Year 2016, Volume 1 , Issue 2, Pages 450 - 471 2016-07-15

The Presentation Of Fashion in Digital Media World: A Research on Fashion Blogs
Modanın Dijital Medya Dünyasında Sunumu: Moda Blogları Üzerine Bir İnceleme

Eda TURANCI [1]


Blogs emerged as a result of the extensiveness of digital media and constitute an important portionof social media are effectively used in the field of fashion. Although there are many blogs in various different topics, the fashion blogs are one of the most popular ones especially in recent years. The importance of these blogs becomes more clear when their power to influence people and effect to create awareness towards brands are taken into account. In the study, the main goal is to make descriptive analysis of blogs in regard to the ways they approach the concept of fashion and entire content of three chosen fashion blog in year 2015 is analyzed. As a consequence of the analysis, it is found that an important percentage of the content was allocated to apparel but it is also clear that the apparel section is not limited only with clothing. Instead, it is noted that handbags, shoes, watches, glasses and accessories are considered as a whole together with clothing combinations. Another finding is that the blogs contained elements such as personal care, beauty, travel, food & beverage, decoration as a part of a lifestyle. In addition to these conclusions, usage of a great number of photographs in content, the presentation of the clothing combinations by the blogger himself/herself, placing texts in the background and pictures in the foreground, giving place to brand and product names and emphasizing each brand that play a part in the combination separately can be considered among the other important findings of the study.

Dijital medya araçlarının yaygınlık kazanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan ve sosyal medyanın önemli bir parçasını oluşturan bloglar, moda alanında da etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Pek çok farklı konu hakkında blog yazılmakta, son yıllarda “moda blog”ları ise popüler blogların başında gelmektedir. Özellikle blogların tüketicileri etkileme gücü ve markalara yönelik ilgi yaratma etkileri dikkate alındığında, blogların önemi daha da anlaşılır olmaktadır. Çalışmada bloglarda, moda kavramının nasıl ele alındığının betimsel bir analizinin yapılması amaçlanmış ve bu amaçla seçilen üç moda blogunun, 2015 yılına ait tüm içerikleri incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu çalışmada, içeriklerin önemli bir kısmının giyim kuşama ayrıldığı ancak, giyim kuşamın sadece kıyafet ile sınırlandırılmadığı görülmüştür. Buna göre kıyafet kombinlerinin, çanta, ayakkabı, saat, gözlük, aksesuar gibi tamamlayıcılar ile bir bütün olarak ele alındığı tespit edilmiştir. Bloglarda aynı zamanda yaşam tarzının da bir parçası olan bakım, güzellik, seyahat, yeme-içme, dekorasyon gibi unsurlara da yer verilebildiği ortaya konulmuştur. Bunların yanı sıra içeriklerde çok sayıda fotoğraf kullanıldığı, kıyafet kombinlerinin genel olarak bloggerın kendisi tarafından sunulduğu, metinlerin fotoğraflara göre arka planda kaldığı, marka ve ürün isimlerine sıklıkla yer verildiği, kombinde yer alan her ürünün tek tek markasının vurgulandığı saptanmıştır.

Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Eda TURANCI
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : April 20, 2016
Acceptance Date : June 10, 2016
Publication Date : July 15, 2016

APA Turancı, E . (2016). Modanın Dijital Medya Dünyasında Sunumu: Moda Blogları Üzerine Bir İnceleme . TRT Akademi , 1 (2) , 450-471 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/trta/issue/23620/252129