Journal Boards

Owner of Journal

Editor in Chief

Field Editors

Associate Professor Yasin ÇAKIREL - Kırklareli, Univesity, Business Administration, - yasincakirel@klu.edu.tr

Associate Professor Berna HIZARCI BEŞER - Dumlupınar Univesity, Public Finance , - berna.beser@dpu.edu.tr

Associate Professor  İlknur BİLGEN - Hakkari Univesity, Business Administration , - ilknurbilgen@hakkari.edu.tr

Assistant Professor Togan KARATAŞ - Marmara Univesity, Economics , - togan.karatas@marmara.edu.tr

Assistant Professor Didem SAYGIN - Çanakkale Onsekiz Mart Univesity, Public administration, - didemsaygin@gmail.com

Yasin ÇAKIREL KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4019-7381
İlknur BİLGEN Hakkari Üniversitesi
Berna HIZARCI BEŞER DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
Didem SAYGIN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA İİBF
Togan KARATAŞ MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Co-Editors

Dr. Instructor Tolga ERDOĞAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 0000-0002-9079-3416

Yazım ve Dil Editörü

Assoc. Prof. Dr. İlker TOSUN KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Yabancı Dil Editörü

Yayın Editörü

Dr. Instructor Tolga ERDOĞAN TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU, YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ 0000-0002-9079-3416 Türkiye

Statistic Editor

Assoc. Prof. Dr. Selay GİRAY YAKUT marmara üniversitesi Türkiye

Journal Publishing Commision

Prof. Dr. Ayhan Gençler - Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Adil Oğuzhan - Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Engin Sanal - Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Kıymet Çalıyurt - Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Nural Yıldız - Trakya Üniversitesi

Doç. Dr. Umut Akduğan - Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent Özkan - Trakya Üniversitesi

Advisory and Scientific Committee

Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR Bandırma Üniversitesi

Prof. Dr. Sudi APAK Esenyurt Üniversitesi

Prof. Dr. Abdülkadir ŞENKAL Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Sadi UZUNOĞLU Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Cüneyt AKALIN Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Sinan ÜNSAR Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Nurcan METİN Trakya Üniversitesi

Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi (Emekli)

Prof. Dr. O. Murat KOÇTÜRK Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe AKYOL Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Levent ÜRER İstinye Üniversitesi

Prof. Dr. Bünyamin BACAK Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Doç. Dr. Kamil ORHAN Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Abdurahman BENLİ Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Bilge ACAR BOLAT İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Ersin KAVİ Yalova Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hamide TACİR Kadir Has Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur DİKMENLİ İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aynur ACER Arel Üniversitesi

Dr. Nurgul Chambers University of Hertfordshire, United Kingdom

Dr. Serdar GÖCEN Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

  Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png   Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.