TRT Akademi
Submission Date
Start: January 17, 2021
End: April 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net


TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimi odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren yılda 3 defa (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan akademik hakemli bir dergidir.

- Her sayı farklı bir dosya konusu odağa alınmakta, ancak ana tema dışında da makaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.


TRT Akademi

ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net
Cover Image


TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimi odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren yılda 3 defa (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan akademik hakemli bir dergidir.

- Her sayı farklı bir dosya konusu odağa alınmakta, ancak ana tema dışında da makaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.


Submission Date
Start: January 17, 2021
End: April 1, 2021
Indexes and Platforms