e-ISSN: 2528-9519
Başlangıç: 2016
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İnönü Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı kendine ilke edinmiştir. İNİF E-Dergi; ULAKBİM TR Dizin, ASOS Index, SOBIAD ve OpenAIRE indexlerinde taranmaktadır.


İNİF E-Dergi’nin Kasım 2022 sayısı makale kabul tarihleri 20-30 Temmuz 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Kasım 2022 sayısından itibaren lisansüstü tezlerden üretilen yayınlar kabul edilmeyecektir.

Bir önceki sayıda kabul edilen ve yayın sırasına alınan çok sayıda çalışma bulunduğundan Kasım 2022 sayısında değerlendirilmek üzere gönderilecek olan çalışmalar hakem değerlendirme sürecinin tamamlanma tarihine göre yayın sırasına alınacaktır. Dolayısıyla kabul alacak çalışmaların bir kısmı sonraki sayıda yayınlanacaktır.


Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 20 Temmuz 2022 Bitiş: 30 Temmuz 2022

2022 - Cilt: 7 Sayı: 1