Year 2019, Volume 1 , Issue 2, Pages 44 - 49 2019-12-31

Erzurum ramazan mutfak kültürünün incelenmesi
Investigation of the culinary culture specific for ramazan in Erzurum

Emre AKOĞUL [1]


Bu çalışma zengin mutfak kültürüne sahip Erzurum ilinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Erzurum mutfak kültürünün bir parçası olan ramazan mutfak kültürünü incelemiştir. Çalışmada Erzurum ramazan mutfak kültürüne ait ürün, süreç, kavram veya ramazana yönelik hazırlıkların incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda Erzurum ramazan mutfak kültüründe ramazan öncesi yapılan toplu ev alışverişi ve ramazanda tüketilecek olan bazı ürünlerin ön hazırlıklarının yapıldığı tespit edilmiştir. İftar sofralarında menüde yer alan ürünlerin bazılarının değişiklik göstermesinin yanı sıra bazı standart ürünlerden (Aş çorbası, ıspanaklı yumurtalı kıyma, kadayıf dolması, patates kızartması) oluşan menülerinde hazırlandığı belirtilmiştir. Sahur sofraları içinde ise geleneksel olarak hazırlanan kete ile çay ve kahvaltılık ürünlerin tüketildiği ifade edilmiştir. 

This study was carried out in Erzurum which has rich culinary culture. The study examined the culinary culture of Ramazan which is a part of the culinary culture of Erzurum. In this study, it is aimed to examine the product, process, concept or preparations for Ramadan. Qualitative research method was adopted in the study and the data were obtained by interview technique. As a result of the research, it was determined that the mass food shopping and pre-preparations of some products to be consumed during Ramadan were made in Erzurum Ramadan culinary culture. It is stated that some of the products included in the menu are changed in iftar tables, as well as some standard products (Aş soup, spinach with minced meat, stuffed kadayif, fried potatoes). It is stated that traditionally prepared kete and tea and breakfast products are consumed in Sahur tables.

 • Çomaklı, Z. (2011). Erzurum Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemekleri, III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, s. 333-334.
 • Goodenough, W. (1971). Culture, Language, and Society. Reading, MA: Addison-Wesley.Hancock, B. (2004). An introduction to qualitative research. (http://www.trentfocus.org.uk/Resources/ Qualitative%20Research.pdf).
 • Harrington R. J., (2005). Defining Gastronomic Identity: The Impact of Environment and Culture on Prevailing Components, Texture and Flavours in Wine and Food, Journal of Culinary Science and Technology, C. 4(2/3), s. 129-152.
 • Lopez-Guzman T. & Sanchez-Canizares S. (2012). Gastronomy, Tourism and Destination Differentiation: A Case Study in Spain, Review of Economics & Finance, Vol. 2, s.63-72.
 • Mil, B. & Denk, E. (2015). Erzurum Mutfağı Yöresel Ürünlerin Otel Restoran Menülerinde Kullanım Düzeyi: Palandöken Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi,C: 5(2).
 • Okumuş B., Okumuş F. & McKercher B. (2007). Incorporating Local and International Cuisines in the Marketing of Tourism Destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey, Tourism Management, S. 28, s.253-261.
 • Okumuş F., Kock G., Scantlebury M. M. G. & Okumuş, B. (2013). Using Local Cuisine When Promoting Small Caribbean Island Destination, Journal of Travel and Tourism Marketing, S. 30, s.410-429.
 • Özden, Ö. H. (2006). Türk Ramazan Kültürü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.(30).Patton, M. Q. (2014). Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice, Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C: 2(4).
 • Stewart, C. J. & Cash, W. B. (1985). Intervievwing: Principles and Practices (4th ed.), Dubuque, IO: Wm. C. Brown Pub.
 • Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.
 • Şener S., Bahçeci V., Doğru H., Sel Z. G., Ertaş M., Songür S. & Tütüncü Ö. (2016). Turizm Alanındaki Nitel Araştırmalarda Uygulanan Yöntem Ölçütlerinin Değerlendirilmesi. 8. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi Sözlü Bildiri, (29-30 Nisan) Avanos, Nevşehir. 270-791.
 • Turan, B. & Akoğul, E. (2019). Gastronomi Turizmine Arz Kaynağı Oluşturabilecek Ürünlerin Belirlenmesi: Erzurum Mutfağı Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.7,(92)
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.http://www.kadayifcimuammerusta.com.tr/cag-kebabi (Erişim:17.06.2019).
Primary Language tr
Subjects Cultural Studies
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3427-3977
Author: Emre AKOĞUL (Primary Author)
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 18, 2019
Acceptance Date : December 14, 2019
Publication Date : December 31, 2019

APA Akoğul, E . (2019). Erzurum ramazan mutfak kültürünün incelenmesi . Tourism and Recreation , 1 (2) , 44-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation/issue/51485/621675