Year 2015, Volume 6 , Issue 3, Pages 1 - 28 2015-07-31

Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği
Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği

Işık Saliha Karal Eyüpoğlu [1]


This study was aimed at the evaluation of the functionality of educational region branch teachers committee (ERBTC) for physics teachers from different schools. In the work, where a case study method was adopted, document analysis, observations and semi-structured interviews were used as data sources. The participants of the study consist of four physics teachers working in an educational region in the province of Trabzon. Findings indicate that although heads of branch teachers had fulfilled its duties, the ERBTC meetings did not achieve their purpose because the submitted results were not seriously taken into consideration by the authorities. To members of ERBTC, the compulsory regional meetings seemed to be routine, producing always the same decisions. It was also concluded that the records of the meetings did not literally reflect the discussions and suggestions proposed by the members.

Keywords: Educational region, branch teachers committee, physics teachers


Öz

Bu çalışmada, Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun (EBZBK) işleyişinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Özel durum yönteminin benimsendiği çalışmada veri toplama araçları olarak doküman analizi, gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Trabzon ilindeki bir eğitim bölgesinde görev yapan dört fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Bulgular, zümre başkanlarının, kendilerinden beklenenleri yerine getirdiğini ancak toplantı sonuçlarının üst kurul/makamlar tarafından yeterince değerlendirilememesinden dolayı bu toplantıların tam olarak amacına hizmet etmediğini göstermektedir. Bu durumun zümre başkanlarının, EBZBK toplantılarının birbirinin aynısı olan karar ve görüşlerin çıkmasına neden olan zorunlu bir toplantıdan ibaret olduğu düşüncesine sahip olmalarına neden olduğu görülmektedir. Çalışma ayrıca zümre başkanlarının toplantılarda paylaştıkları öneri ve görüşlerin birçoğunu toplantı tutanaklarına aktarmadıklarını dolayısıyla toplantı tutanaklarının kurul görüşmelerini gerçek anlamıyla yansıtmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: Eğitim bölgesi, zümre başkanlar kurulu, fizik öğretmenleri

Bu çalışmada, Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun (EBZBK) işleyişinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Özel durum yönteminin benimsendiği çalışmada veri toplama araçları olarak doküman analizi, gözlem ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Trabzon ilindeki bir eğitim bölgesinde görev yapan dört fizik öğretmeni oluşturmaktadır. Bulgular, zümre başkanlarının, kendilerinden beklenenleri yerine getirdiğini ancak toplantı sonuçlarının üst kurul/makamlar tarafından yeterince değerlendirilememesinden dolayı bu toplantıların tam olarak amacına hizmet etmediğini göstermektedir. Bu durumun zümre başkanlarının, EBZBK toplantılarının birbirinin aynısı olan karar ve görüşlerin çıkmasına neden olan zorunlu bir toplantıdan ibaret olduğu düşüncesine sahip olmalarına neden olduğu görülmektedir. Çalışma ayrıca zümre başkanlarının toplantılarda paylaştıkları öneri ve görüşlerin birçoğunu toplantı tutanaklarına aktarmadıklarını dolayısıyla toplantı tutanaklarının kurul görüşmelerini gerçek anlamıyla yansıtmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler: Eğitim bölgesi, zümre başkanlar kurulu, fizik öğretmenleri


Abstract

This study was aimed at the evaluation of the functionality of educational region branch teachers committee (ERBTC) for physics teachers from different schools. In the work, where a case study method was adopted, document analysis, observations and semi-structured interviews were used as data sources. The participants of the study consist of four physics teachers working in an educational region in the province of Trabzon. Findings indicate that although heads of branch teachers had fulfilled its duties, the ERBTC meetings did not achieve their purpose because the submitted results were not seriously taken into consideration by the authorities. To members of ERBTC, the compulsory regional meetings seemed to be routine, producing always the same decisions. It was also concluded that the records of the meetings did not literally reflect the discussions and suggestions proposed by the members.

Keywords: Educational region, branch teachers committee, physics teachers

 • Demirtaş, H., Üstüner M., Özer, N. ve Cömert M. (2008). Öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğine ilişkin öğretmen görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 55-74.
 • Demirtaş, H., Cömert, M. (2006). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi: Malatya İli Örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(25), 96-108.
 • Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Adline Publishing Company.
 • Gökyer, N. (2011). İlköğretim okulu zümre öğretmenler kurulu toplantılarının gerçekleşme düzeyi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 127-148.
 • Guba, E.G & Lincoln, Y.S. (1994). Competing paradigms in qualitative research, K.N., Denzin & S.Y., Lincoln (Ed), Handbook of Qualitative Research, 361-376, Sage Publication, London.
 • Küçük, M., Ayvacı, H.Ş ve Altıntaş, A. (2004). Zümre öğretmenler kurulu toplantı kararlarının eğitim ve öğretim uygulamalarının üzerindeki yansımaları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Leech, N.L & Onwuegbuzie, A.J. (2007). An array of qualitative data analysis tools: A call for data analysis triangulation. School Psychology Quarterly, 22, 557-584.
 • M.E. B. (1999). Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi, Tebliğler Dergisi, Kasım, 2506, Ankara.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Merriam, S.B. (2009). Qualitative research: A quide to design and implementation. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis (Second Edition), London: Sage.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods, Third Edition, Sage Publications, London.
 • Robson, C. (1993). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
 • Scott, D. (1996). Making judgments about educational research, Scott, D. Ve Usher, R.(Ed). Understanding Educational Research, Routledge, London.
 • Şahin, E., Maden, S., ve Gedik, M. (2011). Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının etkililiğinin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi (Erzurum İl Örneği), Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 155-172.
 • Turan, S., Dönmez, A., ve Çakmak, G. (2009). İlköğretim okullarındaki bazı kurulların etkililiği üzerine bir inceleme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2/2, 44-58.
 • Yiğit, N., Saka, A.Z. ve Akdeniz, A.R. (1998). Fizik derslerinde uygulanan ölçme-değerlendirme yaklaşımları, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, s.140-147, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Işık Saliha Karal Eyüpoğlu

Dates

Publication Date : July 31, 2015

Bibtex @ { tojqi229441, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {1 - 28}, doi = {10.17569/tojqi.82448}, title = {Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği}, key = {cite}, author = {Karal Eyüpoğlu, Işık Saliha} }
APA Karal Eyüpoğlu, I . (2015). Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 6 (3) , 1-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21408/229441
MLA Karal Eyüpoğlu, I . "Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 1-28 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21408/229441>
Chicago Karal Eyüpoğlu, I . "Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 1-28
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği AU - Işık Saliha Karal Eyüpoğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 28 VL - 6 IS - 3 SN - -1309-6591 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği %A Işık Saliha Karal Eyüpoğlu %T Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği %D 2015 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Karal Eyüpoğlu, Işık Saliha . "Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 / 3 (July 2015): 1-28 .
AMA Karal Eyüpoğlu I . Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği. TOJQI. 2015; 6(3): 1-28.
Vancouver Karal Eyüpoğlu I . Eğitim Bölgesi Fizik Öğretmenleri Zümre Başkanları Kurulunun Etkinliği. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2015; 6(3): 28-1.