Conference Paper
BibTex RIS Cite

Psychological Need Satisfaction and Need for Affect: Mediator Role of Authentic Self

Year 2015, Volume: 5 Issue: 43, 1 - 10, 14.04.2015

Abstract

The aim of the current study is to determine the mediator role of authentic self between psychological need satisfaction and need for affect in pre-service teachers. The participants of the study consisted of 184 female (61 %) and 117 male (39 %) university students totaling to 301 participants. The participants’ ages ranged from 17 to 32 (X = 21.05, Ss = 3.22). In accordance with the study “The Authentic Self Inventory” developed by Kernis and Goldman (2006) was used to measure authentic self, the “Psychological Need Satisfaction Scale” (PNS) developed by Deci and Ryan (1991) was used to measure need satisfaction, and the “Need for Affect Scale” developed by Mario and Essen (2001) was used to measure the need for affect. Data were analyzed using SPSS and LISREL package programs. The fi ndings showed that the three variables of the study were signifi cantly correlated to each other. Results from structural equation modeling analyses indicated that authentic self partially mediated the relationship between psychological need satisfactions and need for affect

References

  • Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
  • Cihangir-Çankaya, Z. ve Bacanlı, H. (2003). İhtiyaç doyum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. VII. Ulusal
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya. Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagne´, M., Leone, D. R., Usunov, J. ve Kornazheva, B. P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former Eastern Bloc country: A cross-cultural study of self-determination. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 930–942.

Psikolojik Gereksinimlerin Doyumu ve Duygu Gereksinimi: Özgün Benliğin Aracılık Rolü

Year 2015, Volume: 5 Issue: 43, 1 - 10, 14.04.2015

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarında psikolojik gereksinim doyumu ve duygu gereksinimi arasındaki ilişkide özgün benliğin aracı rolünün incelenmesidir. Çalışmanın katılımcıları 184’ü kız (%
61) ve 117’si erkek (% 39) olmak üzere toplam 301 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma grubundaki öğrencilerin yaşları 17-32 arasında değişmektedir (Ort. = 21.05, Ss = 3.22). Özgün benliği ölçmek için Kernis ve Goldman (2006) tarafından geliştirilen Özgün Benlik Ölçeği, gereksinim doyumunu ölçmek için Deci ve Ryan (1991) tarafından geliştirilen Psikolojik Gereksinim Doyumu Ölçeği, duygu gereksinimini ölçmek için Mario ve Essen (2001) tarafından geliştirilen Duygu Gereksinimi Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, SPSS ve LISREL paket programları kullanılmıştır. Sonuçta, araştırmada var olan üç değişkenin birbirleriyle anlamlı düzeyde ilişkili olduğu saptanmıştır. Yapısal eşitlik modeli analiz sonuçlarına göre, özgün benliğin psikolojik gereksinim doyumu ile duygu gereksinimi arasındaki ilişkide, kısmi düzeyde aracılığının olduğunu göstermiştir.

References

  • Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103(3), 411-423.
  • Cihangir-Çankaya, Z. ve Bacanlı, H. (2003). İhtiyaç doyum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. VII. Ulusal
  • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya. Deci, E. L., Ryan, R. M., Gagne´, M., Leone, D. R., Usunov, J. ve Kornazheva, B. P. (2001). Need satisfaction, motivation, and well-being in the work organizations of a former Eastern Bloc country: A cross-cultural study of self-determination. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 930–942.
There are 3 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Necla Acun Kapıkıran

Publication Date April 14, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 5 Issue: 43

Cite

APA Acun Kapıkıran, N. (2015). Psikolojik Gereksinimlerin Doyumu ve Duygu Gereksinimi: Özgün Benliğin Aracılık Rolü. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 5(43), 1-10.

!! From 30 November 2023, English language proofreading will be required for accepted articles to ensure language quality.