İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi

Dekan Prof. Dr. Mehmet ÖNAL

Yayından Sorumlu Editör

Doç. Dr. Fatma NİSAN

Kasım 2020 Sayısı Dergi Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILINÇ

Arş. Gör. Dr. Nurcan YILMAZ

Dil Editörleri

Türkçe Dil Editörleri

Doç. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA

Dr. Öğr. Üyesi Beyler YETKİNER


İngilizce Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi  Vefalı ENSEROV

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILINÇ


Editör Kurulu

Baş Editör Doç. Dr. Fatma NİSAN

Editör Yardımcısı Doç. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA

Editör Yardımcısı Doç. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL

Editör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILINÇ

Editör Yardımcısı Öğr. Gör. Nida Sümeyya ÇETİN

Editör Yardımcısı Arş. Gör. Dr. Nurcan YILMAZ

Alan Editörleri

Doç. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık)

Doç. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA (Gazetecilik)

Doç. Dr. Fatma NİSAN (Gazetecilik)

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖZTÜRK (Radyo Televizyon ve Sinema)

Dr. Öğr. Üyesi Beyler YETKİNER (Radyo Televizyon ve Sinema)

Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILINÇ (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık)