Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri

Year 2017, Volume 4, Issue 1, 81 - 93, 15.05.2017

Abstract

Günümüzde tüm çağdaş ve dinamik toplumların ayrılmaz bir parçası ve zorunlu bir ihtiyacı haline gelmiş olan turizm hareketleri, dini hassasiyeti yüksek bireyler açısından da son derece değerlidir. Dini hassasiyeti seyahatlerinde ve tatillerinde yaşamak isteyen bireylerin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan helal turizm kavramı ise son yıllarda tüm dünyada gelişmektedir. Helal turizm kapsamında mevcut potansiyelin taleplerine cevap verebilecek yapıdaki pek çok işletme günümüzde faaliyet göstermektedir. Söz konusu işletmelerde misafirlerin ibadetlerini yerine getirebilme imkanını sağlayan alanlar, kadın-erkek turistlere ayrı aktivite alanları, İslami kurallara uygun kıyafetlerle aileler tarafından kullanılabilen karma plajlar olduğu gibi yalnızca kadın ve erkeklerin kullanımına ayrılmış plaj alanları gibi pek çok etkinlik alanları bulunmaktadır. Diğer yandan konaklama etkinliklerinin tamamlayıcısı olan helal yiyecek-içecek servisi de son yıllarda özellikle ağırlık verilen konulardan biri haline gelmeye başlamıştır. Özellikle, helal otelleri tercih eden turistlerin, otel bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek içecek hizmetleri servisinden beklentilerinin neler olduğunun ortaya çıkartılması ve bireylerin işletmelerden beklentilerinin analiz edilmesi son derece değerlidir. Bu çalışma, helal otelleri tercih eden turistlerin yiyecek içecek hizmetleri servisinden beklentileri ve memnuniyet durumlarını ortaya çıkarmak için hazırlanmıştır.

References

 • Al-Nahdi, T.S.M. & İslam, A. (2011). Faktors influencing Malaysian Muslim to patronage halal restaurants-ambiance as a mediator. Business Review, 6 (2): 121-133.
 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O. & Benli, S. (2015). Bir Seyahat Motivasyon Aracı Olarak Gastronomi: Hatay'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28-30 Mayıs 2015, Konya/Türkiye, Vol. 3, ss:448-464, ISBN:978605-9119-16-0 (2.C).
 • Batman, O. & Arpacı, Ö. (2016). Helal Turizmin Felsefesi Teorisi Uygulaması, Omni Scriptum GmbH & Co.KG: Türkiye Alim Kitapları , Saarbrücken- Deutschland.
 • Battour, M. & İsmail, M. N. (2015). Halal tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. Tourism Management Perspectives,
 • Boğan, E., Batman, O. & Sarıışık, M. (2016). Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, 1-13.
 • Carboni, M., Perelli, C. & Sistu, G. (2014). Is Islamic tourism a Viable Option for Tunisian Tourism? Insights from Djerba. Tourism Management Perspectives, 11, s. 1-9.
 • Essoo, N. & Dibb, S. (2004). Religious influences on shopping behavior: An exploratory study. Journal of Marketing Management, 20(7/8), 683- 712.
 • GIFR (Global Islamic Finance Report), 2013, www.gifr.net/gifr2013/ch_13.PDF
 • Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant Hotels. Tourism and Hospitality Research, 10(3); 246-254.
 • Jafari, A. & Süerdem, A. (2012). An analysis of material consumption culture in the muslim world. Marketing Theory. 12(1); 61-79.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara, Asil Yayınevi.
 • Khalek, A.A. (2014). Young Consumers’ Attitude Towards Halal Food Outlets and JAKIM’s Halal Certification in Malaysia, Procedia, 121; 26-34.
 • Mohsin, A., Ramli, N. & Alkhulayfi, B. A. (2015). Halal Tourism: Emerging Opportunities. Tourism Management Perspectives.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları teknikler ve (spss destekli) uygulamalar (2.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Oflaz, M. (2015). Turistik Ürün Çeşidi Olarak Helal Turizm Konsepti Uygulayan Konaklama Tesislerinde Müşteri Algıları, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Özdemir, H. & Yaylı, A. (2014). Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1); 183-202.
 • Tekin, Ö.A. (2014). İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye’deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme, Journal of International Social Research, 7(29); 750-766.
 • Rosenberg, P. & Choufany, H. M. (2009). Spiritual Lodging–the Sharia-Compliant Hotel Concept. HVS Global Hospitality Services–Dubai.
 • Saad, H., Ali, B. & Abdel-Ati, A. (2014). Sharia-Compliant Hotels in Egypt: Concept and Challenges. Advances in Hospitality and Tourism Research, 2(1), s. 1-13.
 • Soesilowati, E.S. (2010). Business Opportunities for Halal Products In The Global Market: Muslim Consumer Behaviour and Halal Food Consumption, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 3; 151-160.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve Spss ile veri analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zulkharnain, A. & Jamal, S.A. (2012). Muslim Guest Perception of Value towards Syariah Concept Hotel. A. Zainal, S.M. Radzi, R. Hashim, C.T. Chik, R. Abu (Eds.), Current Issues in Hospitality and Tourism, Research and Innovations (s.337-340) Taylor & Francis Group. London, UK.

Year 2017, Volume 4, Issue 1, 81 - 93, 15.05.2017

Abstract

References

 • Al-Nahdi, T.S.M. & İslam, A. (2011). Faktors influencing Malaysian Muslim to patronage halal restaurants-ambiance as a mediator. Business Review, 6 (2): 121-133.
 • Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O. & Benli, S. (2015). Bir Seyahat Motivasyon Aracı Olarak Gastronomi: Hatay'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları, Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma, 1. Eurisia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015), 28-30 Mayıs 2015, Konya/Türkiye, Vol. 3, ss:448-464, ISBN:978605-9119-16-0 (2.C).
 • Batman, O. & Arpacı, Ö. (2016). Helal Turizmin Felsefesi Teorisi Uygulaması, Omni Scriptum GmbH & Co.KG: Türkiye Alim Kitapları , Saarbrücken- Deutschland.
 • Battour, M. & İsmail, M. N. (2015). Halal tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. Tourism Management Perspectives,
 • Boğan, E., Batman, O. & Sarıışık, M. (2016). Helal Turizmin Kavramsal Çerçevesi ve Türkiye’deki Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, 1-13.
 • Carboni, M., Perelli, C. & Sistu, G. (2014). Is Islamic tourism a Viable Option for Tunisian Tourism? Insights from Djerba. Tourism Management Perspectives, 11, s. 1-9.
 • Essoo, N. & Dibb, S. (2004). Religious influences on shopping behavior: An exploratory study. Journal of Marketing Management, 20(7/8), 683- 712.
 • GIFR (Global Islamic Finance Report), 2013, www.gifr.net/gifr2013/ch_13.PDF
 • Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed.). Upper Saddle River: Prentice Hall.
 • Henderson, J. C. (2010). Sharia-compliant Hotels. Tourism and Hospitality Research, 10(3); 246-254.
 • Jafari, A. & Süerdem, A. (2012). An analysis of material consumption culture in the muslim world. Marketing Theory. 12(1); 61-79.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara, Asil Yayınevi.
 • Khalek, A.A. (2014). Young Consumers’ Attitude Towards Halal Food Outlets and JAKIM’s Halal Certification in Malaysia, Procedia, 121; 26-34.
 • Mohsin, A., Ramli, N. & Alkhulayfi, B. A. (2015). Halal Tourism: Emerging Opportunities. Tourism Management Perspectives.
 • Nakip, M. (2006). Pazarlama araştırmaları teknikler ve (spss destekli) uygulamalar (2.baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Oflaz, M. (2015). Turistik Ürün Çeşidi Olarak Helal Turizm Konsepti Uygulayan Konaklama Tesislerinde Müşteri Algıları, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Özdemir, H. & Yaylı, A. (2014). Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürün Tercihleri Üzerine Bir Araştırma İstanbul İli Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1); 183-202.
 • Tekin, Ö.A. (2014). İslami Turizm: Dünyadaki ve Türkiye’deki Genel Durum Üzerine Bir İnceleme, Journal of International Social Research, 7(29); 750-766.
 • Rosenberg, P. & Choufany, H. M. (2009). Spiritual Lodging–the Sharia-Compliant Hotel Concept. HVS Global Hospitality Services–Dubai.
 • Saad, H., Ali, B. & Abdel-Ati, A. (2014). Sharia-Compliant Hotels in Egypt: Concept and Challenges. Advances in Hospitality and Tourism Research, 2(1), s. 1-13.
 • Soesilowati, E.S. (2010). Business Opportunities for Halal Products In The Global Market: Muslim Consumer Behaviour and Halal Food Consumption, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, 3; 151-160.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve Spss ile veri analizi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Zulkharnain, A. & Jamal, S.A. (2012). Muslim Guest Perception of Value towards Syariah Concept Hotel. A. Zainal, S.M. Radzi, R. Hashim, C.T. Chik, R. Abu (Eds.), Current Issues in Hospitality and Tourism, Research and Innovations (s.337-340) Taylor & Francis Group. London, UK.

Details

Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Published Date bahar
Journal Section Articles
Authors

Ümit SORMAZ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7514-1500
Türkiye


Neslihan ONUR
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mustafa YILMAZ This is me
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Eda GÜNEŞ This is me
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gürkan AKDAĞ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date May 15, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { touraj305328, journal = {Turizm Akademik Dergisi}, issn = {1302-5759}, address = {}, publisher = {Detay Yayıncılık}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {81 - 93}, doi = {}, title = {Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri}, key = {cite}, author = {Sormaz, Ümit and Onur, Neslihan and Yılmaz, Mustafa and Güneş, Eda and Akdağ, Gürkan} }
APA Sormaz, Ü. , Onur, N. , Yılmaz, M. , Güneş, E. & Akdağ, G. (2017). Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri . Turizm Akademik Dergisi , 4 (1) , 81-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/touraj/issue/30070/305328
MLA Sormaz, Ü. , Onur, N. , Yılmaz, M. , Güneş, E. , Akdağ, G. "Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri" . Turizm Akademik Dergisi 4 (2017 ): 81-93 <https://dergipark.org.tr/en/pub/touraj/issue/30070/305328>
Chicago Sormaz, Ü. , Onur, N. , Yılmaz, M. , Güneş, E. , Akdağ, G. "Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri". Turizm Akademik Dergisi 4 (2017 ): 81-93
RIS TY - JOUR T1 - Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri AU - Ümit Sormaz , Neslihan Onur , Mustafa Yılmaz , Eda Güneş , Gürkan Akdağ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Turizm Akademik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 93 VL - 4 IS - 1 SN - 1302-5759- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Turizm Akademik Dergisi Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri %A Ümit Sormaz , Neslihan Onur , Mustafa Yılmaz , Eda Güneş , Gürkan Akdağ %T Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri %D 2017 %J Turizm Akademik Dergisi %P 1302-5759- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Sormaz, Ümit , Onur, Neslihan , Yılmaz, Mustafa , Güneş, Eda , Akdağ, Gürkan . "Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri". Turizm Akademik Dergisi 4 / 1 (May 2017): 81-93 .
AMA Sormaz Ü. , Onur N. , Yılmaz M. , Güneş E. , Akdağ G. Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri. Turizm Akademik Dergisi. 2017; 4(1): 81-93.
Vancouver Sormaz Ü. , Onur N. , Yılmaz M. , Güneş E. , Akdağ G. Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri. Turizm Akademik Dergisi. 2017; 4(1): 81-93.
IEEE Ü. Sormaz , N. Onur , M. Yılmaz , E. Güneş and G. Akdağ , "Helal Otelleri Tercih Eden Turistlerin Yiyecek İçecek Hizmetlerinden Beklentileri ve Memnuniyet Düzeyleri", Turizm Akademik Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 81-93, May. 2017