Research Article
BibTex RIS Cite

Inclusıon Implementatıons in Music Education and Orff-schulwerk

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 14 - 25, 01.06.2012

Abstract

“Inclusion implementations” come at the beginning of the developments related to the education of individuals with special needs. Music lessons are one of the lessons in which inclusion
implementations are carried out and the music teacher is the most important element in providing the efficient performance of this process. It is believed that the music teacher needs to be informed about special education field. Also, it is expected from the teacher that he/she masters in the music teaching methods and approaches in his/her area and that he/she reflects knowledge related to special education and music education in an educational context by synthesizing both of them. “Orff-Schulwerk” is an efficient music teaching approach which provides multi-sensory opportunities for the participants, allows a place -through its principles- to the individuals with special needs according to their talents, and thus provides a music environment in which all kinds of individuals can take place. Knowing this approach thoroughly, taking it seriously and organising the learning environment, equipment and programs within this scope will help music teacher candidates in developing positive attitudes related to inclusion. Various resources and researches about this topic have been analysed and informations have been given within the inclusion scope of Orff-Schulwerk. 

Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk

Year 2012, Volume: 2 Issue: 2, 14 - 25, 01.06.2012

Abstract

Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine ilişkin gelişmelerin başında “kaynaştırma uygulamaları” gelmektedir. Kaynaştırma uygulamalarının yürütüldüğü derslerden biri müzik dersleri ve kaynaştırmanın etkili yürütülmesini sağlayacak en önemli unsur da müzik öğretmenidir. Müzik öğretmeninin, sınıfında bulunan özel gereksinimli bireyi de kapsayan bir etkinlik planlayabilmesi için özel eğitim alanına ait konularda bilgi sahibi olması gerektiği düşünülmektedir. Ayrıca öğretmenden alanıyla ilgili müzik öğretim yöntem ve yaklaşımlarına da son derece hakim olması ve özel eğitim ve müzik eğitimi bilgilerini sentezleyerek eğitim ortamına yansıtması beklenmektedir. “Orff-Schulwerk”; katılımcılara çoklu duyum olanakları sağlayan, prensipleri gereği farklı gelişenlere yetenekleri doğrultusunda yer veren ve böylelikle her türlü bireyin içinde yer alabileceği bir müzik ortamı sağlayan etkin müzik öğretim yaklaşımıdır. Müzik öğretmeni adaylarının bu yaklaşımı derinlemesine bilmeleri, benimsemeleri ve ders ortamlarını, araç-gereçlerini ve programlarını bu kapsamda düzenlemeleri, onlara kaynaştırmaya ilişkin olumlu tutum geliştirmeleri konusunda yardımcı olacaktır. Bu çalışmada, konu ile ilgili çeşitli kaynak ve araştırmalar incelenmiş ve Orff-Schulwerk’in kaynaştırma kapsamında kullanımına ilişkin bilgilere yer verilmiştir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Bilgehan EREN This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA EREN, B. (2012). Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 14-25.
AMA EREN B. Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. June 2012;2(2):14-25.
Chicago EREN, Bilgehan. “Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları Ve Orff-Schulwerk”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2, no. 2 (June 2012): 14-25.
EndNote EREN B (June 1, 2012) Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 2 14–25.
IEEE B. EREN, “Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk”, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, pp. 14–25, 2012.
ISNAD EREN, Bilgehan. “Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları Ve Orff-Schulwerk”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2/2 (June 2012), 14-25.
JAMA EREN B. Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2:14–25.
MLA EREN, Bilgehan. “Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları Ve Orff-Schulwerk”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 14-25.
Vancouver EREN B. Müzik Eğitiminde Kaynaştırma Uygulamaları ve Orff-schulwerk. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012;2(2):14-25.


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.