Year 2017, Volume 7 , Issue 1, Pages 0 - 0 2017-01-17

Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları

Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ [1] , İlbilge DÖKME [2]


Bu araştırma Türkiye’de öğrenim gören ortaokul seviyesindeki bir grup özel yetenekli öğrencinin mühendis/mühendislik algılarını ortaya çıkarmak için yapılmıştır. Temel nitel araştırma olarak yürütülen bu çalışmaya Türkiye’deki Bilim Sanat Merkezlerinden birinde öğrenim gören 72 (26 kız, 46 erkek) öğrenci katılmıştır. Veriler, kişisel bilgiler formu, “Bir Mühendis Çiz Testi (BMÇT)” ve çizimler hakkında gerçekleştirilen görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak katılımcıların çoğunun mühendisliğin tasarım boyutuna değindikleri ve inşaat mühendisi çizdiği görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin, mühendisliği erkek mesleği olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde öğrenme ortamları, öğrencilerin mühendisliğe ilişkin algılarını ve yeteneklerini geliştirilecek şekilde düzenlenebilir.

 • ABET. (2003). CriteriaforAccreditingPrograms. http://www.abet.org/criteria_eac.htm 28 p.
 • Adams, C., Chamberlin, S., Gavin, M. K., Schultz, C., Sheffield, L. J., & Subotnik, R. (2008). The STEM promise: recognizing and developing talent and expanding opportunities for promising students of science, technology, engineering and mathematics. Washington, DC: Math / Science Task Force, NAGC.
 • Belet Ş. D., & Türkan, B. (2007). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimsel ifadelerinde algı ve gözlemelerini ifade biçimleri (Avrupa birliği örneği). VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (27-29 Nisan 2007) Bildiriler Kitabı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bilen, K., Irkıçatal, Z., & Ergin, S. (2014). Ortaokul öğrencilerinin bilim insanı ve mühendis algıları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, 11-14 Eylül, 2014.
 • Capobianco, B. M., Diefes-Dux, H. A., Mena, I., & Weller, J. (2011). What is an engineer? implications of elementary school student conceptions for engineering education. Journal of Engineering Education, 100(2), 304-328.
 • Cunnignham, C. M., Lachapelle, C., & Lindgren-Streicher, A. (2005). Assessing elementary school students’ conceptions of engineering and technology. Proceedings of the 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition.
 • Dejarnette, N.K. (2012). America’s children: providing early exposure to STEM (Science, Technology, Engineering and Math) initiatives. Education, 133(1), 77-84.
 • Fralick, B., Kearn, J., Thompson, S., & Lyons, J. (2009). How middle schoolers draw engineers and scientists. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 60-73.
 • Grubbs, M. (2013). Robotics intrigue middle school students and build STEM skills. Technology and Engineering Teacher, 72(6), 12-16.
 • International Technology Education Association (ITEEA). (2009). The overlooked STEM imperatives: Technology and engineering. Reston, VA: Author.
 • Johnson, A. P. (2014). Eylem araştırması el kitabı (Y. Uzuner, & M. Özten Anay, Çev.). Ankara: Anı.
 • Karataş, F. O., Micklos, A., & Bodner, G. M. (2011). Sixth-grade students’ views of the nature of engineering and images of engineers. Journal of Science Education and Technology, 20(2), 123-135.
 • Katzenmeyer, C., & Lawrenz, F. (2006). National science foundation perspectives on the nature of STEM program evaluation. New Directions for Evaluation, 109, 7-18.
 • Kearney, S. K., & Hyle, E. A. (2004). Drawing out emotions: the use of participant produced drawings in qualitative inquiry. Qualitative Research, 4(3), 361-382.
 • Khandani, S. (2005). Engineering design process. Unpublished Education Transfer Plan, Department of Mechanical Engineering, Massachusetts Institute of Technology.
 • Knight, M., & Cunningham, C. (2004). Draw an engineer test (DAET): Development of a tool to investigate students’ ideas about engineers and engineering. Paper presented at the ASEE Annual Conference and Exposition, Salt Lake City, UT.
 • Lyons, J., & Thompson, S. (2006). Investigating the long-term impact of an engineering based GK-12 program on students’ perceptions of engineering. Paper presented at the ASEE Annual Conference and Exposition.
 • Mann, E. L., Mann, R. L., Strutz, M. L., Duncan, D., & Yoon, S. Y. (2011). Integrating engineering into K-6 curriculum: developing talent in the STEM disciplines. Journal of Advanced Academics, 22(4), 639-658.
 • MEB. (2007). Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlarda Yapılacak Araştırma ve Araştırma Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2594_1.html adresinden alınmıştır.
 • MEB. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/18101802_bilimvesanatmerkezleriynergesi.pdf adresinden alınmıştır.
 • Melanlıoğlu, D. (2015). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi algılarına yönelik yaptıkları çizimler. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(1), 27-38.
 • Merrill, C. (2009). The future of TE masters degrees: STEM. Presentation at the 70th Annual International Technology Education Association Conference, Louisville, Kentucky.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber (S. Turan, Çev.). Ankara: Nobel.
 • NRC. (1996). National science education standards. Washington DC:The National Academic Press.
 • National Research Council (NRC). (2000). Inquiry and national science education standarts. Washington, DC: National Academy.
 • Oware, E., Capobianco, B., & Diefes-Dux, H. (2007). Gifted students’ perceptions of engineers a study of summer outreach program. American Society for Engineering Education.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Silver, A., & Rushton, B. S. (2008). Primary-school children's attitudes towards science, engineering and technology and their images of scientists and engineers. Education 3, 13. 36(1), 51-67.
 • Thompson, S., & Lyons, J. A. (2005). A study examining change in underrepresented student views of engineering as a result of working with engineers in the elementary classroom. Paper presented at the ASEE Annual Conference and Exposition.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zians, A. W. (1997). A qualitative analysis of how experts use and interpret the kinetic school drawing technique. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Toronto Üniversitesi, Kanada.
 • URL-1-www.mühendis.nedir.com
 • URL-2-http://www.balarilarimuhendisoluyor.com/
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ

Author: İlbilge DÖKME

Dates

Publication Date : January 17, 2017

Bibtex @ { trkefd287435, journal = {Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-071X}, address = {}, publisher = {Trakya University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları}, key = {cite}, author = {Koyunlu Ünlü, Zeynep and Dökme, İlbilge} }
APA Koyunlu Ünlü, Z , Dökme, İ . (2017). Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/27304/287435
MLA Koyunlu Ünlü, Z , Dökme, İ . "Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları" . Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/trkefd/issue/27304/287435>
Chicago Koyunlu Ünlü, Z , Dökme, İ . "Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2017 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları AU - Zeynep Koyunlu Ünlü , İlbilge Dökme Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-071X- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları %A Zeynep Koyunlu Ünlü , İlbilge Dökme %T Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları %D 2017 %J Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-071X- %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Koyunlu Ünlü, Zeynep , Dökme, İlbilge . "Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları". Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 / 1 (January 2017): 0-0 .
AMA Koyunlu Ünlü Z , Dökme İ . Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 0-0.
Vancouver Koyunlu Ünlü Z , Dökme İ . Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 7(1): 0-0.