e-ISSN: 2147-2483
Founded: 2011
Period: Biannually
Publisher: Trakya University
Cover Image
       

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi her sayıda yayınlanacak makale sayısını 5 (beş) adet ile sınırlandırmıştır.

Yayın periyodu yılda iki sayıdır. (Haziran ve Aralık aylarında)