Makaleler


A. KIRIK, E. ALTUN
Yeni Medya ve Z Kuşağı İlişkisi Bağlamında Youtube Kids Uygulamasının İçeriksel Analizi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
A. KIRIK, K. BÖLÜKBAŞ, G. CENGİZ
Sosyal Medya Bağlamında Dijital Vatandaşlık: TRT İstanbul Radyosu Prodüktörleri Üzerinden Bir Değerlendirme, Mavi Atlas, (2019)
A. KIRIK, S. ORKAN, A. ÇAYCI, B. ÇAYCI
İLETİŞİM KURAMLARI ÇERÇEVESİNDE MEDYAYA TARİHSEL BAKIŞ, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. KIRIK, S. ÇELEBİOĞLU
TÜRKİYE'DE YENİ MEDYA VE TV ETKİLEŞİMİ BAĞLAMINDA DEĞİŞEN DİZİ ANLAYIŞI: SIFIR BİR "BİR ZAMANLAR ADANA'DA" ÖRNEĞİ, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2019)
A. KIRIK
Popüler Kültür ve Kültür Endüstrisi Bağlamında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ Program Formatına Yönelik Eleştirel Bir Analiz, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (2018)
A. KIRIK, S. KÖYÜSTÜ
Z KUŞAĞI KONUSUNDA YAPILMIŞ TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2018)
A. KIRIK, F. ÖZTÜRK, R. SALTIK, A. ORUJOVA
BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ, Asya Studies, (2018)
A. KIRIK, M. SÖNMEZ
İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, İNİF E - Dergi, (2017)
A. KIRIK
Yeni Medya Aracılığıyla Değişen İletişim Süreci: Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Konumu, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, (2017)