Research Article
PDF BibTex RIS Cite

The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling

Year 2021, Volume: 11 Issue: 60, 111 - 127, 30.03.2021

Abstract

The purpose of this research is to analyse of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counselling (PCG) programs in Turkish Republic of North Cyprus’ (TRNC) universities. In this research, the dissertations were analyzed with document analysis in terms of variables such as university, year, research topic, method, sample size, and data analysis techniques. In addition, descriptive statistics such as frequencies, percentages were also used by using SPSS-18 program. The sample of the research is the master's and doctoral theses, which give education in the field of PCG in the TRNC. These theses constitutes the examination of theses which have been complete until 2018. 168 dissertations were included in detailed analysis. As a result of the study, it was found that, mostly preferred topics in dissertations in the field of PCG until the date of 2018 are "Depression and / or Anxiety-stress", master thesis were concentrated in 2017, doctoral thesis were concentrated in 2018, the most used research method in master thesis were quantitative, and in doctoral thesis, mixed method.

References

 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009, Mayıs). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, 1-3 Mayıs, 2009, Çanakkale.
 • Baymur, F. B. (1972). Genel Psikoloji (Gözden geçirilmiş 15. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2012). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4. bs.). United States: Pearson Education.
 • Göktaş, Y., Hasançabi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice ,12(1), 455-459.
 • Güven, M., & Aslan, A.M. (2018). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında Türkiye’deki bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler üzerine bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 11(55), 594-603.
 • Karakütük, K. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme lisansüstü eğitimin planlanması (Geliştirilmiş 2.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Keldal, G., & Bilge, F. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında karma yöntemli araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması. DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.03. (Erişim tarihi: 25 Mayıs 2018)
 • Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 117-130.
 • Şenyurt, S., & Özkan, Y.Ö. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. Elementary Education Online, 16(2), 643-645, doi: 10.17051/ilkonline.2017.304724.
 • TC Yüksek Öğretim Kurulu. (2000). Türk yükseköğretiminin bugünkü durumu. Ankara.
 • Topses, G., & Serin N. B. (2014). Psikolojik danışmanlık ilke ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1= veritbn&kelimesec=352319 (Erişim tarihi : 27 mart 2018).

Year 2021, Volume: 11 Issue: 60, 111 - 127, 30.03.2021

Abstract

References

 • Arık, R. S., & Türkmen, M. (2009, Mayıs). Eğitim bilimleri alanında yayımlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi’nde sunulan sözel bildiri, 1-3 Mayıs, 2009, Çanakkale.
 • Baymur, F. B. (1972). Genel Psikoloji (Gözden geçirilmiş 15. Baskı). İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2012). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4. bs.). United States: Pearson Education.
 • Göktaş, Y., Hasançabi, F., Varışoğlu, B., Akçay, A., Bayrak, N., Baran, M., & Sözbilir, M. (2012). Trends in Educational Research in Turkey: A Content Analysis. Educational Sciences: Theory & Practice ,12(1), 455-459.
 • Güven, M., & Aslan, A.M. (2018). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında Türkiye’deki bilimsel dergilerde yayınlanan makaleler üzerine bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 11(55), 594-603.
 • Karakütük, K. (2002). Öğretim üyesi ve bilim insanı yetiştirme lisansüstü eğitimin planlanması (Geliştirilmiş 2.baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Keldal, G., & Bilge, F. (2016). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında karma yöntemli araştırmalar: Bir içerik analizi çalışması. DOI: http://dx.doi.org/10.14527/9786053183563.03. (Erişim tarihi: 25 Mayıs 2018)
 • Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(1), 117-130.
 • Şenyurt, S., & Özkan, Y.Ö. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında yapılan yüksek lisans tezlerinin tematik ve metodolojik açıdan incelenmesi. Elementary Education Online, 16(2), 643-645, doi: 10.17051/ilkonline.2017.304724.
 • TC Yüksek Öğretim Kurulu. (2000). Türk yükseköğretiminin bugünkü durumu. Ankara.
 • Topses, G., & Serin N. B. (2014). Psikolojik danışmanlık ilke ve teknikleri. Ankara: Nobel.
 • Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1= veritbn&kelimesec=352319 (Erişim tarihi : 27 mart 2018).

Details

Primary Language English
Subjects Psychology
Journal Section Makaleler
Authors

Tuğçe BAHAR This is me
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


Anıl GÖRKEM This is me
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Publication Date March 30, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 11 Issue: 60

Cite

APA Bahar, T. & Görkem, A. (2021). The Content Analysis of Dissertations Completed in the Field of Guidance and Psychological Counseling . Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal , 11 (60) , 111-127 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tpdrd/issue/61022/906137