ISSN: 2149-9446
e-ISSN: 2458-9284
Founded: 2016
Publisher: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Cover Image
       

TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimini odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren, yılda 3 defa (Ocak, Mayıs, Eylül) yayınlanan akademik, hakemli bir dergidir. TR Dizin'de indekslenmektedir. 


2023 - Volume: 8 Issue: 18 - Disaster Management and Media

Other

2. Olağanüstü Dönemlerde Habercilik

Other

3. "İnsani Değerleri Yüceltmeliyiz"

Other

1. Afet Odaklı İletişim

                                                                      16115   16111        16112