Turizm Akademik Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |


Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYETurizm Akademik Dergisi

ISSN 1302-5759 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Detay Yayıncılık |
Cover Image


Turizm Akademik Dergisi 2000-2006 yılları arasında yayınlanmış, sonrasında akademik faaliyetlerine ara vermiş bilimsel hakemli bir dergidir. Derginin uluslararası düzeyde yeniden yayınlanmasına karar verilmiş ve akademik çalışma kabul edilmeye başlanmıştır. Dergi, turizm alanı odaklı disiplinlerarası bir dergi niteliğindedir. Turizm Akademik Dergisi’nin temel amacı; turizm disiplinine teorik ve pratik açılardan katkı sağlayacak, tarafsızlık ilkesi çerçevesinde hazırlanmış, bilim etiği ilkelerine bağlı ve çözüm odaklı çalışmaların yayımlanmasıdır. Turizm Akademik Dergisi yılda iki kez yayımlanan, uluslararası ve hakem denetimli bir dergidir. Dergi, turizm temel alanıyla ilgili hazırlanmış olan yazıların paylaşılabileceği geniş kapsamlı bir platform niteliğindedir.İmtiyaz Sahibi:

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör ve Yazı İşleri Müdürü:  

Dr. Muharrem TUNA, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Eş-Editör:

Dr. Mithat ÜNER, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Editör Yardımcıları

Dr. Murat YEŞİLTAŞ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, TÜRKİYE

Dr. Mert GÜRLEK, Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE

Dr. Pelin KANTEN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, TÜRKİYEVolume 7 - Issue 1 - Jun 16, 2020
 1. Instagram İçeriklerinin Yabancı Turistlerin Destinasyon Seçimleriyle İlgili Anlık Algı Değişimlerine Etkisinin Belirlenmesi
  Pages 1 - 14
  Aydın ÜNAL
 2. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Otel Zincirlerinin Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirmeleri
  Pages 15 - 27
  Burak ERYILMAZ
 3. Müze Deneyimi: Yönetim ve Ziyaretçi Perspektiflerinin Karşılaştırılması
  Pages 29 - 45
  Ceren İŞÇİ , Berrin GÜZEL , Dilek MAKTAL CANKO , Türker İŞÇİ , Fatma MOROĞLU
 4. Ben Nesli ve Otel İşletmeleri: Otel İşletmeleri Ben Nesli’ne Ne Vadediyor?
  Pages 47 - 63
  Mehmet Anıl ŞAHBAZ , Murat BAYRAM
 5. Çevrim İçi Restoran Deneyimi Yorumlarının Karma Yöntem İle Analizi: Burdur Restoranları Örneği
  Pages 65 - 82
  Uğur KİLİNÇ
 6. Doğa Temelli Turizm Koridorlarının Oluşturulmasına Yönelik Bir Öneri: Amasya Kent Örneği
  Pages 83 - 95
  Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU , Banu Çiçek KURDOĞLU
 7. Yerli Turistlerin Salda Gölü’ne Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 97 - 115
  Kadir TEMURÇİN , Uğur TOZKOPARAN
 8. Yerel Halkın Cittaslow Hareketine Bakış Açısına Yönelik Bir Araştırma: Köyceğiz Örneği
  Pages 117 - 131
  Abdullah USLU , Umut AVCI
 9. Turistik Tüketicilerde Marka Aşkı ve Marka Sadakati: Otel Müşterileri Örneği
  Pages 133 - 147
  Bayram ŞAHİN , Özge BİÇER
 10. Otellerde Hizmet Adaletinin Tüketici Memnuniyetine Etkisi
  Pages 149 - 159
  Çağdaş ERTAŞ , Gökhan KADIRHAN
 11. Müşteri Odaklılığın İşe Adanmaya Etkisi: Turizm İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  Pages 161 - 180
  Alaattin BAŞODA
 12. Dalış Turizminde Yeni Bir Keşif: Van Gölü’nde Mikrobiyalit Dalış
  Pages 181 - 193
  Hasan KÖŞKER
 13. Dental Turistlerin Destinasyon Ziyaret Motivasyonları ve Didim Örneği
  Pages 195 - 208
  Eren GÖNÜL , Onur İÇÖZ
 14. Uygulamalı Mutfak Eğitimi Organizasyonlarının Öğrencilerin Mutfak Bilgi ve Beceri Düzeyine Etkisi: Ulusal Aşçılık Kampı Örneği
  Pages 209 - 223
  Ümit SORMAZ , Adem ARMAN , Özkan ERDEM
 15. Kurumsal İmajın İş Tatminine Etkisinde Duygusal Bağlılığın Rolü: Konaklama İşletmeleri Üzerinde Bir Araştırma
  Pages 225 - 240
  Mehmet KAHYAOĞLU , Meltem AKCA
 16. Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Uygulama Oteli Memnuniyet Düzeyleri: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Örneği
  Pages 241 - 256
  Özel KILIÇ , Saadet Pınar TEMİZKAN
 17. Paydaşların Gözüyle Yavaş Şehir Akyaka’da Aşırı Turizm
  Pages 257 - 268
  Faruk YÜKSEL , Funda ÖN ESEN , Burhan KILIÇ , Salim AKÇAY
 18. Sensory Studies as a Multidisciplinary Research Field and Its Use in Tourism Research: A Bibliometric Analysis on Tourism Literature
  Pages 269 - 283
  Özgür SARIBAŞ , Cengiz DEMİR
Indexes and Platforms