Yayından Sorumlu Editör

Doç. Dr. Fatma NİSAN

Kasım 2019 Sayısı Dergi Editörleri

Doç. Dr. Fatma NİSAN

Arş. Gör. Nurcan YILMAZ

Editör Kurulu

Baş Editör Doç. Dr. Fatma NİSAN

Editör Yardımcısı Doç. Dr. Eylem ŞENTÜRK KARA

Editör Yardımcısı Doç. Dr. Ayça ÇEKİÇ AKYOL

Editör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özgür KILINÇ

Editör Yardımcısı Öğr. Gör. Nida Sümeyya ÇETİN

Editör Yardımcısı Arş. Gör. Nurcan YILMAZ