Tourism and Recreation
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-1971 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Üzeyir KEMENT | https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation


Tourism & Recreation akademik ve bilimsel çalışmaların etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlanarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır.  Dergimizde Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergimize çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır.

Tourism & Recreation, turizm, rekreasyon, gastronomi ve mutfak sanatları, turist rehberliği vb. sosyal bilimler ve spor bilimleri alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kere elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, herhangi bir makale gönderme veya yayımlama ücreti yoktur.

Tourism & Recreation dergisi International Scientific Indexing, Research Bible, DRJI, Google Scholar, Electronische Zeitschriften Bibliothek, Root Indexing, Türkiye Turizm Dizini, Cosmos, ESJI, World Cat, Scientific Indexing Services, Cite Factor, Asos Index, Advanced Science Index tarafından taranmaktadır. 

Tourism and Recreation

e-ISSN 2687-1971 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Üzeyir KEMENT | https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation
Kapak Resmi


Tourism & Recreation akademik ve bilimsel çalışmaların etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlanarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan uluslararası bir dergidir. Dergi hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır.  Dergimizde Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergimize çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır.

Tourism & Recreation, turizm, rekreasyon, gastronomi ve mutfak sanatları, turist rehberliği vb. sosyal bilimler ve spor bilimleri alanında yayınlar kabul etmektedir. Dergi yılda 2 kere elektronik olarak yayımlanmaktadır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, herhangi bir makale gönderme veya yayımlama ücreti yoktur.

Tourism & Recreation dergisi International Scientific Indexing, Research Bible, DRJI, Google Scholar, Electronische Zeitschriften Bibliothek, Root Indexing, Türkiye Turizm Dizini, Cosmos, ESJI, World Cat, Scientific Indexing Services, Cite Factor, Asos Index, Advanced Science Index tarafından taranmaktadır. 

Dizin/İndeks

logo1.jpg  

  google scholar index photo ile ilgili görsel sonucu  

   18768

   18888

   18873

 18890 

   COSMOS.png

ESJIndex_logo.png       

   Find in a library with WorldCat     

 CenterLogo.png 

   18340

18341

18511

18641

18855

18889

18892

19143