EndNote BibTex RIS Cite

MUHASEBECİLERİN BİLGİ UÇURMAYA İLİŞKİN EĞİLİMLERİ: SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Year 2015, Volume 4, Issue 1, 0 - 0, 26.06.2015

Abstract

Bir işletmede etik olmayan bir uygulamanın dış mercilere aksettirilmesi şeklinde ifade edilen bilgi uçurma son yıllarda üzerinde tartışılan önemli konulardan biri haline gelmiştir. Ülkemizdeki mevcut sistemler ve mevzuat göz önünde bulundurulduğunda en fazla suistimale açık meslek alanlarından biri muhasebe olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Sakarya ilindeki muhasebecilerin mesleki hile ile ilgili algılarını ve uygun olmayan davranışları bildirme eğilimlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaçla Sakarya ilindeki muhasebecilere anket uygulanmıştır. Senaryolar aracılığı ile elde edilen sonuçlarda, çalışanların çoğunluğunun verilen senaryodaki durumları etik ve ahlaki açıdan bir sorun olarak gördükleri tespit edilmiştir. Ancak senaryodaki durumlar ile karşılaşılması halinde çalışanların bu durumu yetkili kişi ve kuruma bildirme konusunda genelde kararsız bir tutum sergilediği görülmüştür.

Year 2015, Volume 4, Issue 1, 0 - 0, 26.06.2015

Abstract

Details

Journal Section Research Articles
Authors

Kemal Çiftyıldız This is me


Emel İslamoğlu>

Publication Date June 26, 2015
Application Date April 22, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 4, Issue 1

Cite

APA Çiftyıldız, K. & İslamoğlu, E. (2015). MUHASEBECİLERİN BİLGİ UÇURMAYA İLİŞKİN EĞİLİMLERİ: SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 4 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyaiibf/issue/27458/288698