Yıl 2018, Cilt 4 , Sayı 4, Sayfalar 15 - 22 2018-06-30

BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ

Ali Murat KIRIK [1] , Fatma Esra ÖZTÜRK [2] , Rabiya SALTIK [3] , Arzu ORUJOVA [4]


Irkçılık tarih boyunca çeşitli şekillerde değişime uğrayarak varlığını sürdürmüştür. Irkçılık çok farklı biçim ve içeriklerde kendisini var etmiştir. Irkçılık, belirli bir ırkın diğerine üstün ya da daha aşağı olduğu inancıdır, kişinin sosyal ve ahlaki özellikleri onun doğuştan gelen biyolojik özellikleri tarafından önceden belirlenir. Ayrıca bu konu; insanlar arasındaki eşitsizliği yok sayan ve toplumsal bütünlüğe zarar veren bir sorun olarak güncelliğini korumaktadır.

 Gündelik hayatımızda etkinliğini sürdüren ırkçılık kavramının gündeme gelmesinde medyanın ve özellikle de medyanın bir parçası olan reklamcılığın rolü yadsınamaz niteliktedir. Bu çalışmada ırkçılık kavramı açıklanmaya çalışılmış ve bu sorunun reklamlar aracılığıyla topluma nasıl aktarıldığı göstergebilim yöntemiyle analiz edilmiştir.

Irkçılık, Öteki, Medya, Reklam, Göstergebilim
 • Adorno, T. W. (2003). Otoriteryan Kişilik Üzerine-Niteliksel İdeoloji İncelemeleri, Çev. Doğan Şahiner, İstanbul: Om Yayınevi.
 • Balibar, E. Ve Wallerstein, I. (2000). Irk, Ulus, Sınıf, N. Ökten(Çev.), İstanbul: Metis Yayınevi.
 • Bauman, Z. (1995), Modernite Be Holocaust, S. Sertabiboğlu (Çev.), İstanbul: Sarmal Yayınevi.
 • Çelenk, S. (2010), “Medya Ve Ayrımcılık”, Televizyon Haberciliğinde Etik, Çaplı, B. Ve Tuncel, H. (Der.) İçinde, Ankara: Fersa Matbaacılık, S. 211-236.
 • Çoban, B. (2007). Medyanın Milliyetçi Söylemi: Medya, “Öteki” Ve Şiddet.
 • Http://Www.Academia.Edu/660730/Medyan%C4%B1n_Milliyet%C3%A7i_S%C3%B6ylemi_Medya_%C3%96teki_Ve_%C5%9eiddet (Erişim Tarihi:30.04.2018)
 • El-Kasım, E.(1982), “Irkçılık Ve Dünya Barışı”, Siyonizm Ve Irkçılık, Ankara, A.Ü.S.B.F. Yayınları No: 511.
 • Gıddens, A.(2008). Sosyoloji, Ş. P. Güzel(Çev.),İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Gıll, R. (2007), “Advertising And Postfeminism”, Gender And The Media, (73-113 İçinde), Maldin: Polity Press.
 • Özbek, M. (2007), Dünden Bugüne İnsan, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Özkantar, M. Ö. (2016). Reklamcılık Sektöründe Irkçılık Ve Irkçılık Kavramının Göstergebilimsel Yansımaları Bağlamında Benetton Reklamları. Zirve Üniversitesi Sanat Ve İletişim Dergisi [Zirv-E], 1(2).
 • Şenel, A. (1984), Irk Ve Irkçılık Düşüncesi, Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.
 • Thackara, J. (1979). The Mass Media And Racism. In Media, Politics And Culture (Pp. 108-118). Palgrave, London.
 • www.simiyago.com. (2017). http://www.simiyago.com/wp-content/uploads/2017/10/dove-irkci-reklam.jpg (Erişim Tarihi: 10.05.2018)
 • www.youtube.com. (2011). https://www.youtube.com/watch?v=E0MvTlobY9o (Erişim Tarihi: 11.05.2018)
 • www.bbc.com . (2016). https://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160527_cin_irkci_reklam (Erişim Tarihi: 14.05.2018)
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Summer 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5771-4843
Yazar: Ali Murat KIRIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7709-1842
Yazar: Fatma Esra ÖZTÜRK
Ülke: The Netherlands


Orcid: 0000-0003-4378-3490
Yazar: Rabiya SALTIK
Kurum: İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU, İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1774-0561
Yazar: Arzu ORUJOVA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { asya431898, journal = {Asya Studies}, issn = {2602-2877}, eissn = {2602-263X}, address = {Teyyaredüzü Mah. Boztekke Sok. Yıldız Cad. Yiğit Apartmanı No:54 Daire:7 Merkez/GİRESUN}, publisher = {Mehmet Akif KARA}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {15 - 22}, doi = {10.31455/asya.431898}, title = {BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ}, key = {cite}, author = {KIRIK, Ali Murat and ÖZTÜRK, Fatma Esra and SALTIK, Rabiya and ORUJOVA, Arzu} }
APA KIRIK, A , ÖZTÜRK, F , SALTIK, R , ORUJOVA, A . (2018). BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ. Asya Studies , 4 (4) , 15-22 . DOI: 10.31455/asya.431898
MLA KIRIK, A , ÖZTÜRK, F , SALTIK, R , ORUJOVA, A . "BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ". Asya Studies 4 (2018 ): 15-22 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asya/issue/38110/431898>
Chicago KIRIK, A , ÖZTÜRK, F , SALTIK, R , ORUJOVA, A . "BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ". Asya Studies 4 (2018 ): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ AU - Ali Murat KIRIK , Fatma Esra ÖZTÜRK , Rabiya SALTIK , Arzu ORUJOVA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31455/asya.431898 DO - 10.31455/asya.431898 T2 - Asya Studies JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - 4 IS - 4 SN - 2602-2877-2602-263X M3 - doi: 10.31455/asya.431898 UR - https://doi.org/10.31455/asya.431898 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Asya Studies BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ %A Ali Murat KIRIK , Fatma Esra ÖZTÜRK , Rabiya SALTIK , Arzu ORUJOVA %T BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ %D 2018 %J Asya Studies %P 2602-2877-2602-263X %V 4 %N 4 %R doi: 10.31455/asya.431898 %U 10.31455/asya.431898
ISNAD KIRIK, Ali Murat , ÖZTÜRK, Fatma Esra , SALTIK, Rabiya , ORUJOVA, Arzu . "BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ". Asya Studies 4 / 4 (Haziran 2018): 15-22 . https://doi.org/10.31455/asya.431898
AMA KIRIK A , ÖZTÜRK F , SALTIK R , ORUJOVA A . BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ. Asya Studies. 2018; 4(4): 15-22.
Vancouver KIRIK A , ÖZTÜRK F , SALTIK R , ORUJOVA A . BİR TUTUM VE DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK IRKÇILIĞIN PEKİŞTİRİLMESİNDE REKLAMCIĞIN ROLÜ. Asya Studies. 2018; 4(4): 22-15.