Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

An evaluation within the scope of faith tourism activities: Halloween

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 118 - 131, 31.12.2021
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.973921

Abstract

Celebrated in many places around the world, Halloween makes significant contributions to the economy. Halloween has an important place in religious activities and activities. People make jokes to each other, tell scary stories, decorate their homes and / or streets, organize various events, activities and organizations, and participate in various travels during Halloween. It is thought that concepts such as religion, belief, culture and the like have an important effect on the celebration of Halloween, and people usually make decisions with these concepts in mind and act in this way. The basic point of religious tourism is the element of religious. The belief element is highly decisive, guiding and effective in the tourists’ participation or non-participation in touristic activities and activities. The purpose of this study is to evaluate Halloween within the scope of religious tourism, to reveal the touristic potential of this holiday and to emphasize its importance. This study is important in terms of drawing attention to Halloween, which is important in terms of both religious and tourism concepts, and revealing how wide the influence of Halloween is, and it fills an important gap in the literature related to religious tourism. The study in question is a compilation study. As a result, Halloween has a great potential and importance in religious tourism and Halloween can have different meanings according to people’s personal and social perspectives.

References

 • Akın, C. (Ekim 2021). İnanç Turizminde Dünya ve Türkiye Destinasyonu, CEMALAKİN, https://cemalakin.wordpress.com/2016/04/26/inanc-turizminde-dunya-ve-turkiye-destinasyonu/, Erişim Tarihi: 29.10.2021.
 • Akşam. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Nedir, Neden Kutlanıyor? 31 Ekim Happy Halloween Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? İşte Tarihçesi..., https://www.aksam.com.tr/yasam/cadilar-bayrami-nedir-neden-kutlanir-happy-halloween-ne-demek/haber-1018083, Erişim Tarihi: 20.06.2021.
 • Ambrose G. & Harris P. (2010). Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Bozdemir, Y. (2020). Kültür Emperyalizminin Sosyal Medyaya Yansıması: Instagram’da Cadılar Bayramı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bilim Dalı, Sakarya.
 • Candan, F. (2019). 2010 Sonrası Amerikan Korku Sinemasında Psikanalitik Öğeler: Tekinsiz ve İğrenç, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı, Sinema ve Televizyon Bilim Dalı, Ordu.
 • Cowgill, J., Bolek, J. & Design, S. J. (2003). Symbol Usage in Health Care Settings for People with Limited English Proficiency. Part Two: Implementaion Recommendations. Scottsdale: JRC.
 • Çam, O. & Çılgınoğlu, H. (2020). İnanç Turizmi Merkezi Olarak Mevlana Müzesi ile Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nin Değerlendirilmesi, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 342-357. DOI: 10.37847/tdtad.739933.
 • Çıblak Coşkun, N. & Zöhre, H. (2014). Küreselleşme ve Tüketim Kültürünün Yaygınlaşması Bağlamında Türkiye’de Cadılar Bayramı, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 497-506.
 • Dundes, A. (2008). Nisan Aptalı ve Nisan Balığı: Ritüel Şakaların Bir Teorisine Doğru, (Çev.: Aysun İmirgi & Seval Kasımoğlu Ünver), Millî Folklor, 20(79), 100-107.
 • Eğitim Kütüphanesi. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Nedir? Halloween | Tarihçesi – Cadılar Bayramı’nın Simgesi Olan Hayvanlar – Cadılar Bayramı’nın Bal Kabağı – 31 Ekim’d..,, http://www.egitimkutuphanesi.com/cadilar-bayrami-nedir-halloween-tarihcesi-cadilar-bayraminin-simgesi-olan-hayvanlar-cadilar-bayraminin-bal-kabagi-31-ekim39de-kutlanan-cadilar-bayrami-aktiviteleri/, Erişim Tarihi: 26.06.2021.
 • Ekinci, E., Parlar, F. M., Güvenman, B., Yıldız, O. & Parlar, F. (2018). Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-23.
 • EKOTÜRK. (Haziran 2021). ABD Ekonomisine 8 Milyar Dolarlık ‘Cadılar Bayramı’ Katkısı, https://www.ekoturk.com/haber/abd-ekonomisine-8-milyar-dolarlik-cadilar-bayrami-katkisi/, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • Erdemir, H. (Şubat 2020). Tarihsel Gelişim Sürecinde Kadın Hakları, http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.ukrainian/2009-04/msg00003.html, Erişim Tarihi: 20.02.2020.
 • Ersoy Yılan, E. (2021). Mc Donald’s ve Mini Cooper Markalarının Cadılar Bayramı Reklamları Üzerine Bir İnceleme, Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 6(11), 156-164.
 • Ertürk, E. (2011). Halloween-Cadılar Bayramı, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 18-19.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul.
 • Gökaliler, E. & Saatcıoğlu, E. (2016). Reklamlar Aracılığıyla Betimlenen Tüketim Ritüelleri ve Marka Sadakati İlişkisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (26), 24-46. DOI: 10.31123/akil.438557.
 • Güzel, Ö. & Akyurt Kurnaz, H. (2020). Türk Kültüründe Bir Miras Olarak Bocuk Gecesi Ritüeli İçeriği: Fenomenolojik Bir Araştırma, Milli Folklor, 16 (128), 163-178.
 • Habertürk. (Ekim 2021). Cadılar Bayramı Ne Zaman 2021? Cadılar Bayramı Hangi Gün? Cadılar Bayramı Nedir, Halloween Ne Demek?, https://www.haberturk.com/cadilar-bayrami-ne-zaman-2021-cadilar-bayrami-hangi-gun-cadilar-bayrami-nedir-halloween-ne-demek-3218915, Erişim Tarihi: 30.10.2021.
 • Kutluay, H. (Haziran 2021). Halloween (Cadılar Bayramı) Nedir?, https://www.makaleler.com/halloween-nedir, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • Levinson, S., Mack, S., Reinhardt, D., Suarez, H. & Yeh, C. (1992). Halloween as a Consumption Experience, Advances in Consumer Research, 19, 219-228.
 • Morton, L. (2012). Trick or Treat: A History of Halloween, Reaktion Books, London.
 • Okuyucu, A. & Somuncu, M. (2013). Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9-12 May 2013, Konya /TURKEY.
 • Oyman, M. & Özer, S. (2018). Bir Gerilla Pazarlama Uygulaması Olarak Ambient Reklamcılık (Ortam Reklamcılığı): Basılı Dergi Reklamı ile Ambient Reklamın Etkililik Açısından Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (4), 173-192. DOI: 10.18037/ausbd.552710.
 • Ozluoglu, L. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Nedir, Dünya Genelinde Nasıl Kutlanır?, hotcourses Turkey, https://www.hotcourses-turkey.com/study-abroad-info/once-you-arrive/cadilar-bayrami-nasil-kutlanilir/, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Özel, M. (2019). Kültür Emperyalizmi Bağlamında Türkiye’de Cadılar Bayramı, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(54), 75-92. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/abmyoder/issue/51704/654695
 • Özgör, C. O. (2020). Batıl İnançların Korku Sinemasındaki Yansımaları, SineFilozofi, 5(9), 504-520.
 • Özoral, B. (2020). Tüketim Kültürünün Yerel Kültürler Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Rolü: Dubai Mall, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 292-304. DOI: 10.18026/cbayarsos.678852
 • Pepapp. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Hakkında 20 Tüyler Ürpertici Bilgi, Pepapp, https://letspepapp.com/cadilar-bayrami-hakkinda-20-tuyler-urpertici-bilgi/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Preply. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Geliyor! Bayram Hakkında İlginç Bilgiler, İngilizce Sözcükler ve İfadeler, https://preply.com/tr/blog/2015/10/29/cadilar-bayrami-geliyor-bayram-hakkinda-ilginc-bilgiler-ingilizce-sozcukler-ve-ifadeler/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Rogers, N. (2003). Halloween: From Pagan Ritual to Party Night, Oxford University Press, Oxford.
 • Santino, J. (1996). Halloween, American Folklore an Encyclopedia, (746-750), NewYork & London.
 • Sarıtaş, S. & Hacıoğlu, C. (2017). Çamlıca’da Eski Bir Balkan Kutlaması: Bocuk Gecesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (2), 333-340. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/31880/350070.
 • Shankar, A. & Horton, B. (1999). Ambient Media: Advertising’s New Media Opportunity? International Journal of Advertising, 18 (3), 1-12.
 • Smith, M. (1990). Jokes and Practical Jokes, The Emergence of Folklore in Everyday Life: A Fieldguide and Sourcebook, (73-82), Trickster Press, Bloomington-Indiana.
 • Sözcü. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı (Halloween) Ne Zaman?, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cadilar-bayrami-halloween-ne-zaman-6094633/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber, Erişim Tarihi: 20.06.2021.
 • Şahin, H. İ. (2014). Gelenek, Gülme ve Şaka, Milli Folklor, 26(101), 237-251.
 • Uludağ Eraslan, R. (2020). Sanat Tarihindeki Eserler ile Piktogramlar Arasındaki Etkileşim ve Benzerlikler, The Journal of Social Science, 4(7), 121-133.
 • Vukonic, B. (1996). Tourism and Religion, Pergamon Press.
 • White. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Hakkında Her Şey, [Blog Yazısı], Beyaz Gezegen, https://beyazgezegen.com/cadilar-bayrami-hakkinda-her-sey/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Yaman, D. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Bilgi, emoji, https://emoji.com.tr/cadilar-bayrami-nedir/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Yarımsakal, G. (2019). Küreselleşme, Reklamlar ve Kültürel Emperyalizmin Etkileri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1), 101-118.
 • Yehova’nın Şahitleri. (Haziran 2021). Cadılar Bayramının Ardındaki Gerçekler, https://www.jw.org/tr/kutuphane/dergiler/g201309/cad%C4%B1lar-bayram%C4%B1n%C4%B1n-ard%C4%B1ndaki-ger%C3%A7ekler/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Yeniçağ Gazetesi. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Ne Zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) Nedir?, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/cadilar-bayrami-ne-zaman-cadilar-bayrami-halloween-nedir-310231h.htm, Erişim Tarihi: 26.06.2021.
 • Yılmaz Saygın, N. (2006). Alıșveriș Merkezleri: Türk Kentlerindeki Yeni Tüketim Cennetleri, PLANLAMA, (3), 97-104.
 • Yılmaz, M. (2020). OECD Ülkelerinde Kadınların Sosyo-Ekonomik Statüsünün Entropi-Aras Bütünleşik Yöntemiyle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı, Bilecik.
 • Yılmaz, S. B. (Haziran 2021). 16 Maddede Cadılar Bayramı Nedir, Ne Değildir?, Milliyet, Molatik, https://www.milliyet.com.tr/16-maddede-cadilar-bayrami-nedir--ne-degildir--molatik-6997/?Sayfa=3, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • YOAIR. (Ekim 2021). TARİHÇE Cadılar Bayramı'nın Tarihi ve Dünyada Nasıl Kutlandığı, https://www.yoair.com/tr/blog/the-history-of-halloween-and-how-it-is-celebrated-around-the-world/, Erişim Tarihi: 29.10.2021.

İnanç turizmi etkinlikleri kapsamında bir değerlendirme: Cadılar bayramı

Year 2021, Volume: 3 Issue: 2, 118 - 131, 31.12.2021
https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.973921

Abstract

Dünya üzerinde pek çok yerde kutlanılan Cadılar Bayramı, ekonomiye kayda değer katkılar sağlamaktadır. Cadılar Bayramı, inanç etkinlikleri ve aktiviteleri içerisinde önemli bir yere sahiptir. İnsanlar, Cadılar Bayramı zamanında birbirlerine şakalar yapmakta, korkunç hikâyeler anlatmakta, evlerini ve/veya sokaklarını süslemekte, çeşitli etkinlik, aktivite ve organizasyonlar gerçekleştirmekte, türlü seyahatlere katılmaktadırlar. Din, inanç, kültür ve benzeri gibi kavramların Cadılar Bayramı’nın kutlanmasında önemli bir etkiye sahip olduğu, insanların genellikle bu kavramları göz önünde bulundurarak kararlar aldıkları ve bu şekilde hareket ettikleri düşünülmektedir. İnanç turizminin temel noktasında inanç ögesi bulunmaktadır. İnanç ögesi, turistlerin turistik etkinlik ve aktivitelere katılmaları ya da katılmamaları konusunda oldukça belirleyici, yönlendirici ve etkilidir. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki amaç, Cadılar Bayramı’nı inanç turizmi kapsamında değerlendirerek bu bayramın turistik potansiyelini gözler önüne sermek ve önemini vurgulamaktır. Bu çalışma, hem inanç hem de turizm kavramları açısından önemli olan Cadılar Bayramı’na dikkat çekmek ve Cadılar Bayramı’nın etki alanının ne denli geniş olduğunu gözler önüne sermek açısından önem arz etmekte olup, inanç turizmi yönüyle ilgili literatürdeki önemli bir boşluğu gidermektedir. Söz konusu çalışma, derleme bir çalışmadır. Sonuç olarak, Cadılar Bayramı’nın inanç turizmi konusunda büyük bir potansiyeli ve önemi vardır ve Cadılar Bayramı, insanların kişisel - sosyal bakış açılarına göre farklı anlamlar taşıyabilmektedir.

References

 • Akın, C. (Ekim 2021). İnanç Turizminde Dünya ve Türkiye Destinasyonu, CEMALAKİN, https://cemalakin.wordpress.com/2016/04/26/inanc-turizminde-dunya-ve-turkiye-destinasyonu/, Erişim Tarihi: 29.10.2021.
 • Akşam. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Nedir, Neden Kutlanıyor? 31 Ekim Happy Halloween Ne Demek, Ne Anlama Geliyor? İşte Tarihçesi..., https://www.aksam.com.tr/yasam/cadilar-bayrami-nedir-neden-kutlanir-happy-halloween-ne-demek/haber-1018083, Erişim Tarihi: 20.06.2021.
 • Ambrose G. & Harris P. (2010). Görsel Grafik Tasarım Sözlüğü, Literatür Yayınları, İstanbul.
 • Bozdemir, Y. (2020). Kültür Emperyalizminin Sosyal Medyaya Yansıması: Instagram’da Cadılar Bayramı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bilim Dalı, Sakarya.
 • Candan, F. (2019). 2010 Sonrası Amerikan Korku Sinemasında Psikanalitik Öğeler: Tekinsiz ve İğrenç, Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı, Sinema ve Televizyon Bilim Dalı, Ordu.
 • Cowgill, J., Bolek, J. & Design, S. J. (2003). Symbol Usage in Health Care Settings for People with Limited English Proficiency. Part Two: Implementaion Recommendations. Scottsdale: JRC.
 • Çam, O. & Çılgınoğlu, H. (2020). İnanç Turizmi Merkezi Olarak Mevlana Müzesi ile Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi’nin Değerlendirilmesi, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), 342-357. DOI: 10.37847/tdtad.739933.
 • Çıblak Coşkun, N. & Zöhre, H. (2014). Küreselleşme ve Tüketim Kültürünün Yaygınlaşması Bağlamında Türkiye’de Cadılar Bayramı, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 497-506.
 • Dundes, A. (2008). Nisan Aptalı ve Nisan Balığı: Ritüel Şakaların Bir Teorisine Doğru, (Çev.: Aysun İmirgi & Seval Kasımoğlu Ünver), Millî Folklor, 20(79), 100-107.
 • Eğitim Kütüphanesi. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Nedir? Halloween | Tarihçesi – Cadılar Bayramı’nın Simgesi Olan Hayvanlar – Cadılar Bayramı’nın Bal Kabağı – 31 Ekim’d..,, http://www.egitimkutuphanesi.com/cadilar-bayrami-nedir-halloween-tarihcesi-cadilar-bayraminin-simgesi-olan-hayvanlar-cadilar-bayraminin-bal-kabagi-31-ekim39de-kutlanan-cadilar-bayrami-aktiviteleri/, Erişim Tarihi: 26.06.2021.
 • Ekinci, E., Parlar, F. M., Güvenman, B., Yıldız, O. & Parlar, F. (2018). Rekreatif Eğlencede Yeni Bir Tür: Kaçış ve Korku Evi Oyunları, Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-23.
 • EKOTÜRK. (Haziran 2021). ABD Ekonomisine 8 Milyar Dolarlık ‘Cadılar Bayramı’ Katkısı, https://www.ekoturk.com/haber/abd-ekonomisine-8-milyar-dolarlik-cadilar-bayrami-katkisi/, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • Erdemir, H. (Şubat 2020). Tarihsel Gelişim Sürecinde Kadın Hakları, http://newsgroups.derkeiler.com/Archive/Soc/soc.culture.ukrainian/2009-04/msg00003.html, Erişim Tarihi: 20.02.2020.
 • Ersoy Yılan, E. (2021). Mc Donald’s ve Mini Cooper Markalarının Cadılar Bayramı Reklamları Üzerine Bir İnceleme, Pearson Journal of Social Sciences & Humanities, 6(11), 156-164.
 • Ertürk, E. (2011). Halloween-Cadılar Bayramı, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 18-19.
 • Giddens, A. (2000). Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Aktüel Yayınları, İstanbul.
 • Gökaliler, E. & Saatcıoğlu, E. (2016). Reklamlar Aracılığıyla Betimlenen Tüketim Ritüelleri ve Marka Sadakati İlişkisi, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (26), 24-46. DOI: 10.31123/akil.438557.
 • Güzel, Ö. & Akyurt Kurnaz, H. (2020). Türk Kültüründe Bir Miras Olarak Bocuk Gecesi Ritüeli İçeriği: Fenomenolojik Bir Araştırma, Milli Folklor, 16 (128), 163-178.
 • Habertürk. (Ekim 2021). Cadılar Bayramı Ne Zaman 2021? Cadılar Bayramı Hangi Gün? Cadılar Bayramı Nedir, Halloween Ne Demek?, https://www.haberturk.com/cadilar-bayrami-ne-zaman-2021-cadilar-bayrami-hangi-gun-cadilar-bayrami-nedir-halloween-ne-demek-3218915, Erişim Tarihi: 30.10.2021.
 • Kutluay, H. (Haziran 2021). Halloween (Cadılar Bayramı) Nedir?, https://www.makaleler.com/halloween-nedir, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • Levinson, S., Mack, S., Reinhardt, D., Suarez, H. & Yeh, C. (1992). Halloween as a Consumption Experience, Advances in Consumer Research, 19, 219-228.
 • Morton, L. (2012). Trick or Treat: A History of Halloween, Reaktion Books, London.
 • Okuyucu, A. & Somuncu, M. (2013). Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9-12 May 2013, Konya /TURKEY.
 • Oyman, M. & Özer, S. (2018). Bir Gerilla Pazarlama Uygulaması Olarak Ambient Reklamcılık (Ortam Reklamcılığı): Basılı Dergi Reklamı ile Ambient Reklamın Etkililik Açısından Karşılaştırılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (4), 173-192. DOI: 10.18037/ausbd.552710.
 • Ozluoglu, L. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Nedir, Dünya Genelinde Nasıl Kutlanır?, hotcourses Turkey, https://www.hotcourses-turkey.com/study-abroad-info/once-you-arrive/cadilar-bayrami-nasil-kutlanilir/, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • Özdemir, N. (2005). Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü, Akçağ Yayınları, Ankara.
 • Özel, M. (2019). Kültür Emperyalizmi Bağlamında Türkiye’de Cadılar Bayramı, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(54), 75-92. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/abmyoder/issue/51704/654695
 • Özgör, C. O. (2020). Batıl İnançların Korku Sinemasındaki Yansımaları, SineFilozofi, 5(9), 504-520.
 • Özoral, B. (2020). Tüketim Kültürünün Yerel Kültürler Üzerindeki Etkisinde Alışveriş Merkezlerinin (AVM) Rolü: Dubai Mall, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 292-304. DOI: 10.18026/cbayarsos.678852
 • Pepapp. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Hakkında 20 Tüyler Ürpertici Bilgi, Pepapp, https://letspepapp.com/cadilar-bayrami-hakkinda-20-tuyler-urpertici-bilgi/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Preply. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Geliyor! Bayram Hakkında İlginç Bilgiler, İngilizce Sözcükler ve İfadeler, https://preply.com/tr/blog/2015/10/29/cadilar-bayrami-geliyor-bayram-hakkinda-ilginc-bilgiler-ingilizce-sozcukler-ve-ifadeler/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Rogers, N. (2003). Halloween: From Pagan Ritual to Party Night, Oxford University Press, Oxford.
 • Santino, J. (1996). Halloween, American Folklore an Encyclopedia, (746-750), NewYork & London.
 • Sarıtaş, S. & Hacıoğlu, C. (2017). Çamlıca’da Eski Bir Balkan Kutlaması: Bocuk Gecesi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26 (2), 333-340. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/31880/350070.
 • Shankar, A. & Horton, B. (1999). Ambient Media: Advertising’s New Media Opportunity? International Journal of Advertising, 18 (3), 1-12.
 • Smith, M. (1990). Jokes and Practical Jokes, The Emergence of Folklore in Everyday Life: A Fieldguide and Sourcebook, (73-82), Trickster Press, Bloomington-Indiana.
 • Sözcü. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı (Halloween) Ne Zaman?, https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/cadilar-bayrami-halloween-ne-zaman-6094633/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber, Erişim Tarihi: 20.06.2021.
 • Şahin, H. İ. (2014). Gelenek, Gülme ve Şaka, Milli Folklor, 26(101), 237-251.
 • Uludağ Eraslan, R. (2020). Sanat Tarihindeki Eserler ile Piktogramlar Arasındaki Etkileşim ve Benzerlikler, The Journal of Social Science, 4(7), 121-133.
 • Vukonic, B. (1996). Tourism and Religion, Pergamon Press.
 • White. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Hakkında Her Şey, [Blog Yazısı], Beyaz Gezegen, https://beyazgezegen.com/cadilar-bayrami-hakkinda-her-sey/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Yaman, D. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Hakkında Bilmeniz Gereken 12 Bilgi, emoji, https://emoji.com.tr/cadilar-bayrami-nedir/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Yarımsakal, G. (2019). Küreselleşme, Reklamlar ve Kültürel Emperyalizmin Etkileri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2(1), 101-118.
 • Yehova’nın Şahitleri. (Haziran 2021). Cadılar Bayramının Ardındaki Gerçekler, https://www.jw.org/tr/kutuphane/dergiler/g201309/cad%C4%B1lar-bayram%C4%B1n%C4%B1n-ard%C4%B1ndaki-ger%C3%A7ekler/, Erişim Tarihi: 27.06.2021.
 • Yeniçağ Gazetesi. (Haziran 2021). Cadılar Bayramı Ne Zaman? Cadılar Bayramı (Halloween) Nedir?, https://www.yenicaggazetesi.com.tr/cadilar-bayrami-ne-zaman-cadilar-bayrami-halloween-nedir-310231h.htm, Erişim Tarihi: 26.06.2021.
 • Yılmaz Saygın, N. (2006). Alıșveriș Merkezleri: Türk Kentlerindeki Yeni Tüketim Cennetleri, PLANLAMA, (3), 97-104.
 • Yılmaz, M. (2020). OECD Ülkelerinde Kadınların Sosyo-Ekonomik Statüsünün Entropi-Aras Bütünleşik Yöntemiyle İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İktisat Bilim Dalı, Bilecik.
 • Yılmaz, S. B. (Haziran 2021). 16 Maddede Cadılar Bayramı Nedir, Ne Değildir?, Milliyet, Molatik, https://www.milliyet.com.tr/16-maddede-cadilar-bayrami-nedir--ne-degildir--molatik-6997/?Sayfa=3, Erişim Tarihi: 23.06.2021.
 • YOAIR. (Ekim 2021). TARİHÇE Cadılar Bayramı'nın Tarihi ve Dünyada Nasıl Kutlandığı, https://www.yoair.com/tr/blog/the-history-of-halloween-and-how-it-is-celebrated-around-the-world/, Erişim Tarihi: 29.10.2021.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Review Articles
Authors

Oğuz ÇAM
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0003-3222-3367
Türkiye


Cengiz ÇELİK
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
0000-0003-1917-6615
Türkiye

Publication Date December 31, 2021
Submission Date July 23, 2021
Acceptance Date December 12, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Çam, O. & Çelik, C. (2021). İnanç turizmi etkinlikleri kapsamında bir değerlendirme: Cadılar bayramı . Tourism and Recreation , 3 (2) , 118-131 . DOI: 10.53601/tourismandrecreation.973921