Tourism and Recreation
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-1971 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Üzeyir KEMENT | https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation


Tourism and Recreation (TO&RE), akademik ve bilimsel çalışmaları etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlayarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan, ulusal/ uluslararası diğer alan indekslerinde taranan ve elektronik olarak yılda en az iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.

Tourism and Recreation hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki kör hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergiye çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, herhangi bir makale gönderme veya yayımlama ücreti yoktur.

Tourism and Recreation; turizm işletmeciliği, rekreasyon, rekreasyon yönetimi, turizm pazarlaması ve planlaması, turizmde yönetim ve organizasyon, turist rehberliği, seyahat işletmeciliği, ulaştırma hizmetleri, rekreasyon işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları, kültür ve turizm, turizm coğrafyası, turizmde tanıtım, turizmde halkla ilişkiler, turizm işletmelerinde muhasebe ve finansman, turizmde teknoloji çalışmaları gibi turizm bilimiyle ilişkili olan çalışmaları yayımlamaktadır.

Tourism and Recreation

e-ISSN 2687-1971 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Üzeyir KEMENT | https://dergipark.org.tr/en/pub/tourismandrecreation
Kapak Resmi


Tourism and Recreation (TO&RE), akademik ve bilimsel çalışmaları etik, nitelikli ve özgün çerçevede yayımlayarak, bilim dünyasına katkı sağlamayı amaçlayan, ulusal/ uluslararası diğer alan indekslerinde taranan ve elektronik olarak yılda en az iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlayan hakemli bir dergidir.

Tourism and Recreation hakemli bir dergi olup, çalışmalar en az iki kör hakem tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanmaktadır. Dergiye Türkçe ve İngilizce yayınlar kabul edilmektedir. Dergiye çalışma gönderen yazarların, çalışmalarının daha önce hiç bir şekilde başka bir yerde basılmamış olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını gönderdiği zaman telif haklarını da devretmiş sayılır. Çalışmalar intihal programından geçirilerek yayımlanmaktadır. Dergi ücretsiz olup, herhangi bir makale gönderme veya yayımlama ücreti yoktur.

Tourism and Recreation; turizm işletmeciliği, rekreasyon, rekreasyon yönetimi, turizm pazarlaması ve planlaması, turizmde yönetim ve organizasyon, turist rehberliği, seyahat işletmeciliği, ulaştırma hizmetleri, rekreasyon işletmeciliği, gastronomi ve mutfak sanatları, kültür ve turizm, turizm coğrafyası, turizmde tanıtım, turizmde halkla ilişkiler, turizm işletmelerinde muhasebe ve finansman, turizmde teknoloji çalışmaları gibi turizm bilimiyle ilişkili olan çalışmaları yayımlamaktadır.

Cilt 2 - Sayı 2 - 31 Ara 2020
 1. Gastronomideki robotik uygulamalar ve yapay zeka
  Sayfalar 46 - 58
  Şeyma BOZKURT UZAN, Yaşar SEVİMLİ
 2. Rekreasyon uzmanında aranan özellikler ve iş olanakları: İş ilanlarına yönelik içerik analizi
  Sayfalar 59 - 66
  Hüseyin ÇEVİK, Kerem Yıldırım ŞİMŞEK, Uğur KAYACIK, Hakan DEMİRTAŞ
 3. Ulusal ve uluslararası turizm kuruluşlarının global pazarlamadaki rolleri: Kavramsal bir analiz
  Sayfalar 67 - 77
  Ceyhun AKYOL, Orhan BATMAN
 4. Covid-19 sürecinde turistik seyahat risk algısı ve hijyen-güvenlik algısının değerlendirilmesi
  Sayfalar 78 - 83
  Öznur ÇETİNKAYA, Yağmur ÖZER, Gizem KANDEMİR ALTUNEL
 5. Gökçeada’nın gastronomik kimliğinin Ada’da faaliyet gösteren kadın işletmeciler perspektifinden değerlendirilmesi
  Sayfalar 84 - 96
  Müesser KORKMAZ, İrem AYDUĞ
 6. Yeni Tokat Havalimanı’nın bölgesel turizm hareketlerindeki rolü: Memleket ziyaretleri kapsamında bir araştırma
  Sayfalar 97 - 105
  Emin ARSLAN
 7. Transformational leadership and innovative work behaviour: The mediating role of knowledge sharing
  Sayfalar 106 - 117
  Ekrem AYDIN, Eren ERKILIÇ
 8. Turizm alanyazınında tükenmişliğin öncülleri ardılları ve model önerileri
  Sayfalar 118 - 124
  İlker KILIÇ
 9. Ekoturizm potansiyeli açısından Doğu Karadeniz Bölgesi’nin değerlendirilmesi
  Sayfalar 125 - 133
  Fazıl KAYA, Gülsün YILDIRIM
 10. Yeşil satın alma davranış teorisi kapsamında ekorekreasyon faaliyetlerine katılan bireylerin davranışlarının incelenmesi: Bolu Yedigöller örneği
  Sayfalar 134 - 145
  Üzeyir KEMENT, Aziz BÜKEY
Dizin/İndeks

logo1.jpg  

  google scholar index photo ile ilgili görsel sonucu  

   18768

   18888

   18873

 18890 

   COSMOS.png

ESJIndex_logo.png       

   Find in a library with WorldCat     

 CenterLogo.png 

   18340

18341

18511

18641

18855

18889

18892

19143