About

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi her sayıda yayınlanacak makale sayısı 2023 yılından itibaren 7 (yedi) olarak belirlenmiştir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Akademik kendileşmenin (academic inbreeding) önüne geçebilmek amacıyla Trakya Üniversitesi mensuplarının yayınlanacak makale sayısı toplam makale sayısının %20'sini geçmeyecektir. Bu oran tanıma giren makalenin İngilizce olması durumunda %30'a kadar esnetilebilir. Makale sayısına ulaşılması durumunda yazara bilgi verilir ve gelecek sayılar için seçenekler sunulur.

Dergimiz 2021 yılı itibariyle TrDizin'de taranmaya başlamıştır.