Year 2020, Volume 11 , Issue 1, Pages 110 - 139 2020-01-30

Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Ders Dışında Kullandıkları Dil Öğrenme Ortam ve Deneyimleri

Hilmi DEMİRAL [1] , Şeyma YAVUZ [2]


In this study, learning environments and experiences used by Turkish learners (learners of Turkish) as a foreign language in listening, speaking, reading and writing processes were investigated. For this reason, out of class language learning environments and experiences used by 98 foreign students who completed their Turkish education in Eskişehir Osmangazi University Turkish Teaching, Application and Research Center (ESOGÜ TÖMER) were described with respect to the variable of geographical location. In this study, a case study format based on the qualitative research approach is used. A focus group interview is used to determine the language learning environments and experiences of the learners and the data were explained through descriptive analysis. Data from the result of the descriptive analysis show that out of class language learning environments and experiences of the learners do not differ according to the variable of geographical region; it is determined that out of class language learning environments and experiences activities vary according to individual differences. It is obtained that out of class activities change according to individual differences.  To improve their language skills they used TV series, movies, music, and communicating with Turks. They prefer to use social media for their writing skills. Out of the lessons, not much was done by the learners in terms of reading.

Bu çalışmada, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma, yazma süreçlerinde ders dışında kullandıkları öğrenme ortam ve deneyimleri araştırılmıştır. Bunun için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretim ve Uygulama Merkezi’nde (ESOGÜ TÖMER) Türkçe öğrenimini tamamlayan 98 yabancı uyruklu öğrenicinin Türkçe öğrenirken kullandıkları ders dışı dil öğrenme ortam ve deneyimleri dinleme, konuşma, okuma, yazma ve coğrafi değişkenler açısından betimlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımına bağlı olarak durum çalışması deseni kullanılmıştır. Öğrenicilerin dil öğrenme ortam ve tecrübelerini belirlemeye dönük odak grup görüşmeleri yapılmıştır ve elde edilen veriler betimsel analiz yoluyla açıklanmıştır. Betimsel analiz yoluyla elde edilen veriler sonucunda öğrenicilerin ders dışı dil öğrenme ortam ve deneyimlerinin dil becerilerine göre değişiklik gösterdiği, coğrafi değişkenlere göre farklılaşmadığı; ders dışı dil etkinliklerinin bireysel farklılıklara göre değiştiği tespit edilmiştir. Öğrenicilerin birbirlerinden farklı ders dışı dil öğrenme ortamları kullandıkları, dillerini geliştirmek için en çok dizi ve film izledikleri, şarkı dinledikleri, Türkleri dinleyip onlarla konuştukları; yazma becerileri için sosyal medyayı kullanmayı tercih ettikleri bulgularına ulaşılmıştır. Buna karşın ders dışında okuma öğrenimi için fazla etkinlik yapmadıkları da görülmüştür.

  • Bozorgian, Hossein (2012) The relationship between listening and other language skills in International English Language Testing System. Theory and Practice in Language Studies, 2(4), 657-663.
  • Chusanachoti, R. (2009). Efl learning through language activities outside the classroom: a case study of English education students in Thailand. (Yayınlanmamış doktora tezi). Michigan State University, Michigan.
  • Creswell, J. (2013). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Selçuk Beşir Demir, Çev. Ed.) Eğiten Kitap: Ankara.
  • Knight, L. T., (2007). Beyond the classroom walls: a study of out of class English use by adult communıty college ESL students (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Portland State University, Portland, Oregon.
  • Lundsteen, S. (1971). Listening: Its Impact on Reading And The Other Language Arts. Urbana ILL: National Council of Teachers of English.
  • Nan, C. (2018). Implications of Interrelationship Among Four Language Skills for High School English Teaching. Journal of Language Teaching and Research, 9(2), 418-423, DOI: http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0902.26
  • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6289-3738
Author: Hilmi DEMİRAL (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9060-0055
Author: Şeyma YAVUZ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 30, 2020

Bibtex @research article { tojqi623493, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {110 - 139}, doi = {10.17569/tojqi.623493}, title = {Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language}, key = {cite}, author = {DEMİRAL, Hilmi and YAVUZ, Şeyma} }
APA DEMİRAL, H , YAVUZ, Ş . (2020). Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 11 (1) , 110-139 . DOI: 10.17569/tojqi.623493
MLA DEMİRAL, H , YAVUZ, Ş . "Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 110-139 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/52179/623493>
Chicago DEMİRAL, H , YAVUZ, Ş . "Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 110-139
RIS TY - JOUR T1 - Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language AU - Hilmi DEMİRAL , Şeyma YAVUZ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17569/tojqi.623493 DO - 10.17569/tojqi.623493 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 139 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.623493 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.623493 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language %A Hilmi DEMİRAL , Şeyma YAVUZ %T Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language %D 2020 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17569/tojqi.623493 %U 10.17569/tojqi.623493
ISNAD DEMİRAL, Hilmi , YAVUZ, Şeyma . "Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 / 1 (January 2020): 110-139 . https://doi.org/10.17569/tojqi.623493
AMA DEMİRAL H , YAVUZ Ş . Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language. TOJQI. 2020; 11(1): 110-139.
Vancouver DEMİRAL H , YAVUZ Ş . Out of Class Language Learning Environments and Experiences Used by Learners of Turkish as a Foreign Language. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2020; 11(1): 139-110.