ISSN: 1302-5759
Founded: 2014
Period: Biannually
Publisher: Detay Yayıncılık
Cover Image
       

Tourism Academic Journal is a scientific peer-reviewed journal that was published between 2000-2006, after which its academic activities were suspended. In 2014, it was decided to republish the journal at an international level and academic work started to be accepted. The journal is an interdisciplinary journal focused on tourism. The main purpose of the Tourism Academic Journal is to publish solution-oriented studies that will contribute to the discipline of tourism in theoretical and practical terms, prepared within the framework of the principle of neutrality, adhering to the principles of science ethics. Tourism Academic Journal is an international, peer-reviewed journal published twice a year. The journal serves as a comprehensive platform where articles on tourism can be shared.

2021 - Volume: 8 Issue: 1

Review

Çevre Paradigmalarının Turizme Yansımaları

Research Article

Doğa Turu Deneyimi ve Doğa Yürüyüşü Yönetimi: Turist Rehberlerinin Perspektifinden Fenomonolojik Bir Çözümleme

Research Article

Toplumsal Bağlılık, Film Turizminin Etkileri ve Memnuniyet Algısı: Yerel Halk Üzerine Bir Araştırma

Research Article

Seyahatnamelerde Turist Rehberleri

Bibliography

Seyahat Acenteciliği Konulu Uluslararası Makalelerin Bilim Haritalama Tekniği İle Bibliyometrik Analizi: Scopus Veri Tabanı Örneği

Research Article

Coğrafi İşarete Aday Gastronomik Bir Değer: Eskişehir Simidi

Research Article

IMAGE of GÖKÇEADA as A TOURISM DESTINATION

Research Article

Comparison of the Pre-Pandemi Performances of the Leading Countries in Tourism with Entropy and Waspas Methods

Book Review

Avcılıktan Gurmeliğe Yemeğin Kültürel Tarihi

Research Article

Sorumlu Turizmin Destinasyon Rekabetçiliği ve Yerel Halkın Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi

Research Article

“WE DO NOT HAVE A CRYSTAL BALL”: THE EFFECT OF FEAR OF TERROR ON TRAVEL BEHAVIOUR

Research Article

Turizm Bölümü Öğrencilerinin Müfredat Bileşenlerine Yönelik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Türkiye-Portekiz Karşılaştırması

Research Article

Turist Rehberlerinin Kaynak Yönetimi Rol Tanımlarının Belirlenmesi

Research Article

Turizm Açısından Farklı Gelişmişlik Düzeylerindeki Destinasyonlarda Halkın Turizm Algısı ve Turizme Desteği

Research Article

Kişilik Tipi, İş Stresi Düzeyi ve İşgören Performansı İlişkisi: Turizm İşletmeleri Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme

Research Article

Otelcilik Endüstrisinde Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Yönetimi: Nitel Bir Araştırma

Research Article

New priorities influencing the travel decision: Can VFR travel get a leading role after the pandemic?

Research Article

A critical discussion of the COVID-19 pandemic on transformability of resources in the hotel industry