Yıl 2017, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 26 2017-05-30

İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION AND HAPPINESS

Ali Murat KIRIK [1] , Mahmut SÖNMEZ [2]


İletişim ve mutluluk, insan yaşamında ön planda yer alan iki kavramdır. Bu çalışmada iletişim ve mutluluk kavramları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın amacı, bireylerin mutluluk düzeylerinin iletişim sürecine; yine iletişim becerilerinin de mutluluk düzeyine doğrudan etki edip etmediğini analiz etmektir. Araştırma anketi 18 yaş üstü 283 katılımcıdan (159 erkek/124 kadın) oluşmaktadır. Anket;  demografik değişkenler, iletişim ve mutluluk sorularından ibarettir. İletişim, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği ile mutluluk ise Oxford Mutluluk Ölçeği ile ölçülmüştür. Araştırma verileri SPSS istatistik paket programında tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, iletişim ve mutluluk kavramlarının birbirleriyle ilişkili ve etkileşim içerisinde olduğu sonucuna ulaşmamızı sağlamıştır.

Communication and happiness, in the foreground are two concepts of human life. In this study, was examined the relationship between happiness and the concepts of communication. The aim of the research the level of happiness of the individual communication process; communication skills also have a direct effect on the level of happiness again, whether it is to analyze. The research survey is composed over age of 18 from 283 (159 male/ 124 female) participants. The survey is demographic variables, communication and happiness consists of questions. Communication Skilss Scale (CSS) for the measurement of communication, Oxford Happiness İnventory (OHI) for the measurement of happiness were used. Research data, descriptive statistical methods in SPSS statistical package program (number, percentage, average, standard deviation) was obtained using. The findings are the communication and has enabled us to reach the conclusion that the concept of happiness in relationships and interactions with each other.

  • Aziz, A. (2013), İletişime Giriş, 5.Baskı, İstanbul: Hiperlink Yayınları, ss.28-32
  • Gülcan, A. (2014), Genç Yetişkinlerde İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, s. 17
  • Kangal, A. (2013)Mutluluk Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme Ve Türk Hane Halkı İçin Bazı Sonuçlar, cilt: 12, s. 218
  • Özgen, M.K. (2007), Mutluluk Problemi, 1.Basım, İstanbul: Artuş Kitap, ss. 35-39
  • Öztekin, H. (2016), Mutlu İnsanların Küçük Sırları,1. Baskı, Nokta e-kitap, s. 38
  • Saygılı, S. (2015), Evlilikte Mutluluk Sanatı, 17.Baskı, İstanbul: Türdav Yayın Grubu, s.234
  • https://ataturkhalklailiskilervetanitim.wordpress.com//kisilerarasi-iletisim-ozet-unite-1(12.06.2016)
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 1
Yazar: Ali Murat KIRIK
Kurum: MARMARA UNIV
Ülke: Turkey


Orcid: 2
Yazar: Mahmut SÖNMEZ
Kurum: MARMARA UNIV
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Mayıs 2017

Bibtex @araştırma makalesi { inifedergi292862, journal = {İNİF E - Dergi}, issn = {}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {15 - 26}, doi = {}, title = {İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {KIRIK, Ali Murat and SÖNMEZ, Mahmut} }
APA KIRIK, A , SÖNMEZ, M . (2017). İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. İNİF E - Dergi , 2 (1) , 15-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/27641/292862
MLA KIRIK, A , SÖNMEZ, M . "İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". İNİF E - Dergi 2 (2017 ): 15-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/27641/292862>
Chicago KIRIK, A , SÖNMEZ, M . "İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". İNİF E - Dergi 2 (2017 ): 15-26
RIS TY - JOUR T1 - İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Ali Murat KIRIK , Mahmut SÖNMEZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İNİF E - Dergi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 26 VL - 2 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İNİF E - Dergi İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ %A Ali Murat KIRIK , Mahmut SÖNMEZ %T İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2017 %J İNİF E - Dergi %P -2528-9519 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD KIRIK, Ali Murat , SÖNMEZ, Mahmut . "İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ". İNİF E - Dergi 2 / 1 (Mayıs 2017): 15-26 .
AMA KIRIK A , SÖNMEZ M . İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. İNİF E - Dergi. 2017; 2(1): 15-26.
Vancouver KIRIK A , SÖNMEZ M . İLETİŞİM VE MUTLULUK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. İNİF E - Dergi. 2017; 2(1): 26-15.