Turizm Akademik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |


Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYETurizm Akademik Dergisi

ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |
Cover Image


Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.


İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYEVolume 6 - Issue 2 - Nov 1, 2019
 1. Turizm Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye ve İhracat Düzeyine Etkilerinin Analizi: Balkan Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 1 - 13
  Ebru Zümrüt BOYACIOĞLU
 2. Sosyo-demografik Karakteristiklerin Turizm Talep Denklemi Üzerindeki Etkileri
  Pages 15 - 30
  Onur BAYRAM , Abdurrahman KORKMAZ
 3. Yasa Dışı Rehberlik Faaliyetlerinin Denetlenmesi: İstanbul Rehberler Odası Örneği
  Pages 31 - 41
  Tolga Fahri ÇAKMAK
 4. Turist Rehberlerinde Duygusal Zeka, Motivasyon, Performans İlişkisi
  Pages 43 - 59
  Gül ERKOL BAYRAM
 5. Turist Rehberliği Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Devamlılığı: Çoklu Uyum Analizi Çalışması
  Pages 61 - 74
  Burcu ILGAZ YILDIRIM , Özlem GÜZEL
 6. Turizm Sektöründe Mesleki Toplumsal Cinsiyet Algılamalarının Belirlenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  Pages 75 - 97
  Zuhal ÇİLİNGİR ÜK , Yaşar GÜLTEKİN , Burak ARSLAN
 7. Üçüncü Yaş Turizminin Geliştirilmesinde Yaşlı Dostu Şehir (YDŞ) Konsepti
  Pages 99 - 114
  Meryem AKOĞLAN KOZAK , Dilek ACAR , Ebru ZENCİR
 8. Kültürel Değerlere Yönelik Destinasyon Seçimi: Çanakkale’ye Gelen Yerli Ziyaretçiler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 115 - 125
  Şefik Okan MERCAN , Merve KAZANCI
 9. Otel İşletmelerinde Çalışan Memnuniyetini Belirleyen Faktörlerin Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Etkilerinin İncelenmesi
  Pages 127 - 138
  Özgür DAVRAS
 10. Tükenmişlik Düzeyinin İş Performansına Etkisinde Rekreatif Aktivitelerin Aracılık Rolü: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Araştırma
  Pages 139 - 152
  Ersan EROL , İrfan YAZICIOĞLU
 11. Kıyı Otellerinde Fiyatı Etkileyen Unsurların Belirlenmesi: Paydaş Bakış Açısı
  Pages 153 - 168
  Muharrem TUNA , Zafer TÜRKMENDAĞ , Ali KELEŞ
 12. Kariyer Platosunun İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma: Otel İşletmeleri Örneği
  Pages 169 - 183
  Serkan AK , Hasan Hüseyin SOYBALI
 13. Algılanan Destinasyon Yiyecek İçecek İmajının Tekrar Ziyarete Etkisi
  Pages 185 - 195
  Şeyhmus DEMİRCAN , Çağla ÖZER , Gözde Nur COŞKUN , Hüseyin ÇEKEN
 14. Turizm Sektöründe Hizmet Veren İşletmelerin Sundukları Helal Ürün ve Hizmetlere Yönelik Risk Boyutlarının Değerlendirilmesi: İstanbul Tarihi Yarımada’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistler Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 197 - 213
  Yeliz PEKERŞEN , Abdullah USLU , Rıdvan SOLMAZ
 15. İnovatif Yaklaşımlarla Osmanlı Meyveli Baklavasının Gastronomiye Kazandırılması
  Pages 215 - 226
  Merve BAL , Mert YILDIRIM , Ahmet Salih SÖNMEZDAĞ
 16. Restoran Tercihinde Gösterişçi Tüketim Eğilimi
  Pages 227 - 238
  Merve ÇETİN
 17. A Case Study Based Mix-Method Research Design for Practicing Resource Orchestration in Tourism Destinations
  Pages 239 - 253
  Emre ERBAŞ
 18. Measuring the Effect of Restaurant Servicescapes on Customer Loyalty
  Pages 255 - 270
  Nuray TÜRKER , Samet GÖKKAYA , Ayşegül ACAR
 19. EXPERIENTIAL DESTINATION MARKETING AND TOURIST BEHAVIOR: A RESEARCH ON SENIOR TOURISTS
  Pages 271 - 287
  Bilge ÇAVUŞGİL KÖSE , Ayşe AKYOL
 20. A Qualitative Analysis of Gastronomy Tourism Strategy and Action Plan
  Pages 289 - 298
  Ahmet YARIŞ , Kadir ÇAKAR , Şehmus AYKOL
 21. Evaluation of the Effect of Festival Tourism on Urban Economy: The Case of Van Shopping Fest
  Pages 299 - 306
  Emin ARSLAN , Hakan KENDİR
Indexes and Platforms