Year 2020, Volume 11 , Issue 1, Pages 85 - 109 2020-01-30

Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices
Öğretmenlik Uygulamasında Yansıtıcı Akran Dönütü: Nitel ve Nicel Uygulamalar

İlknur YÜKSEL [1] , Banu Çiçek BAŞARAN [2]


Professional development for teacher-trainees is commonly viewed as the relationship between a university supervisor, a school mentor and the trainee. The feedback provided by more experienced practitioners is thought to enhance professional development process. On the other hand, peer-feedback can also be used as a means to facilitate teaching practices of pre-service teachers. By receiving and providing feedback, the teacher candidates can also gain a better understanding of their own learning processes. By following a triangulation mixed methods design, this study aims to investigate the peer-feedback practices of 100 pre-service English teachers. The study also examines the relationship between reflective practice and peer-feedback. For the data collection tool, an online rubric scale consisting of forty questions has been used. Data analysis procedure entailed descriptive statistics and coding of the qualitative data. The items in the rubric scale were categorized and the results obtained from quantitative data were compared with findings acquired through qualitative data. The results of the study revealed that the pre-service teachers tend to give high scores (m=4.37) for their peers; although, they provided some criticisms in their comments.  The study also showed that, the most problematic areas for the participants were pronunciation of the target language, asking questions, error correction, linking previous lesson and the present one, and using audible voice. The results gained from qualitative analysis indicate that the participants also had difficulties with classroom management, nervousness and cooperation. The findings of the study suggest some fruitful implications to reinforce peer-feedback practices in pre-service teacher education.

Öğretmen adaylarının mesleki gelişimi denince akla yaygın olarak üniversiteler ve okullardaki danışmanlar ile öğretmen adayları arasındaki ilişki gelmektedir.  Daha deneyimli meslektaşlar tarafından verilen geribildirimin, mesleki gelişimi desteklediği düşünülmektedir. Diğer bir yandan, akran-geribildirimi de hizmet öncesi öğretmen yetiştirmede bir araç olarak kullanılabilir. Geribildirim alarak ve vererek, öğretmen adayları, kendi öğrenme süreçleri hakkında daha iyi çıkarımlarda bulunabilirler. Zenginleştirilmiş karma yöntemden faydalanarak, bu araştırma, 100 hizmet öncesi İngilizce öğretmeninin akran-geribildirimi uygulamalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, ayrıca, akran-geribildirimi ve yansıtıcı uygulama arasındaki ilişkiyi de incelemeyi hedeflemektedir. Veri toplama aracı olarak, kırk sorudan oluşan çevrimiçi bir anketten yararlanılmıştır. Veri çözümleme süreci betimleyici istatistik ve nitel verilen kodlanmasından oluşmaktadır. Anketteki maddeler önce kategorilere ayrılmıştır. Nicel veriden elde edilen bulgular, nitel veriden alınan sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın bulguları hizmet öncesi öğretmenlerin, akranlarına yüksek puanlar verme eğiliminde olduklarını göstermiştir (m=4.37). Bununla birlikte, nitel olarak sağladıkları veride, gözlemledikleri akranlarına bir takım eleştirilerde de bulunmuşlardır. Bulgular aynı zamanda katılımcıların, hedef dilde telaffuz, sınıfta soru sorma, hata düzeltme, bir önceki dersle ilişki kurma ve anlaşılabilir bir ses tonu kullanma gibi noktalarda sorun yaşadıklarını göstermektedir. Nitel veriden elde edilen bulgularda ise, sınıf yönetimi, tedirginlik ve işbirliği açısından öğretmen adaylarının sorun yaşadığı gözlemlenmiştir.  Çalışma, hizmet öncesi öğretmen eğitiminde akran-geribildiriminin kullanılmasına ilişkin bir takım olumlu çıkarımlarda bulunmaktadır.

 • Azarnoosh, M. (2013). Peer assessment in an EFL context: Attitudes and friendship bias. Language Testing in Asia, 3(11), pp. 1-10.
 • Boud, D., & Falchikov, N. (2006). Aligning assessment with long-term learning. Assessment and Evaluation in Higher Education, 31(4), pp. 399-413.
 • Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 • Cheng, W., & Warren, M. (2005). Peer assessment of language proficiency, Language Testing, 22(3), pp. 93-121.
 • Cornu, R. L. (2005). Peer mentoring: Engaging pre-service teachers in mentoring one another. Mentoring and Tutoring, 13(3). pp. 355-366.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • Forbes, C. T. (2004). Peer mentoring in the development of beginning secondary science teachers: Three case studies. Mentoring and Tutoring, 12(2), pp. 219-239.
 • Kollar, I., & Fischer, F., (2010). Peer assessment as collaborative learning: A cognitive perspective. Learning and Instruction 20(4), pp. 344-348.
 • Lindahl, K., Christison, M. & Tomas, Z. (2019). The impact of rubric use on peer feedback tasks in a TESOL program, Journal of Second Language Teaching & Research, Vol. 7. 1, pp. 26-55
 • Nguyen, H. T. M. 2017. Models of mentoring in manguage teacher education. Switzerland: Springer.
 • Nguyen, H. T. M & Ngo, N. T. H. (2017). Learning to reflect through peer mentoring in a TESOL practicum, ELT Journal Volume 72(2), pp. 187-198.Ratminingsih, N. M., Artini, L. P., & Padmadewi, N. N. (2017). Incorporating Self and Peer Assessment in Reflective Teaching Practices. International Journal of Instruction, 10(4), pp.165-184.
 • Spiller, D. (2012). Assessment matters: Self-assessment and peer assessment, Retrieved 30 September, 2019 from http://cei.ust.hk/files/public/assessment_matters_self-assessment_peer_assessment.pdf.
 • Sun, D. L., Harris, N., Walther, G., & Baiocchi, M. (2015). Peer assessment enhances student learning: The results of a matched randomized crossover experiment in a college statistics class. PLoS One, 10(12), e0143177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0143177.
 • Vickerman, P. (2009). Student perspectives on formative peer assessment: an attempt to deepen learning? Assessment & Evaluation in Higher Education, 34(2), pp.221-230.
 • Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge University Press.
 • White, E. (2009). Student perspectives of peer assessment for learning in a public speaking course. Asian EFL Journal – Professional Teaching Articles, 33(1), 1-36.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1145-6495
Author: İlknur YÜKSEL (Primary Author)
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4978-0891
Author: Banu Çiçek BAŞARAN
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 30, 2020

Bibtex @research article { tojqi627310, journal = {Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry}, issn = {}, eissn = {1309-6591}, address = {}, publisher = {Abdullah KUZU}, year = {2020}, volume = {11}, pages = {85 - 109}, doi = {10.17569/tojqi.627310}, title = {Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices}, key = {cite}, author = {YÜKSEL, İlknur and BAŞARAN, Banu Çiçek} }
APA YÜKSEL, İ , BAŞARAN, B . (2020). Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry , 11 (1) , 85-109 . DOI: 10.17569/tojqi.627310
MLA YÜKSEL, İ , BAŞARAN, B . "Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 85-109 <https://dergipark.org.tr/en/pub/tojqi/issue/52179/627310>
Chicago YÜKSEL, İ , BAŞARAN, B . "Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 (2020 ): 85-109
RIS TY - JOUR T1 - Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices AU - İlknur YÜKSEL , Banu Çiçek BAŞARAN Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17569/tojqi.627310 DO - 10.17569/tojqi.627310 T2 - Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 109 VL - 11 IS - 1 SN - -1309-6591 M3 - doi: 10.17569/tojqi.627310 UR - https://doi.org/10.17569/tojqi.627310 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices %A İlknur YÜKSEL , Banu Çiçek BAŞARAN %T Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices %D 2020 %J Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry %P -1309-6591 %V 11 %N 1 %R doi: 10.17569/tojqi.627310 %U 10.17569/tojqi.627310
ISNAD YÜKSEL, İlknur , BAŞARAN, Banu Çiçek . "Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 11 / 1 (January 2020): 85-109 . https://doi.org/10.17569/tojqi.627310
AMA YÜKSEL İ , BAŞARAN B . Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices. TOJQI. 2020; 11(1): 85-109.
Vancouver YÜKSEL İ , BAŞARAN B . Reflective Peer Feedback in the Practicum: Qualitative and Quantitative Practices. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. 2020; 11(1): 109-85.