Year 2013, Volume 15 , Issue 1, Pages 311 - 330 2013-03-01

ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI
A STUDY OF SCALING WITH RANKING JUDGMENT METHOD ON CHARACTERISTIC OF EFFECTIVE TEACHER

Metin ÖZKAN [1] , H. İsmail ARSLANTAŞ [2]


Tarama modeline dayalı betimsel nitelikli bu araştırmada, etkili öğretmen özelliklerinin önem sırasının katılımcıların görüşlerine göre belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Kilis il merkezinde görev yapan 1087 öğretmen ve 167 ilköğretim okulu yöneticisi; örneklemini ise 229 öğretmen ve 34 yönetici oluşturmaktadır. Katılımcılara 7 maddeden oluşan “Etkili Öğretmen Özellikleri Formu” verilerek bu özellikleri sıralamaları istenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin, etkili öğretmen özelliği olarak ilk sırada “öğrenciler için ideal bir davranış modeli oluşturmaları” özelliğini; son sırada ise “öğrencilerin öğrenebileceği ve başarabileceğine ilişkin yüksek beklentilere sahip olmaları” özelliğini gösterdikleri anlaşılmıştır. Okul yöneticileri ise etkili öğretmen özelliğinin ilk sırasında “eğitim-öğretimle ilgili konularda, işbirliği içinde çalışmaları” özelliğini görürlerken, son sırada ise “öğrencilerin öğrenebileceği ve başarabileceğine ilişkin yüksek beklentilere sahip olmaları” özelliğini görmektedirler
This study is conducted are descriptive and order of importance to determine the characteristics of effective teachers. Population of the study is 1087 teachers and 167 elementary school principals whom working in the academic year 2011-2012 the province of Kilis. Research sample consists of 229 teachers and 34 managers. "Effective Teacher Characteristics Form" which include seven item given to the participants were asked to rank these features. Teachers in this study, as the first feature of effective teachers "create a behavioral model is ideal for students" feature, last in the "high expectations of the students have to learn and you can succeed in" feature, which they understood. School administrators during the first property of the effective teachers "education-teaching-related issues, in cooperation with the work" feature, ranked last in the "high expectations of the students have to learn and you can succeed in" feature to see it
Other ID JA96ZY43VK
Journal Section Article
Authors

Author: Metin ÖZKAN

Author: H. İsmail ARSLANTAŞ

Dates

Acceptance Date : June 18, 2021
Publication Date : March 1, 2013

Bibtex @ { trakyasobed326212, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya University}, year = {2013}, volume = {15}, pages = {311 - 330}, doi = {}, title = {ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Özkan, Metin and Arslantaş, H. İsmail} }
APA Özkan, M , Arslantaş, H . (2013). ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (1) , 311-330 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30217/326212
MLA Özkan, M , Arslantaş, H . "ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2013 ): 311-330 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trakyasobed/issue/30217/326212>
Chicago Özkan, M , Arslantaş, H . "ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2013 ): 311-330
RIS TY - JOUR T1 - ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI AU - Metin Özkan , H. İsmail Arslantaş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 311 EP - 330 VL - 15 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI %A Metin Özkan , H. İsmail Arslantaş %T ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI %D 2013 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Özkan, Metin , Arslantaş, H. İsmail . "ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 / 1 (March 2013): 311-330 .
AMA Özkan M , Arslantaş H . ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI. Trakya University Journal of Social Science. 2013; 15(1): 311-330.
Vancouver Özkan M , Arslantaş H . ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 15(1): 311-330.
IEEE M. Özkan and H. Arslantaş , "ETKİLİ ÖĞRETMEN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE SIRALAMA YÖNTEMİYLE BİR ÖLÇEKLEME ÇALIŞMASI", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 311-330, Mar. 2013