Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 426 - 448 2016-07-15

Yeni Medyada Yaratıcı Kültür: Troller ve Ürünleri ‘Caps’ler
Creative Culture in New Media: Twitter Trolls and “Caps” Creativity

Mutlu Binark BİNARK [1] , Şule KARATAŞ [2]


Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar katılımcı kültürü besleyerek bireylerin yeni medya ortamlarında yaratıcı formlar oluşturmasını mümkün kılmaktadır. Bu yaratıcı formların nasıl oluşturulduğu, Türkiye’deki Twitter trollerinin üretimleri incelenerek görülebilmektedir. Bu çalışmada, trollük ile yaratıcı kültür arasında ‘caps’ler üzerinden bir bağ kurulmakta ve Twitter Türkiye özelinde trol hesapların ürettiği ‘caps’lerin kültürel yurttaşlığı ve yurttaşın sosyal medya dolayımı ile katılımını güçlendirici bir boyutu olduğu iddia edilmektedir. Çalışma kapsamında Twitter üzerinden belirlenen 15 trol hesaba tematik söylem analizi uygulanmıştır. Bu analiz vasıtasıyla trollerin yaratıcı dil pratikleri ve caps üretimleri ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda Türkiye’de Twitter trollerinin kendilerine özel geliştirdikleri, mizahtan beslenen yaratıcı dil pratikleri ve caps üretimleriyle güncel olay, olgu ve sorunlara ilişkin farklı ve eleştirel bir bakış açısı sundukları saptanmıştır. Böylelikle, Twitter trollerinin üretimleri yaratıcı kültürün ve dolayısıyla katılımcı kültürün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

New opportunities, created thanks to new communication technologies, make it possible for individuals to create new forms in new media, flourishing the inclusive culture. Analyzing the productivity of Twitter trolls in Turkey, it can be assessed how these creative forms have come to life and how they have been circulated. In this study, it has been established a connection between creative culture and “Caps” and claimed that the “Caps” produced by troll accounts, specific to Twitter Turkey, make contributions for strengthening cultural citizenship and social mediation of citizens. Within the scope of the study, thematic discourse analyses of 15 troll accounts, determined on Twitter, have been conducted. By means of this analysis, creative language practices of trolls and their Caps productions have been revealed. At the end of the study it has found that Twitter trolls in Turkey have brought a critical and exclusive point of view to current issues, phenomena and problems with their customized language practices and by coining new Caps nurtured with satire and humor. Thus, the products of Twitter trolls have make contributions to the development of creative culture and thereby participatory culture.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Mutlu Binark BİNARK
Institution: HACETTEPE UNIV
Country: Turkey


Author: Şule KARATAŞ
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 15, 2016
Acceptance Date : June 14, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Bi̇nark, M , Karataş, Ş . (2016). Yeni Medyada Yaratıcı Kültür: Troller ve Ürünleri ‘Caps’ler . TRT Akademi , 1 (2) , 426-448 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252128