Journal Contacts

Editor-in-Chief

Asst. Prof. Dr. Caner Ekizceleroğlu
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
canerekizceleroglu@gmail.com

Co-Editor

Res. Assist. Metehan Kaplan
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
metehankaplan@trakya.edu.tr

Journal Contact

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
iibfedergi@trakya.edu.tr