Atatürk İletişim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2146-1538 | e-ISSN 2717-8765 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiletisim


Atatürk İletişim Dergisi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Yayın ilkeleri ve yazım kuralları konusunda ayrıntılara 'Yayın Politikası ve Yazım Kuralları' menüsü altından ulaşılabilir.

Atatürk İletişim Dergisi, Dergipark'ın DOI hizmetinden faydalanmakta olup, 2018 yılından itibaren hakemlik sürecinden başarıyla geçerek yayımlanan/yayımlanacak makaleler için DOI numarası vermektedir.

Atatürk İletişim Dergisi

ISSN 2146-1538 | e-ISSN 2717-8765 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiletisim
Kapak Resmi


Atatürk İletişim Dergisi, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Yayın ilkeleri ve yazım kuralları konusunda ayrıntılara 'Yayın Politikası ve Yazım Kuralları' menüsü altından ulaşılabilir.

Atatürk İletişim Dergisi, Dergipark'ın DOI hizmetinden faydalanmakta olup, 2018 yılından itibaren hakemlik sürecinden başarıyla geçerek yayımlanan/yayımlanacak makaleler için DOI numarası vermektedir.

ÖNEMLİ DUYURU

TR Dizin 2020 kriterleri gereği, etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimiz açısından Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

a-) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

b-) Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

c-) Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi,


Bu bağlamda, dergimize 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ve yukarıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir. 


Ek olarak;

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.

Makale Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları,

Atatürk İletişim Dergisi yılda iki defa yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergimizin 21. sayısı (2021/Bahar) için makale çağrısına çıkmış bulunmaktayız. İletişim ve yakın disiplinlerle ilgili yazılarınızı 31 Ocak 2021 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiletisim adresinden giriş yaparak yükleyebilirsiniz.

İlgi ve desteğinizi umuyor, çalışmalarınızda kolaylık diliyoruz.


Saygılarımızla

Prof. Dr. Raci TAŞCIOĞLU (Editör)