Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

GELİŞEN EKONOMİLERDE SERMAYE HAREKETLERİNİN YÖNETİMİ

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 134 - 145, 31.12.2016

Abstract

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu yükselen ya da gelişen piyasa ekonomileri, sermaye hareketlerini serbest bırakmaya başladıkları 1980’li yılların sonundan itibaren neredeyse kabaca 30 yıla yaklaşan bir süredir bu realitenin etkisine son derece açık bir konumda bulunmaktadır. Bu çalışmada gelişen piyasa ekonomileri için sermaye hareketlerinin nasıl yönetilebileceği tartışılmaktadır. Çalışmada kullanılan analiz yöntemi iktisat teorisinde sıklıkla kullanılan IS-LM-BP modelidir.

References

 • Cavoli, T. ve Rajan, R., “Capital Inflows Problem in Selected East Asian Economies in the 1990s Revisited: The Role of Monetary Sterilization”, Asian Economic Journal, December 2006.
 • Demirgüç, A. ve Detragiache, E., “Financial Liberalization and Financial Fragility”,IMF Working Paper, No.98/83, 1998.
 • Edwards, S., “How Effective are Capital Controls?”, NBER Working Paper No.7413, November 1999.
 • Geddes, B., “The Politics of Economic Liberalization”, Latin American Research Review, Vol.30, No.2, 1995.
 • Pauly, M.V., “The Economics of Moral Hazard: Comment”, The American Economic Review, Vol.58, No.3, 1968.
 • Rajan, R. ve Zingales, L. “Which Capitalism:Lessons from the East Asian Crisis”, Journal of Applied Corporate Finance, September 1998.
 • Sachs, J., Tornell A., Andres, V., “Financial Crises in Emerging Mar- kets”, NBER Working Paper No. 5576, 1996.
 • Stiglitz, J., “Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability”, World Development, Vol.28, Issue 6, June 2000.
 • Tobin, J., “Financial Globalization”, Journal of American Philosophical Society, Vol. 143, No.2, June 1999.

Year 2016, Volume 5, Issue 2, 134 - 145, 31.12.2016

Abstract

References

 • Cavoli, T. ve Rajan, R., “Capital Inflows Problem in Selected East Asian Economies in the 1990s Revisited: The Role of Monetary Sterilization”, Asian Economic Journal, December 2006.
 • Demirgüç, A. ve Detragiache, E., “Financial Liberalization and Financial Fragility”,IMF Working Paper, No.98/83, 1998.
 • Edwards, S., “How Effective are Capital Controls?”, NBER Working Paper No.7413, November 1999.
 • Geddes, B., “The Politics of Economic Liberalization”, Latin American Research Review, Vol.30, No.2, 1995.
 • Pauly, M.V., “The Economics of Moral Hazard: Comment”, The American Economic Review, Vol.58, No.3, 1968.
 • Rajan, R. ve Zingales, L. “Which Capitalism:Lessons from the East Asian Crisis”, Journal of Applied Corporate Finance, September 1998.
 • Sachs, J., Tornell A., Andres, V., “Financial Crises in Emerging Mar- kets”, NBER Working Paper No. 5576, 1996.
 • Stiglitz, J., “Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability”, World Development, Vol.28, Issue 6, June 2000.
 • Tobin, J., “Financial Globalization”, Journal of American Philosophical Society, Vol. 143, No.2, June 1999.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Ayhan UÇAK This is me
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 31, 2016
Application Date July 1, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Uçak, A. (2016). GELİŞEN EKONOMİLERDE SERMAYE HAREKETLERİNİN YÖNETİMİ . Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi , 5 (2) , 134-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyaiibf/issue/57832/829909