ISSN: 2149-9446
e-ISSN: 2458-9284
Founded: 2016
Period: Tri-annual
Publisher: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Cover Image
       

TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimini odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren, yılda 3 defa (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan akademik, hakemli bir dergidir.
TR Dizin'de indekslenmektedir.
Dergimizin Mayıs 2022'de yayınlanacak olan sayısının teması yayın kurulumuz tarafından "Medyada Nefret Söylemi" Eylül 2022'de yayınlanacak olan sayısının teması ise "Dijital Oyunlar" olarak belirlenmiştir. Dijital Oyunlar sayımız için makale son gönderim tarihi 10 Temmuz 2022'dir.

Submission Date: Start: February 24, 2022 End: July 25, 2022

2022 - Volume: 7 Issue: 15

Editorial

1. Medyada Nefret Söylemi

                                                                      16115   16111        16112