Research Article
BibTex RIS Cite

GREGORY PALAMAS ARCHBİSHOP OF THESSALONIKI AND HESYCHASM IN ORTHODOX CHRISTIAN TRADITION

Year 2019, Volume: 21 Issue: 2, 929 - 948, 31.12.2019
https://doi.org/10.26468/trakyasobed.467844

Abstract

In
this study, we will examine the mystical movement as known  "Palamism" or "Hesychasm"
which was appeared undertaken by Gregory Palamas (1296–1359) a monk of Athos in
the fourteenth century. So we can have more information about the functions of
monasteries and their theological and political aspects the  in 
Byzantium world.According to this idea that emerged in the late
Byzantine period, Palamas suggested that the recitation of the Jesus Prayer
should be accompanied by a psychosomatic technique  with the breath, into the heart. But Scholar
Barlaam (1290 - 1348) Calabrian objected to this technique by the Thomas
Aquino's ideas. Because he claimed that real knowledge about God could only be
reached by reason. Eventually both movements that started at theological level,
were supported or opposed later by the politics and church circles. This
debate, which coincided with the struggle between the dynasties of
"Kantekuzenos" and "Paleologos" in Byzantium, is an
interesting example of how monastic monks show their effectiveness in
theological and political debates when they are organized.

References

 • Arnakis, G. Georgiades, "Gregory Palamas Among The Turks and Documents of His Captivity as Historical Sources." Speculum, Cilt 26, No 1, 1951.
 • Bayraktar, Mehmet, “Dâvûd-i Kayserî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 9, İstanbul 1994.
 • Chryssavgis, John, “St. John Klimakos”, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin) Oxford 2011.
 • Davud el –Kayseri, Mukaddimat : Fususu’l-Hikem’e Giriş, trc. Turan Koç-Mehmet Çetinkaya, İstanbul : İnsan Yayınları, 2011.
 • Eliade, Mircea, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi -III, (Çev. Ali Berktay), İstanbul 2003.
 • Hamilton, Janet – Hamilton, Bernard – Stoyanov, Yuri, Bizans Döneminde (650-1405) Hristiyan Dualist Heretikler, (Çev. Leyla Kuzucular), Ankara, 2011.
 • İnalcık, Halil, “Orhan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33 İstanbul 2007.
 • Kallistos, Metropolitan of Diokleia, “Hesychasm”, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin), Oxford 2011.
 • Meyendorff, John - Gendle, Nicholas, Gregory Palamas: The Triads, New Jersey 1983.
 • Meyendorff, John, "Mount Athos in the Fourteenth Century: Spiritual and Intellectual
 • Meyendorff, John, A Study of Gregory Palamas, (Trans from French George Lawrence), London, 1964.
 • Legacy."Dumbarton Oaks Papers Sayı 42, 1988.
 • Mcguckın, A. John, “Barlaam of Calabria”, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin) Oxford 2011.
 • Nicol, M. Donald, Bizans’ın Son Yılları (Çev. Bilge Umar), İstanbul 1999.
 • Nicol, M. Donald The Reluctant Emperor: A biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and Monk, c. 1295-1383, Cambridge 2002.
 • Ostrogorsky, Georg, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), 5. Baskı, Ankara 1999.
 • Öngören, Reşat “Zikir” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 44, İstanbul, 2013
 • Prokurat Michael - Golitzin, Alexander - Peterson, D. Michael, Historical Dictionary of the Orthodox Church. Cilt, 9, London 1996.
 • Runciman, Steven, The Great Church in Captivity, London, 1968.
 • Sahas, J. Daniel, “Captivity and Dialogue: Gregory Palamas 1296-1360 and the Muslims”. The Greek Orthodox Theological Review, Cilt 25, 1980.
 • Sinkewicz, E, Robert, "A New Interpretation for the First Episode ın the Controversy Between Barlaam the Calabrian and Gregory Palamas." The Journal of Theological Studies, Cilt 31, No 2, 1980.
 • Smith, Allyne, Philokalia: The Eastern Christian Spiritual Texts: Selections Annotated & Explained. Second Publishing, Woodstock, U.S., 2006.
 • The Cambridge History of Christianity: Volume 5, Eastern Christianity. (Edit. Michael Angold), London, 2006.
 • Thomas, Stephen, “St. Gregory Palamas” The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin) Oxford 2011.

SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK

Year 2019, Volume: 21 Issue: 2, 929 - 948, 31.12.2019
https://doi.org/10.26468/trakyasobed.467844

Abstract

Bu çalışmada, XIV. yüzyılda
ortaya çıkan ve kilise tarihinde “Palamism” ya da “Hesyatik” olarak bilinen ve
bir süre esir olarak Türklerle birlikte yaşama tecrübesine de sahip olmuş olan
Grigorios Palamas’ın (1296-1359) öncülündeki manastır menşeli mistik akım ele
alınmıştır. Palamas’ın başlatmış olduğu “Palamism” hareketi, dönemin
manastırlarının Bizans dünyasındaki fonksiyonları hakkında bilgi vermesi
açısından önemlidir. Bizans’ın çöküşüne paralel olarak gelişen bu akımda
Palamas, özetle mistik karakterli özel bir takım nefes alıp verme tekniklerine
dayalı bir dua ile Tanrısal hakikate ulaşılacağını iddia etmiştir. Rakibi
Calabria’lı bilgin Barlaam (1290 – 1348) ise Aziz
Aquino'lu Thomas'ın
izinden giderek Tanrıya ancak rasyonel bilgi ile
ulaşılabileceğini iddia etmişti. Teolojik düzlemde başlayan her iki hareketin
hem siyasi, hem de kilise tarafından destekçileri ve muhalifleri olmuştur.
Bizans’ta  “Kantekuzenos” ve “Paleologos”
hanedanları arasındaki mücadele dönemine denk gelen bu tartışma, manastır
keşişlerinin organize olduklarında teolojik ve politik tartışmalarda nasıl
etkin olduklarını göstermesi bakımından ilginç bir örnek oluşturmaktadır. 

References

 • Arnakis, G. Georgiades, "Gregory Palamas Among The Turks and Documents of His Captivity as Historical Sources." Speculum, Cilt 26, No 1, 1951.
 • Bayraktar, Mehmet, “Dâvûd-i Kayserî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 9, İstanbul 1994.
 • Chryssavgis, John, “St. John Klimakos”, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin) Oxford 2011.
 • Davud el –Kayseri, Mukaddimat : Fususu’l-Hikem’e Giriş, trc. Turan Koç-Mehmet Çetinkaya, İstanbul : İnsan Yayınları, 2011.
 • Eliade, Mircea, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi -III, (Çev. Ali Berktay), İstanbul 2003.
 • Hamilton, Janet – Hamilton, Bernard – Stoyanov, Yuri, Bizans Döneminde (650-1405) Hristiyan Dualist Heretikler, (Çev. Leyla Kuzucular), Ankara, 2011.
 • İnalcık, Halil, “Orhan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33 İstanbul 2007.
 • Kallistos, Metropolitan of Diokleia, “Hesychasm”, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin), Oxford 2011.
 • Meyendorff, John - Gendle, Nicholas, Gregory Palamas: The Triads, New Jersey 1983.
 • Meyendorff, John, "Mount Athos in the Fourteenth Century: Spiritual and Intellectual
 • Meyendorff, John, A Study of Gregory Palamas, (Trans from French George Lawrence), London, 1964.
 • Legacy."Dumbarton Oaks Papers Sayı 42, 1988.
 • Mcguckın, A. John, “Barlaam of Calabria”, The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin) Oxford 2011.
 • Nicol, M. Donald, Bizans’ın Son Yılları (Çev. Bilge Umar), İstanbul 1999.
 • Nicol, M. Donald The Reluctant Emperor: A biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor and Monk, c. 1295-1383, Cambridge 2002.
 • Ostrogorsky, Georg, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. Fikret Işıltan), 5. Baskı, Ankara 1999.
 • Öngören, Reşat “Zikir” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 44, İstanbul, 2013
 • Prokurat Michael - Golitzin, Alexander - Peterson, D. Michael, Historical Dictionary of the Orthodox Church. Cilt, 9, London 1996.
 • Runciman, Steven, The Great Church in Captivity, London, 1968.
 • Sahas, J. Daniel, “Captivity and Dialogue: Gregory Palamas 1296-1360 and the Muslims”. The Greek Orthodox Theological Review, Cilt 25, 1980.
 • Sinkewicz, E, Robert, "A New Interpretation for the First Episode ın the Controversy Between Barlaam the Calabrian and Gregory Palamas." The Journal of Theological Studies, Cilt 31, No 2, 1980.
 • Smith, Allyne, Philokalia: The Eastern Christian Spiritual Texts: Selections Annotated & Explained. Second Publishing, Woodstock, U.S., 2006.
 • The Cambridge History of Christianity: Volume 5, Eastern Christianity. (Edit. Michael Angold), London, 2006.
 • Thomas, Stephen, “St. Gregory Palamas” The Encyclopedia of Eastern Orthodox Christianity I-II (Editedby John Anthony Mc Guckin) Oxford 2011.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Derleme Makalesi
Authors

Salih İnci

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 21 Issue: 2

Cite

APA İnci, S. (2019). SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 929-948. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.467844
AMA İnci S. SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. December 2019;21(2):929-948. doi:10.26468/trakyasobed.467844
Chicago İnci, Salih. “SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21, no. 2 (December 2019): 929-48. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.467844.
EndNote İnci S (December 1, 2019) SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 2 929–948.
IEEE S. İnci, “SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 21, no. 2, pp. 929–948, 2019, doi: 10.26468/trakyasobed.467844.
ISNAD İnci, Salih. “SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21/2 (December 2019), 929-948. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.467844.
JAMA İnci S. SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;21:929–948.
MLA İnci, Salih. “SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK”. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 21, no. 2, 2019, pp. 929-48, doi:10.26468/trakyasobed.467844.
Vancouver İnci S. SELANİK PİSKOPOSU GRİGORİOS PALAMAS VE ORTODOKS HRİSTİYAN KİLİSESİNDE HESYATİK GELENEK. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019;21(2):929-48.
Resim

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.