Volume 6 , Issue 2, Pages 74 - 96 2015-04-30

"The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs
"The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs

Volkan İNCEÇAY [1]


Abstract

 Drawing on constructivist perspectives, this study aimed to investigate the tacit knowledge of pre-service English teachers regarding the foreign language classroom by discovering their belief systems mainly through a metaphor analysis. The participants consisted of two pre-service teachers, who enrolled in a practicum class of a one-year intensive teaching certificate course offered at an English-medium foundation university located in Istanbul, Turkey, during the spring semester of 2012-2013 academic year. The possible effects of practice teaching period on the metaphors were also explored. In so doing, the participants were requested to reflect on the metaphors they generated. In this exploratory design, the data collection tools included a metaphor completion task, a semi-structured interview, and follow-up e-mails. The results suggested that pre-service teachers do not enter teacher education as a tabula rasa and that the use of metaphors to reveal previous knowledge was a useful instrument. It was also found that real teaching experience seemed to influence the metaphors expressed prior to practicum. Implications and applications for teacher education and suggestions for future research are discussed.

 Keywords: Pre-service teacher education, teaching certificate programs, practicum, metaphor analysis, prior beliefs, tacit knowledge

 

Öz

 Yapılandırmacı yaklaşımı takip eden bu çalışma hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil sınıfı ile ilgili var olan bilgilerini metafor analizi yöntemi ile ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir vakıf üniversitesinde verilmekte olan bir yıllık yoğun bir pedagojik formasyon programının okul deneyimi dersine kayıt olan iki hizmet öncesi İngilizce öğretmeni çalışmada yer almışlardır. Bahsi geçen okul deneyimi döneminin araştırmaya katılan öğretmenler tarafından dile getirilen metaforlar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. Bu yapılırken, katılımcılardan çalışma boyunca belirttikleri metaforlar üzerinde yansıtıcı bir şekilde düşünmeleri istenmiştir. Araştırmada veriler metafor tamamlama, yarı-yapılandırılmış görüşme ve takip amaçlı gönderilen elektronik postalarla toplanmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizinin sonucunda hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce tabula rasa olmadıkları ve metafor kullanımının örtülü bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerçek sınıf ortamında elde edilen öğretim tecrübesinin çalışmada yer alan hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul deneyimi başlamadan önce ifade ettikleri metaforlar üzerinde bir derece etkili olduğu belirtilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, pedagojik formasyon programları, okul deneyimi, metafor analizi, var olan inançlar, örtülü bilgi

Abstract

 Drawing on constructivist perspectives, this study aimed to investigate the tacit knowledge of pre-service English teachers regarding the foreign language classroom by discovering their belief systems mainly through a metaphor analysis. The participants consisted of two pre-service teachers, who enrolled in a practicum class of a one-year intensive teaching certificate course offered at an English-medium foundation university located in Istanbul, Turkey, during the spring semester of 2012-2013 academic year. The possible effects of practice teaching period on the metaphors were also explored. In so doing, the participants were requested to reflect on the metaphors they generated. In this exploratory design, the data collection tools included a metaphor completion task, a semi-structured interview, and follow-up e-mails. The results suggested that pre-service teachers do not enter teacher education as a tabula rasa and that the use of metaphors to reveal previous knowledge was a useful instrument. It was also found that real teaching experience seemed to influence the metaphors expressed prior to practicum. Implications and applications for teacher education and suggestions for future research are discussed.

 Keywords: Pre-service teacher education, teaching certificate programs, practicum, metaphor analysis, prior beliefs, tacit knowledge

 

Öz

 Yapılandırmacı yaklaşımı takip eden bu çalışma hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin yabancı dil sınıfı ile ilgili var olan bilgilerini metafor analizi yöntemi ile ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir vakıf üniversitesinde verilmekte olan bir yıllık yoğun bir pedagojik formasyon programının okul deneyimi dersine kayıt olan iki hizmet öncesi İngilizce öğretmeni çalışmada yer almışlardır. Bahsi geçen okul deneyimi döneminin araştırmaya katılan öğretmenler tarafından dile getirilen metaforlar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı da ayrıca incelenmiştir. Bu yapılırken, katılımcılardan çalışma boyunca belirttikleri metaforlar üzerinde yansıtıcı bir şekilde düşünmeleri istenmiştir. Araştırmada veriler metafor tamamlama, yarı-yapılandırılmış görüşme ve takip amaçlı gönderilen elektronik postalarla toplanmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizinin sonucunda hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin mesleğe başlamadan önce tabula rasa olmadıkları ve metafor kullanımının örtülü bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasında etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra gerçek sınıf ortamında elde edilen öğretim tecrübesinin çalışmada yer alan hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin okul deneyimi başlamadan önce ifade ettikleri metaforlar üzerinde bir derece etkili olduğu belirtilebilir. 

Anahtar Sözcükler: Hizmet öncesi öğretmen eğitimi, pedagojik formasyon programları, okul deneyimi, metafor analizi, var olan inançlar, örtülü bilgi

 • Akyel, A. (2000). Collaboration to explore teaching: A case study report. TESL Canada Journal, 18(1), 58-74.
 • Altan, M. Z. (2012). Pre-service EFL teachers’ beliefs about foreign language learning. European Journal of Teacher Education, 35(4), 481-493.
 • Berliner, D. C. (1990). If the metaphor fits, why not wear it? The teacher as executive. Theory into Practice, 29(2), 85-93.
 • Borg, S. (2003). Teacher cognition in language teaching: A review of research on what language teachers think, know, believe, and do. Language Teaching, 36(02), 81-109.
 • Borg, M. (2004). The apprenticeship of observation. ELT Journal, 58(3), 274-276.
 • Bullough, R. V. (1991). Exploring personal teaching metaphors in pre-service teacher education. Journal of Teacher Education, 42(1), 43-51.
 • Bullough, R. V., & Stokes, D. K. (1994). Analyzing personal teaching metaphors in pre-service teacher education as a means for encouraging professional development. American Educational Research Journal, 31(1), 197-224.
 • Cameron, L., & Low, G. (1999). Metaphor. Language Teaching, 33, 77–96.
 • Caner, M., Subasi, G., & Kara, S. (2010). Teachers' beliefs on foreign language teaching practices in early phases of primary education: A case study. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry[TOJQI], 1(1), 62-76.
 • De Guerrero, M., & Villamil, O. S. (2000). Exploring ESL teachers' roles through metaphor analysis. TESOL Quarterly, 34(2), 341-351.
 • De Guerrero, M. C., & Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6(2), 95-120.
 • Farrell, T. S. C. (2006). ‘The teacher is an octopus’: Uncovering pre-service English language teachers’ prior beliefs through metaphor analysis. RELC Journal, 37(2), 236-248.
 • Inceçay, G. (2011). Effects of learning beliefs of pre-service teachers at an English as a foreign language certificate program on their practice teaching. TOJQI, 2(4), 29-38.
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). The metaphorical structure of the human conceptual system. Cognitive Science, 4(2), 195-208.
 • Lin, W. C., Shein, P. P., & Yang, S. C. (2012). Exploring personal EFL teaching metaphors in pre-service teacher education. English Teaching: Practice and Critique, 11(1), 183-199.
 • Lortie, D. C. (1975). Schoolteacher: A sociological study. Chicago: University of Chicago Press.
 • Mahlios, M., & Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elementary and secondary preservice teachers’ thinking. International Journal of Educational Research, 29(3), 227-240.
 • Mahlios, M., Shaw, D. M., & Barry, A. (2010). Making sense of teaching through metaphors: A review across three studies. Teachers and Teaching: Theory and practice, 16(1), 49-71.
 • Marshall, H. H. (1990). Metaphor as an instructional tool in encouraging student teacher reflection. Theory into Practice, 29(2), 128-132.
 • Mattheoudakis, M. (2007). Tracking changes in pre-service EFL teacher beliefs in Greece: A longitudinal study. Teaching and Teacher Education, 23(8), 1272-1288.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage.
 • Nikitina, L., & Furuoka, F. (2008a). ‘A language teacher is like…’. Examining Malaysian students’ perceptions of language teachers through metaphor analysis. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2), 192-205.
 • Nikitina, L., & Furuoka, F. (2008b). Measuring metaphors: A factor analysis of students’ conceptions of language teachers. Metaphor.de, 15, 161-180.
 • Oxford, R. L., Tomlinson, S., Barcelos, A., Harrington, C., Lavine, R. Z., Saleh, A., & Longhini, A. (1998). Clashing metaphors about classroom teachers: Toward a systematic typology for the language teaching field. System, 26(1), 3-50.
 • Pinnegar, S., Mangelson, J., Reed, M., & Groves, S. (2011). Exploring pre-service teachers’ metaphor plotlines. Teaching and Teacher Education, 27(3), 639-647.
 • Reeder, S., Utley, J., & Cassel, D. (2009). Using metaphors as a tool for examining pre-service elementary teachers' beliefs about mathematics teaching and learning. School Science and Mathematics, 109(5), 290-297.
 • Roberts, J. (1998). Language teacher education. London: Arnold.
 • Saban, A. (2010). Prospective teachers' metaphorical conceptualizations of learner. Teaching and Teacher Education, 26(2), 290-305.
 • Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2007). Prospective teachers' conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Learning and Instruction, 17(2), 123-139.
 • Shaw, D. M., Barry, A., & Mahlios, M. (2008). Pre-service teachers' metaphors of teaching in relation to literacy beliefs. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 14(1), 35-50.
 • Stofflett, R. (1996). Metaphor development by secondary teachers enrolled in graduate teacher education. Teaching and Teacher Education, 12(6), 577-589.
 • Thomas, L., & Beauchamp, C. (2011). Understanding new teachers’ professional identities through metaphor. Teaching and Teacher Education, 27(4), 762-769.
 • Wan, W., Low, G. D., & Li, M. (2011). From students' and teachers' perspectives: Metaphor analysis of beliefs about EFL teachers' roles. System, 39(3), 403-415.
 • Warford, M. K., & Reeves, J. (2003). Falling into it: Novice TESOL teacher thinking. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9(1), 47-65.
 • White, B., & Smith, M. W. (1994). Metaphors in English education: Putting things in perspective. English Education, 26(3), 157-176.
 • Zapata, G. C., & Lacorte, M. (2007). Pre-service and in-service instructors' metaphorical constructions of second language teachers. Foreign Language Annals, 40(3), 521-534.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Volkan İNCEÇAY

Dates

Publication Date : April 30, 2015

Bibtex @ { tojqi229428, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {74 - 96}, doi = {10.17569/tojqi.48011}, title = {"The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs}, key = {cite}, author = {İNCEÇAY, Volkan} }
APA İNCEÇAY, V . (2015). "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 6 (2) , 74-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21407/229428
MLA İNCEÇAY, V . ""The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 74-96 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21407/229428>
Chicago İNCEÇAY, V . ""The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 74-96
RIS TY - JOUR T1 - "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs AU - Volkan İNCEÇAY Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 96 VL - 6 IS - 2 SN - -1309-6591 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs %A Volkan İNCEÇAY %T "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs %D 2015 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD İNCEÇAY, Volkan . ""The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 / 2 (April 2015): 74-96 .
AMA İNCEÇAY V . "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs. TOJQI. 2015; 6(2): 74-96.
Vancouver İNCEÇAY V . "The Foreign Language Classroom is Like an Airplane" Metaphorical Conceptualizations of Teachers’ Beliefs. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2015; 6(2): 96-74.