Amaç

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

Kapsam

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi akademik dergisi İNİF E- Dergi, 2016 yılı Mayıs ayında yayın hayatına başlamış olup Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkarılmaktadır. İNİF E- Dergi’de yer alan makalelerin tümü, en az iki hakemin onayını aldıktan sonra yayınlanmaktadır. Dergide önceden yayınlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş ve yayınlanmak için değerlendirilmekte olan yazılar kabul edilmemektedir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarın kendisine ait olmakla birlikte yazardan düzeltme istenmesi durumunda düzeltmenin en geç 1 ay içerisinde yapılması gerekmektedir. İNİF E- Dergi’de, belirli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların geniş kapsamlı derlemesine, özgün araştırma sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makalelere ve ilgili bilim dalına katkı yapacak teorik düzlemde hazırlanmış çalışmalara yer verilmektedir. İNİF E-Dergi; ASOS Index, SOBIAD ve OpenAIRE indexlerinde taranmaktadır.