TRT Akademi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net


TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimi odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren 6 ayda bir yayınlanan akademik hakemli bir dergidir.

- Her sayı farklı bir dosya konusu odağa alınmakta, ancak ana tema dışında da makaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.


TRT Akademi

ISSN 2149-9446 | e-ISSN 2458-9284 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu | http://www.trtakademi.net
Kapak Resmi


TRT Akademi Dergisi, TRT’nin ana hizmet alanına uygun olacak şekilde ağırlıklı olarak iletişim bilimi odağına alan ancak diğer sosyal bilim üretimlerine ve disiplinler arası çalışmalara da yer veren 6 ayda bir yayınlanan akademik hakemli bir dergidir.

- Her sayı farklı bir dosya konusu odağa alınmakta, ancak ana tema dışında da makaleler yayınlanabilmektedir. Derginin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.


Cilt 5 - Sayı 9 - 23 Oca 2020
 1. Radyo bitiyor mu?
  Sayfalar 5 - 6
  Erkan DURDU
 2. Örgütsel Ekoloji Kuramı Açısından Türkiye’deki Kamu Radyoları ve Özel Radyoların Analizi
  Sayfalar 8 - 27
  Uğur KESKİN , Güzin KIYIK KICIR
 3. Radyo ve Sosyal Medya Yakınsaması: TRT Radyo ve TRT FM’in Facebook ve Twitter Pratikleri
  Sayfalar 28 - 51
  Alper YILMAZ
 4. Kamu Yayıncılığı Bağlamında TRT Radyolarına Bakış: TRT Radyo 1 ve TRT FM Örneği
  Sayfalar 52 - 85
  Kenan BÖLÜKBAŞ
 5. Gizemli Kutudan Görsel Çeşitliliğe Radyonun Görsel Serüveni: TRT Radyolarının Yaklaşımı
  Sayfalar 86 - 109
  Fırat TUFAN , Sedat KÖKAT
 6. Radyo Dinleme Alışkanlıkları Üzerine Üniversite Öğrencileri Özelinde Bir Araştırma
  Sayfalar 110 - 131
  İhsan EKEN , Başak GEZMEN
 7. Kutadgu Bilig ile Zamanın Ötesinde Programının Çoklu Anlatım Örneği Olarak Değerlendirilmesi
  Sayfalar 132 - 145
  Cem KURTÇU , Zeliha TUĞUZ
 8. Kısa Dalga Savaştan Soğuk Savaşa, Uluslararası Radyo Yayıncılığı
  Sayfalar 146 - 161
  Cenk DEMİRKIRAN
 9. Soğuk Savaş Yıllarında ABD İletişim Araştırmaları: Türkiye’de Radyo Dinleme Raporunun Analizi
  Sayfalar 162 - 181
  Aytül TAMERTORUN , Birgül KOÇAK
 10. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon Radyo Propagandasına Yönelik ABD Karşı Propagandası: "Tokyo Woes" Çizgi Filmi Üzerine İnceleme
  Sayfalar 182 - 203
  Sadık ÇALIŞKAN
 11. Vietnam-Amerika Savaşı'nda ABD'ye Yönelik Propaganda Amaçlı Vietnam Radyo Yayıncılığı: Hanoi Hannah'nın Radyo Yayınları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 204 - 221
  Mehmet Ali GAZİ
 12. Kore Yarımadasında Propaganda Savaşları: İki Kore Arasında Radyo Yayınları
  Sayfalar 222 - 249
  Erdem GÜVEN
 13. İkinci Dünya Savaşı'nda Radyo Yayınlarında Uygulanan Sansürün Propaganda Posterlerine Yansıması
  Sayfalar 250 - 269
  Gül ÇAKI
 14. Sovyetler Birliği'nde Batı Blok'unun Radyo Yayınlarının Karikatürler Üzerinden Eleştirisi
  Sayfalar 270 - 291
  Süleyman ŞAHAN
 15. Sovyetler Birliği'nde Radyo Yayıncılığının Afişler Üzerinden Sunumu
  Sayfalar 292 - 313
  Ebru Gülbuğ EROL
 16. Joseph Goebbels'in Radyo Propagandasının Mizah Çekiciliği Bağlamında Karikatürlerdeki Sunumu
  Sayfalar 314 - 333
  Mehmet Ozan GÜLADA
 17. Nazi Almanyası'nda "Lord Haw-Haw" Radyo Propagandasına Karşı İngiltere'nin "Nasti News" Kısa Film Propagandası Üzerine İnceleme
  Sayfalar 334 - 355
  Caner ÇAKI
 18. Endüstriyel Futbol ve Futbolda Teknoloji Kullanımı
  Sayfalar 356 - 375
  Müge DEMİR
 19. TRT dönemi öncesi Türk radyo tarihi
  Sayfalar 376 - 387
  Uygur KOCABAŞOĞLU
 20. Teknoloji fırsat yaratır ama seçim yaratmaz
  Sayfalar 388 - 397
  Ömer MADRA
 21. Radyo genel bir kültür kutusudur
  Sayfalar 398 - 405
  Orhan AYHAN
 22. Dünden Yarına Türkiye Radyoları
  Sayfalar 406 - 417
  Ahmet AKÇAKAYA
 23. Beyazperdede Radyolu Filmler
  Sayfalar 418 - 435
  Kurtuluş ÖZYAZICI
 24. Radyo Spikeri Olmak
  Sayfalar 436 - 445
  Şener METE
 25. Radyoda Dış Yayıncılık
  Sayfalar 446 - 459
  Neslihan DEĞİRMENCİOĞLU , Özlem YALÇIN
Dizinler