Dergi Kurulları

Yayın Sahibi

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu adına Fethi Fahri KAYA

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Hatun BOZTEPE TAŞKIRAN - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL - Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Köksal BÜYÜK - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Rıdvan ŞENTÜRK – İstanbul Ticaret Üniversitesi
Doç. Dr. Hediyetullah AYDENİZ – Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Zuhal AKMEŞE – Dicle Üniversitesi

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdullah ÖZKAN - İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nazım ANKARALIGİL - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Hacı Mustafa ERAVCI - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Murat KIRIK - Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Besim YILDIRIM -Atatürk Üniversitesi
Doç. Dr. Ekmel GEÇER - Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Doç. Dr. Nebahat AKGÜN ÇOMAK - Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Aydın ÇAM - Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Can DİKER - Üsküdar Üniversitesi
Doç. Dr. Ersin DİKER - Gümüşhane Üniversitesi
Dr. Mesut BOSTAN - Marmara Üniversitesi
Dr. Mustafa ÇAKIROĞLU - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

                                                                      16115   16111        16112