Year 2015, Volume 6 , Issue 3, Pages 29 - 44 2015-07-31

Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet
Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet

Şemsettin Gündüz [1]


The purpose of this study is to determine the behaviors that secondary school students feel uncomfortable while using the internet. A total of 93 students including 51 boys and 42 girls studying at a secondary school in the Karatay district of Konya province were surveyed by taking their opinions in a written form. Students who were asked for their opinion were studying in the 6th, 7th and 8th grades and had been using the internet at least for a year. At the end of the research, the descriptive analysis technique was used in the analysis of the data obtained. As a result, most of the students reported opinions under the “Unintentional Notification and Pages" theme. Under this theme, students expressed opinion the most about "Bad Content Mail Receiving", "Unintentional Pop-up -Ad “and "Unintentional Request and Offers". In addition, students stated opinions a lot about the "Harmful Content and Advertising" theme. Obtained findings at the end the research were discussed and compared with the related literature.

Keywords: Internet, secondary school students, internet ethic, disturbing behaviour on the internet


Öz

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin internet kullanırken rahatsızlık duydukları davranışları belirlemektir Araştırma kapsamında Konya ili merkez Karatay ilçesinde 51’i erkek ve 42’si kız olmak üzere toplam 93 ortaokul öğrencisinden yazılı olarak görüşleri alınmıştır. Görüşleri alınan öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görmekte ve en az bir yıldır internet kullanmaktadırlar. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrenciler en çok “İstemsiz Bildirim ve Sayfalar” teması altında görüş bildirmişlerdir. Bu tema altında da öğrenciler en çok “Kötü İçerikli Mail Alma”,  “İstemsiz Açılır Pencere-Reklam” ve “İstemsiz Talep ve Davetler” ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler “Zararlı İçerik ve Reklam” teması ile ilgili çok sayıda görüş belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili alan yazın ile karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.

 Anahtar Sözcükler: İnternet, ortaokul öğrencileri,  internet etiği, internette rahatsız eden davranışlar

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin internet kullanırken rahatsızlık duydukları davranışları belirlemektir Araştırma kapsamında Konya ili merkez Karatay ilçesinde 51’i erkek ve 42’si kız olmak üzere toplam 93 ortaokul öğrencisinden yazılı olarak görüşleri alınmıştır. Görüşleri alınan öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim görmekte ve en az bir yıldır internet kullanmaktadırlar. Araştırmanın sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrenciler en çok “İstemsiz Bildirim ve Sayfalar” teması altında görüş bildirmişlerdir. Bu tema altında da öğrenciler en çok “Kötü İçerikli Mail Alma”,  “İstemsiz Açılır Pencere-Reklam” ve “İstemsiz Talep ve Davetler” ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Ayrıca öğrenciler “Zararlı İçerik ve Reklam” teması ile ilgili çok sayıda görüş belirtmişlerdir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, ilgili alan yazın ile karşılaştırılmış ve tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: İnternet, ortaokul öğrencileri,  internet etiği, internette rahatsız eden davranışlar


Abstract

The purpose of this study is to determine the behaviors that secondary school students feel uncomfortable while using the internet. A total of 93 students including 51 boys and 42 girls studying at a secondary school in the Karatay district of Konya province were surveyed by taking their opinions in a written form. Students who were asked for their opinion were studying in the 6th, 7th and 8th grades and had been using the internet at least for a year. At the end of the research, the descriptive analysis technique was used in the analysis of the data obtained. As a result, most of the students reported opinions under the “Unintentional Notification and Pages" theme. Under this theme, students expressed opinion the most about "Bad Content Mail Receiving", "Unintentional Pop-up -Ad “and "Unintentional Request and Offers". In addition, students stated opinions a lot about the "Harmful Content and Advertising" theme. Obtained findings at the end the research were discussed and compared with the related literature.

Keywords: Internet, secondary school students, internet ethic, disturbing behaviour on the internet

 • Canbek, G. & Sağıroğlu, G. (2007). Computer and internet security for children and teenagers Journal of Polytechnic, 10(1), 33-39.
 • Çağıltay, K., Karakuş, T., Kurşun, E. and Tısoğlu, S. (2011). Eu kids online. Retrieved from http://eukidsonline.metu.edu.tr/
 • Gürcan, A., Özhan, S. & Uslu, R. (2008). Digital games and their effects on children. Turkey Prime Ministry Directorate General of Family and Social Research [Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü], Ankara. Retrieved fromhttp://www.ailetoplum.gov.tr/upload/athgm.gov.tr/mce/eskisite/files/DIJITAL_OYUNLAR_ve_COCUKLAR_UZERINDEKI_ETKILERI_RAPOR.pdf.
 • Harman, J.P., Hansen, C.E., Cochran, M.E. & Lindsey, C.R. (2005). Liar, liar: Internet faking but not frequency of use affects social skills, self-esteem, social anxiety, and aggression. CyberPsychology & Behavior, 8(1), 1-6. doi: 10.1089/cpb.2005.8.1.
 • Livingstone, S. & Bober, M. (2005). UK children go online: Final report of key project findings. 6th London School of Economics and Political Science, London, UK.
 • Ministry of National Education [MINE] (2012). Türkiye’deki İnternet kullanımı. Retrieved from http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/38/14/700710/dosyalar/2012_12/22032529_kitapktrkeeski.pdf.
 • Şendağ, S. & Odabaşı, H. F. (2006). İnternet ve çocuk: Etik bunun neresinde?, Proceedings of 6th International Educational Technology Conference, 1508-1515.
 • Torun, Ö. (2007). Resmî ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin internet etiğine ilişkin algılarının incelenmesi (Unpublished master thesis). İstanbul: Marmara University, Institute of Educational Sciences.
 • Tuncer, N. (2000). Internet use by children, Turkish Librarianship, 14(2), 205-212.
 • TurkStat (2012). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=10880.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5th ed). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language en
Journal Section Articles
Authors

Author: Şemsettin Gündüz

Dates

Publication Date : July 31, 2015

Bibtex @ { tojqi229443, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2015}, volume = {6}, pages = {29 - 44}, doi = {10.17569/tojqi.93512}, title = {Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet}, key = {cite}, author = {Gündüz, Şemsettin} }
APA Gündüz, Ş . (2015). Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 6 (3) , 29-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21408/229443
MLA Gündüz, Ş . "Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 29-44 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/21408/229443>
Chicago Gündüz, Ş . "Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 (2015 ): 29-44
RIS TY - JOUR T1 - Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet AU - Şemsettin Gündüz Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 44 VL - 6 IS - 3 SN - -1309-6591 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet %A Şemsettin Gündüz %T Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet %D 2015 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD Gündüz, Şemsettin . "Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 6 / 3 (July 2015): 29-44 .
AMA Gündüz Ş . Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet. TOJQI. 2015; 6(3): 29-44.
Vancouver Gündüz Ş . Behaviours Disturbing Secondary School Students on the Internet. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2015; 6(3): 44-29.