Research Article
BibTex RIS Cite

PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 39 - 54, 30.01.2019

Abstract

20. Yüzyılda gece bekçisi devlet
piyasa ekonomilerinde kademeli olarak terk edilirken,  neredeyse tüm hükümetler çeşitli amaçlara ulaşmak
için piyasalara müdahale etmeye başlamıştır.  Sonuç olarak, kapitalist ekonomilerde devletin
rolü zaman içinde önemli ölçüde genişlemiştir.  Böylece, piyasa ekonomilerinde devletin uygun
rolü üzerine asırlardır süren tartışma günümüzde de önemini korumaktadır. Bu çalışma,
piyasa ekonomilerinde devletin, piyasa başarısızlığını düzeltmek için ekonomiye
müdahalesine yönelik refah iktisadı ile kamu tercihi yaklaşımlarını ele almaktadır.
Bu çerçevede çalışmanın amacı geleneksel refah teorisi ile kamu tercihi teorisi
arasındaki farklılıkları ortaya koymak ve dolayısıyla devletin bir piyasa
ekonomisinde uygun rolünün ne olması gerektiği ile ilgili süregelen tartışmalara
katkı sağlamaktır. 

References

 • Aleskerov, F., Ersel, H. ve Sabuncu, Y. (1999). Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları (YKY).
 • Bailey, S. J. (1995). Public sector economics. London: Macmillan Press Ltd.
 • Barr, N. (1998). The Economics of the Welfare State. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Buchanan, J. M. (1991a). Kamu Maliyesi ve Kamu Tercihi, (T. Yay, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 2-28). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991b). Pozitif Kamu Tercihi Teorisi ve Normatif Temelleri. (C. Aktan Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 58-78). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991c). Kamu Tercihi Yaklaşımı. (M. Tosuner, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 29-42). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991d). Kamu ekonomisinin yetersizliği teorisi ve kamu tercihi. (C. Aktan, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 105-124). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Caporaso, J. A. and Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press,
 • Cullis, J. and Jones, P. (1992). Public finance and public choice analytical perspective. England: McGraw Hill Book Company.
 • Gwartney, J. D., Stroup, R. L.; Studenmund, A. H. (1992). Microeconomics Private and Public Choice. Sixth Edition. The Dryden Press.
 • Haveman, R. H. (1970). The economics of the public sector. Newyork: John Wiley and Sons. Inc.
 • Hyman, D. N. (1973). The economics of governmental activity. New York: Holt, Rinehart and Winston. Inc.
 • Jackson, P. and Brown, C. V. (1990). Public Sector Economics. London: Basil Blackwell.
 • Mitchell, W. C. (1978, June). The anatomy of public failure: a public choice perspective (International Institute for Economic Research – IIER Orginal Paper 13).
 • Mueller, D. C. (1979). Public choice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mueller, D. C. (1993). Public choice: A Survey. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume III (pp. 495-533). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Niskanen, W A. (1993). Bureaucrats and politicians. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume III (pp. 217-243). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Musgrave, R. E. and Musgrave, P. B. (1976). Public Finance in Theory and Practice. Second Edition, McGraw-Hill, Kogakusha Ltd.
 • Ochs, J. (1974). Public finance. New York: Harper and Row. Publishers.
 • Olson, M. (1971). The Logic of the Collective Action. Second Printing. Cambridge: Harvard University Press.
 • Olson, M. (1993). Collective action. Excerpt from The new palgrave: a dictionary of economics (pp. 474-477). In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume I (pp. 353-356). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Rosen, H. S. (1985). Public finance. Richard D. Irwin Inc.
 • Sandler, T. (1992). Collective Action Theory and Applications. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Stiglitz, J. E. (1994). Kamu Kesimi Ekonomisi. İkinci Baskı. (Ö. F. Batırel, Çev.).Marmara Ün. Yayın No: 549. IIBF. Yayın No: 396.
 • Tullock, G. (1993). Problems of majority voting. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume I (pp. 49-57). Edward Elgar Publishing Ltd.
Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 39 - 54, 30.01.2019

Abstract

References

 • Aleskerov, F., Ersel, H. ve Sabuncu, Y. (1999). Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları (YKY).
 • Bailey, S. J. (1995). Public sector economics. London: Macmillan Press Ltd.
 • Barr, N. (1998). The Economics of the Welfare State. 3rd Edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Buchanan, J. M. (1991a). Kamu Maliyesi ve Kamu Tercihi, (T. Yay, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 2-28). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991b). Pozitif Kamu Tercihi Teorisi ve Normatif Temelleri. (C. Aktan Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 58-78). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991c). Kamu Tercihi Yaklaşımı. (M. Tosuner, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 29-42). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Buchanan, J. M. (1991d). Kamu ekonomisinin yetersizliği teorisi ve kamu tercihi. (C. Aktan, Çev.). içinde: A. Eker ve C. Aktan (Yayına Hazırlayanlar), Kamu tercihi ve anayasal iktisat (ss. 105-124). İzmir: Aklıselim Ofset.
 • Caporaso, J. A. and Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy. Cambridge: Cambridge University Press,
 • Cullis, J. and Jones, P. (1992). Public finance and public choice analytical perspective. England: McGraw Hill Book Company.
 • Gwartney, J. D., Stroup, R. L.; Studenmund, A. H. (1992). Microeconomics Private and Public Choice. Sixth Edition. The Dryden Press.
 • Haveman, R. H. (1970). The economics of the public sector. Newyork: John Wiley and Sons. Inc.
 • Hyman, D. N. (1973). The economics of governmental activity. New York: Holt, Rinehart and Winston. Inc.
 • Jackson, P. and Brown, C. V. (1990). Public Sector Economics. London: Basil Blackwell.
 • Mitchell, W. C. (1978, June). The anatomy of public failure: a public choice perspective (International Institute for Economic Research – IIER Orginal Paper 13).
 • Mueller, D. C. (1979). Public choice. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mueller, D. C. (1993). Public choice: A Survey. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume III (pp. 495-533). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Niskanen, W A. (1993). Bureaucrats and politicians. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume III (pp. 217-243). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Musgrave, R. E. and Musgrave, P. B. (1976). Public Finance in Theory and Practice. Second Edition, McGraw-Hill, Kogakusha Ltd.
 • Ochs, J. (1974). Public finance. New York: Harper and Row. Publishers.
 • Olson, M. (1971). The Logic of the Collective Action. Second Printing. Cambridge: Harvard University Press.
 • Olson, M. (1993). Collective action. Excerpt from The new palgrave: a dictionary of economics (pp. 474-477). In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume I (pp. 353-356). Edward Elgar Publishing Ltd.
 • Rosen, H. S. (1985). Public finance. Richard D. Irwin Inc.
 • Sandler, T. (1992). Collective Action Theory and Applications. Ann Arbor: The University of Michigan Press.
 • Stiglitz, J. E. (1994). Kamu Kesimi Ekonomisi. İkinci Baskı. (Ö. F. Batırel, Çev.).Marmara Ün. Yayın No: 549. IIBF. Yayın No: 396.
 • Tullock, G. (1993). Problems of majority voting. In: C. K. Rowley (Ed.), Public choice theory volume I (pp. 49-57). Edward Elgar Publishing Ltd.
There are 25 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Özlem Özkıvrak

Publication Date January 30, 2019
Submission Date December 16, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Özkıvrak, Ö. (2019). PİYASA BAŞARISIZLIĞINA DAYALI DEVLET MÜDAHALESİNE İKİ FARKLI YAKLAŞIM: REFAH TEORİSİ VE KAMU TERCİHİ TEORİSİ. Trakya Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 7(2), 39-54.

  Open_Access_logo_with_dark_text_for_contrast%2C_on_transparent_background.png   Creative Commons License   This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.